1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Vị trí tắc tĩnh mạch

Vị trí tắc tĩnh mạch

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Tín hiệu của huyết khối

Chuỗi xung

Tín hiệu

Tăng tín hiệu

Giảm tín hiệu

Đồng tín hiệuT1WT2WFLAIR3. Vị trí tổn thương nhu mơ nãoChất trắng

Chất xám

Hỗn hợp

4. Đặc điểm tổn thương nhu mô não

Phù não

Khơng

DWITăng tín hiệu

Giảm tín hiệu

Nhồi máu nãoADCT2*KhơngT1W

Tăng tín hiệu

Giảm tín hiệu

Đồng tín hiệu

Xuất huyết nhu mơ não

T2WFLAIRDWIADCKhơngChuỗi xung

Tín hiệu

Tăng tín hiệu

Giảm tín hiệu

Đồng tín hiệuT1WT2WFLAIRT2*FLAIRT2*Xuất huyết khoang dưới nhện:

KhơngChuỗi xung

Tín hiệu

T1W

Tăng tín hiệu

Giảm tín hiệu

Đồng tín hiệu

Dấu hiệu chèn ép : có/khơng (1-0)T2WChèn ép não thất

Chèn ép đường giữa

Hiện hình các xoang tĩnh mạch trên hai chuỗi xung

TOF 2D

0

1

Xoang dọc trên

Xoang dọc dưới

Xoang thẳng

Hợp lưu

Xoang ngang phải

Xoang ngang trái2T1 3D sau tiêm

0

1

2Xoang sigma phải

Xoang sig ma trái

Tĩnh mạch não trong

Tĩnh mạch Galen

Tĩnh mạch vỏ não

TOF 2D: 0. Không hiện hình.

1.

2.Hiện hình một phần.

Hiện hình tồn bộ.T1 3D sau tiêm thuốc: 0. Không lấp đầy thuốc đối quang từ.

1.

2.Lấp đầy một phần thuốc đối quang từ.

Lấp đầy toàn bộ thuốc đối quang từ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vị trí tắc tĩnh mạch

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×