1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Điện - Điện tử >

Kỹ thuật kiểm tra vi khuẩn đánh giá chất lượng nước

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.2 MB, 28 trang )


- Viết tắt: Most Probably Number

- Dựa trên nguyên tắc pha loãng tới hạnMẫu được pha thành một dãy thập phân liên tiếp

và mẫu được đưa vào môi trường thích hợp

 Ủ và đọc số ống dương tính

 Tra bảng Mac – crady  tính toán số lượng

MẪUPHA LOÃNGLSB

370C/24hBGBL

EC broth

EMB

IMViC440C/24hColiformsColiform

chịu nhiệt440C/24h

Trypton

Kovac’sFeacal

ColiformE.Coli++ +

370C/24hPHA LOÃNG+- +

- + -2

Tra bảng10-11

1370C/24h10-210-3++ +

PHA LOÃNG370C/24h+- +

- + -Tra bảng10-110-210-3++ +

PHA LOÃNG10-1370C/24h+- +

- + -10-210-3Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (28 trang)

×