Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng2 : Phân loại theo mức độ kiểm soát hen ở trẻ ≤ 5 tuổi

Bảng2 : Phân loại theo mức độ kiểm soát hen ở trẻ ≤ 5 tuổi

Tải bản đầy đủ - 0trang

Test kiểm soát hen theo ACT cho trẻ ≥ 12 tuổi

Câu 1: Trong 4 tuần qua bệnh hen đã làm hạn chế bạn làm việc, học tập cũng

như công việc ở nhà khoảng bao nhiêu thời gian?

Tấtcảcác Hầu hết các Một số ítngày : 1 điểmngày: 2 điểmMộtngày:3 điểmvài Khơngngày: 4 điểmngàynào:5 điểmCâu 2: Trong 4 tuần qua, bạn có thường khó thở khơng?

>1 lần/ ngày:=1 lần/ngày:1 điểm2 điểm3-6 lần/ tuần: 1-2 lần/ tuần:

3 điểm4 điểmKhông lần

nào: 5 điểmCâu 3: Trong 4 tuần qua, bạn có thường phải thức giấc ban đêm hay phải dậy

sớm do các triệu chứng của hen như ho, khò khè, khó thở, nặng ngực?

≥ 4đêm/ tuần: 2-3đêm/ tuần:

1 điểm2 điểm1 đêm/ tuần:1-2lần/4 tuần:Không đêm3 điểm4 điểmnào:5 điểmCâu 4: Trong 4 tuần qua, bạn thường phải sử dụng thuốc cắt cơn hen dạng

xịt hay khí dung salbutamol mấy lần?

≥ 3 lần/ ngày: 1-2 lần/ ngày: 2-3 lần/ tuần:≤ 1 lần/ tuần:Khônglần1 điểm

2 điểm

3 điểm

4 điểm

nào: 5 điểm

Câu 5: Bạn tự đánh bệnh hen của bạn được kiểm sốt như thế nào trong 4

tuần qua?

Khơngkiểm Kiểmsốt Kiểmsốt được:kém:khá:1 điểm2 điểm3 điểmsốt Kiểm sốt tốt: Kiểm

4 điểmhồn tồn:

5 điểmDựa vào tổng số điểm trong 5 câu hỏi phân loai mức độ kiểm soát hen

- Dưới 20 điểm : Hen chưa được kiểm soát

- Từ 20-24 điểm: Hen được kiểm soát tốt

- Đạt 25 điểm: Hen được kiểm soát hồn tồnsốtTest ACT cho trẻ 4-11 tuổi.

● Câu hỏi dành cho trẻ

Câu 1: Cháu thấy bệnh hen của cháu hôm nay thế nào?

Rất khó chụi:Khó chịu:Ổn:Rất ổn:0 điểm

1 điểm

2 điểm

Câu 2: Bệnh hen có gây trở ngại cho cháu khi chạy ?3 điểmĐó là trở ngại rất Trở ngại lớn:Khơng vấn đế gì:Trở ngại chút ít:lớn: 0 điểm

1 điểm

2 điểm

Câu 3: Cháu có hay bị ho vì hen khơng?3 điểmLúc nào cũng bị:Không khi nào:Rất hay bị:Đôi khi:0 điểm

1 điểm

2 điểm

Câu 4: Cháu có bị thức giấc ban đêm vì hen không?3 điểmLúc nào cũng bị:Rất hay bị:Đôi khi:Không khi nào:0 điểm1 điểm2 điểm3 điểmCâu hỏi dành cho bố mẹ trẻ

Câu 5: Trong 4 tuần qua, trung bình có bao nhiêu ngày con bạn bị hen trong

ngày?

Hàngngày: 19-24ngày: 11-18ngày: 4-10 ngày:1-3 ngày:Không:0 điểm

1 điểm

2 điểm

3 điểm

4 điểm

5 điểm

Câu 6: Trong 4 tuần qua, trung bình có bao nhiêu ngày con bạn bị khò khè?

Hàngngày: 19-24ngày: 11-18ngày: 4-10 ngày:1-3 ngày:Khơng:0 điểm

1 điểm

2 điểm

3 điểm

4 điểm

5 điểm

Câu 7: Trong 4 tuần qua trung bình có bao nhiêu ngày con bạn bị thức giấc?

Hàngngày: 19-24ngày: 11-18ngày: 4-10 ngày:1-3 ngày:0 điểm

1 điểm

2 điểm

3 điểm

4 điểm

Cộng tổng điểm của 7 câu hỏi phân loại kiểm sốt hen:Khơng:

5 điểm- Dưới 19 điểm: Tình trạnh hen của trẻ chưa được kiểm sốt

- Từ 20- 27 điểm: Tình trạng hen của trẻ có thể đang được kiểm sốt tốtThời

điểm

Điểm CACTest

IV.ĐÁNH GIÁ LÚC TÁI KHÁM THEO DÕIKIẾN THỨC - THÁI ĐỘ - THỰC HÀNH QUẢN LÝ HEN

SAU1 SAUTHÁNG3 SAUTHÁNG6THÁNGCó dùng thuốc dự phòng hàng

ngày

Tuân thủ điều trị

Tái khám thường xuyên

Số lần tái khám hen theo hẹn

QUẢN LÝ HEN: SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA HEN

Thời điểm SAU

bắt1 SAUđầu THÁNG3 SAUTHÁNGTHÁNGnghiên cứu

Số lần phải khám cấp cứu vì

cơn hen cấp trong 3 tháng qua

Số nhập viện vì cơn hen cấp

trong 3 tháng qua

Số lần có cơn hen cấp trong 3

tháng qua

số đợt trẻ phải nghỉ học vì

hen/bố mẹ phải nghỉ làm vì bệnh

hen của con trong 3 tháng qua

KIỂM SOÁT HEN

triệu chứng

Triệu chứng ban ngàySau 1 thángSau 3 tháng6Sau 6 thángTriệu chứng ban đêm

Hạn chế hoạt động do hen

Cần dùng SABA >

2lần/tuần với trẻ >5 tuổi;

>1lần/tuần với trẻ <5 tuổi

Mức độ kiểm soát hen

ĐIểm ACTestTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng2 : Phân loại theo mức độ kiểm soát hen ở trẻ ≤ 5 tuổi

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×