1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Theo dõi đơn thuần với những u bé có kích thước nhỏ hơn 1cm, không có triệu chứng lâm sàng, bệnh nhân được phát hiện tình cờ qua chụp chiếu sọ não. Bệnh nhân được theo dõi về các triệu chứng lâm sàng và chụp cộng hưởng từ sọ não mỗi 6 tháng để đánh giá sự

Theo dõi đơn thuần với những u bé có kích thước nhỏ hơn 1cm, không có triệu chứng lâm sàng, bệnh nhân được phát hiện tình cờ qua chụp chiếu sọ não. Bệnh nhân được theo dõi về các triệu chứng lâm sàng và chụp cộng hưởng từ sọ não mỗi 6 tháng để đánh giá sự

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Theo dõi đơn thuần với những u bé có kích thước nhỏ hơn 1cm, không có triệu chứng lâm sàng, bệnh nhân được phát hiện tình cờ qua chụp chiếu sọ não. Bệnh nhân được theo dõi về các triệu chứng lâm sàng và chụp cộng hưởng từ sọ não mỗi 6 tháng để đánh giá sự

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×