Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Khối u có vị trí xuất phát từ tầng hạ thanh môn rất hiếm. Chúng thường có xu hướng lan tràn xuống phía dưới xuống khí quản hoặc ra trước qua màng nhẫn giáp vào vùng cổ. Nguy cơ lan tràn theo mạch bạch huyết ít hơn khối u vùng thượng thanh môn nhưng cao hơ

Khối u có vị trí xuất phát từ tầng hạ thanh môn rất hiếm. Chúng thường có xu hướng lan tràn xuống phía dưới xuống khí quản hoặc ra trước qua màng nhẫn giáp vào vùng cổ. Nguy cơ lan tràn theo mạch bạch huyết ít hơn khối u vùng thượng thanh môn nhưng cao hơ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khối u có vị trí xuất phát từ tầng hạ thanh môn rất hiếm. Chúng thường có xu hướng lan tràn xuống phía dưới xuống khí quản hoặc ra trước qua màng nhẫn giáp vào vùng cổ. Nguy cơ lan tràn theo mạch bạch huyết ít hơn khối u vùng thượng thanh môn nhưng cao hơ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×