Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Kết quả thai nghén

2 Kết quả thai nghén

Tải bản đầy đủ - 0trang

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ Y TẾTRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘIDƯƠNG THI TRÀ GIANGNHËN XÐT KÕT QU¶ Cã THAI TRÊN BệNH

NHÂN

Đã Mổ NộI SOI VÔ SINH ĐƯợC CHỉ ĐịNH BƠM

TINH TRùNG VàO BUồNG Tử CUNG

TạI BệNH VIệN PHụ SảN TRUNG ƯƠNG

Chuyờn ngnh : Sn ph khoa

Mó s

: 60720131

LUN VĂN THẠC SĨ Y HỌC

Người hướng dẫn khoa học:

PGS.TS. Đặng Thị Minh NguyệtHÀ NỘI – 2018LỜI CAM ĐOANTôi là Dương Thị Trà Giang, bác sỹ nội trú khóa 41, Trường Đại học Y

Hà nội, chuyên ngành Sản phụ khoa, xin cam đoan:

1. Đây là Luận án do bản thân tôi trực tiếp thực hiện dưới sự hướng dẫn

của PGS.TS Đặng Thị Minh Nguyệt.

2. Cơng trình này khơng trùng lặp với bất kỳ nghiên cứu nào khác đã

được công bố tại Việt Nam.

3. Các số liệu và thông tin trong nghiên cứu là hồn tồn chính xác, trung

thực và khách quan, đã được xác nhận và chấp nhận của cơ sở nơi

nghiên cứu.

Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những cam kết này

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2018

Người viết cam đoanDương Thị Trà GiangDANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮTASA: Kháng thể kháng tinh trùng

(antisperm antibodies)BMI: Chỉ số khối cơ thể (Body mass index)CNTC: Chửa ngoài tử cungHSG: Phim Xquang chụp tử cung – vòi tử cung

(Hysterosalpingography)ICSI: Tiêm tinh trùng vào bào tương noãn

(Intracytoplasmic Sperm Injection)IUI: Bơm tinh trùng vào buồng tử cung

(Intrauterine insemination)IVF: Thụ tinh trong ống nghiêm (In Vitro Fertility)KTPN: Kích thích phóng nỗnLNMTC: Lạc nội mạc tử cungLOD: Drilling buồng trứng qua nội soi

(Laproscopic ovarian drilling)NMTC: Niêm mạc tử cungNSOB: Nội soi ổ bụngNSVS: Nội soi vô sinhSART: Hiệp hội Công nghệ hỗ trợ sinh sản

(The Society for Assisted Reproductive Technology)TT: Tinh trùngUXTC: U xơ tử cungVTC: Vòi tử cungMỤC LỤCDANH MỤC BẢNGDANH MỤC BIỂU ĐỒTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Kết quả thai nghén

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×