Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2. Tiếp cận điều trị duy trì theo mức độ kiểm soát triệu chứng

Bảng 2. Tiếp cận điều trị duy trì theo mức độ kiểm soát triệu chứng

Tải bản đầy đủ - 0trang

I.HÀNH CHÍNH1.Họnhitênbệnh: .........................................................................2. Ngày sinh:- Ngày thu thập thơng tin:-bố/mẹ:…………………………….Họtên/

//

/

SĐT:…………………………….

- Ngày khám:……………………….. Lần khám:……………………….….

- Mã số bệnh nhân:…………………………………………………………

- Chẩn đoán hen phế quản:  Chưa được dự phòng hen hoặc bỏ dự phòng

hen Đang được dự phòng hen- Các yếu tố nghi ngờ khởi phát cơn hen cấp:

Thay đổi thời tiết/theo mùasốt/viêm nhiễm đường hơ hấpvậtni(chó, mèo, chim)

Ơ nhiễm khơng khí:khói, bụi

xúcGắng sứcthay đổi cảmThức ănKhói thuốc lá

II.ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ3. Tuổi: ....................... tháng

4. Nhóm tuổi

5. Giới tính

6.Tình trạng dinh dưỡng: 2- < 5 tuổi

:5 - < 12 tuổiNam

:≥12 tuổiNữCân nặng:(kg);(m)

BMI: ………………… Thừa cân- béo phì

III.TÌNH TRẠNG HEN HIỆN TẠI.KhơngChiều cao:7. Thuốc dự phòng hen đang sử dụng: SingulairFlixotideSeretide

8.Phân loại hen theo độ nặng : Hen ngắt quãngHen dai dẳng nhẹHen dai dẳng trung bìnhHen dai dẳngnặng

Bảng1 : Phân loại theo độ nặng của bệnh henĐộ nặng bệnh henTriệuHen ngắt Hen dai dẳng

Nhẹ

Trung Bình

quãng

1

2

3

hen

>2

ngày/chứngban ngày≤2ngày/ tuầntuần

Thức giấc ban đêm

vì triệu chứng hen

Cần dùng SABA

(khôngkểkhôngngày/ tuần

khônghen do gắng sức)

Ảnh hưởng đến hoạtngày

KhơngHàng ngàylần/ 3-4tháng

>2SABA dự phòng tuầnđộng hàng ngàyhàngngày

1-20dùng ≤2nhưnglần/thángNặng

4Suốt cả ngày>1 lần/ tuầnngày/

nhưngĐôi khihàngHàng ngàyNhiềutrong ngàyKhông thường Thường

xuyênlầnxuyênMức độ kiểm sốt hen : Kiểm sốt hồn tồnKiểm sốt một phầnKhơng kiểm soát

Bảng2 : Phân loại theo mức độ kiểm soát hen ở trẻ ≤ 5 tuổiMức độ kiểm sốt hen

Kiểm

Kiểm

Khơng

Kiểm soát triệu chứngsoát tốtsoát một kiểm soát

phầnTrong 4 tuần qua, trẻ đã có:

 Triệu chứng hen ban ngày kéo dài hơn

vài phút >1 lần/ tuần

Không

1-2

 Bất kỳ hạn chế hoạt động nào do hen

dấu hiệu

 Cần dùng thuốc cắt cơn >1 lần/ tuần

hiệu

nào

(không thể cắt cơn trước vận động)

 Thức giấc ban đêm hoặc ho đêm dodấu 3-4dấuhiệuhenBảng 3. Phân mức độ kiểm soát hen ở trẻ >5 tuổi .Kiểm sốt triệu chứngMức độ kiểm sốt hen

Kiểm

Kiểm sốt KhơngTrong 4 tuần qua, trẻ đã có:sốt tốt

Khơng Triệu chứng hen ban ngày >2 lần/ tuần dấu

 Hạn chế hoạt động do hen

nào

 Cần dùng thuốc cắt cơn >2 lần/ tuần

(không thể cắt cơn trước vận động)

 Thức giấc ban đêm hoặc ho đêm do hen

Điểm kiểm soát hen C-ACT: …một phần kiểm soát

1-2

dấu 3-4

dấuhiệu hiệuhiệuTest kiểm soát hen theo ACT cho trẻ ≥ 12 tuổi

Câu 1: Trong 4 tuần qua bệnh hen đã làm hạn chế bạn làm việc, học tập cũng

như công việc ở nhà khoảng bao nhiêu thời gian?

Tấtcảcác Hầu hết các Một số ítngày : 1 điểmngày: 2 điểmMộtngày:3 điểmvài Khôngngày: 4 điểmngàynào:5 điểmCâu 2: Trong 4 tuần qua, bạn có thường khó thở khơng?

>1 lần/ ngày:=1 lần/ngày:1 điểm2 điểm3-6 lần/ tuần: 1-2 lần/ tuần:

3 điểm4 điểmKhông lần

nào: 5 điểmCâu 3: Trong 4 tuần qua, bạn có thường phải thức giấc ban đêm hay phải dậy

sớm do các triệu chứng của hen như ho, khò khè, khó thở, nặng ngực?

≥ 4đêm/ tuần: 2-3đêm/ tuần:

1 điểm2 điểm1 đêm/ tuần:1-2lần/4 tuần:Không đêm3 điểm4 điểmnào:5 điểmCâu 4: Trong 4 tuần qua, bạn thường phải sử dụng thuốc cắt cơn hen dạng

xịt hay khí dung salbutamol mấy lần?

≥ 3 lần/ ngày: 1-2 lần/ ngày: 2-3 lần/ tuần:≤ 1 lần/ tuần:Khônglần1 điểm

2 điểm

3 điểm

4 điểm

nào: 5 điểm

Câu 5: Bạn tự đánh bệnh hen của bạn được kiểm soát như thế nào trong 4

tuần qua?

Khơngkiểm Kiểmsốt Kiểmsốt được:kém:khá:1 điểm2 điểm3 điểmsốt Kiểm sốt tốt: Kiểm

4 điểmhoàn toàn:

5 điểmDựa vào tổng số điểm trong 5 câu hỏi phân loai mức độ kiểm soát hen

- Dưới 20 điểm : Hen chưa được kiểm soát

- Từ 20-24 điểm: Hen được kiểm soát tốt

- Đạt 25 điểm: Hen được kiểm sốt hồn tồnsốtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2. Tiếp cận điều trị duy trì theo mức độ kiểm soát triệu chứng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×