1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cuống vạt bắp chân cuống ngoại vi theo thiết kế kinh điển có giới hạn thấp nhất là điểm xoay, tại vị trí trên mắt cá ngoài khoảng ba khoát ngón tay. Các thành phần trong cuống vạt theo thứ tự từ trong ra ngoài bao gồm tĩnh mạch hiển bé ở trong nhất, đi kè

Cuống vạt bắp chân cuống ngoại vi theo thiết kế kinh điển có giới hạn thấp nhất là điểm xoay, tại vị trí trên mắt cá ngoài khoảng ba khoát ngón tay. Các thành phần trong cuống vạt theo thứ tự từ trong ra ngoài bao gồm tĩnh mạch hiển bé ở trong nhất, đi kè

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cuống vạt bắp chân cuống ngoại vi theo thiết kế kinh điển có giới hạn thấp nhất là điểm xoay, tại vị trí trên mắt cá ngoài khoảng ba khoát ngón tay. Các thành phần trong cuống vạt theo thứ tự từ trong ra ngoài bao gồm tĩnh mạch hiển bé ở trong nhất, đi kè

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×