1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
6 Sơ đồ nghiên cứu

6 Sơ đồ nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 0trang

34Hình 2.1: Sơ đồ nghiên cứu đối chiếu kết quả chẩn đốn trước và sau sinh

một sớ bất thường tim bẩm sinh ở trẻ sơ sinh.35Chương 3

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Trong thời gian từ tháng 1/8/2017 đến tháng 1/8/2018, chúng tôi đã tiến

hành khám và siêu âm tim cho các trẻ đủ tiêu chuẩn lựa chọn vào nhóm

nghiên cứu, sau khi loại trừ các trường hợp còn ống động mạch ở trẻ sơ sinh,

có 154 trẻ được chẩn đốn mắc bệnh tim bẩm sinh theo kết quả siêu âm trước

và sau sinh. Trong đó có 108 trẻ có chẩn đốn trước sinh có bệnh tim bẩm

sinh và 46 trẻ được phát hiện bệnh lần đầu sau khi sinh.

3.1. Đặc điểm chung của nhóm nghiên cứu

3.1.1. Phân bố giới của nhóm nghiên cứuBiểu đồ 3.1: Phân bố giới của bệnh nhi TBS

Nhận xét:

Trong nhóm nghiên cứu của chúng tơi có 88 trẻ nam chiếm 57%, tỷ lệ

nam:nữ là 1,3:1.363.1.2. Phân bố nhóm nghiên cứu theo tuổi thai

Bảng 3.1: Phân bố tuổi thai lúc sinh.

Tuổi thaiSố bệnh nhân (n)Tỷ lệ (%)32-36 tuần1610,437-38 tuần6240,339-40 tuần7649,4Tuổi thai trung bình (tuần)

Tổng số38,1±1,2

154100Nhận xét:

- Tuổi thai nhỏ nhất là 32 tuần, lớn nhất là 40 tuần.

- Có 138 trẻ sinh đủ tháng chiếm 89,6% trong đó nhóm 39-40 tuần

chiếm 49,4%.

3.1.3. Phân bố nhóm nghiên cứu theo cân nặng lúc sinh

Bảng 3.2: Phân bố cân nặng lúc sinh

Cân nặng lúc sinhSố bệnh nhân (n)Tỷ lệ (%)≤2500g3522,7>2500g11977,3Cân nặng trung bình (g)

Tổng số2788 ± 355

154100Nhận xét:

- Có 119 trẻ cân nặng lúc sinh trên 2500g chiếm 77,3%.

- Cân nặng thấp nhất là 1400g, cân nặng cao nhất là 3800g.373.1.4. Thời điểm phát hiện bệnh TBS

Bảng 3.3: Thời điểm phát hiện bệnh TBS trên siêu âm tim thai

Thời điểm phát hiện trước sinhSố bệnh nhân (n)Tỷ lệ (%)≤ 22 tuần6863,023-32 tuần3027,833-38 tuần109,3Thời điểm phát hiện trung bình

(tuần)23,6±5,4Tổng số108100Nhận xét:

- Trong số 108 bệnh nhân được chẩn đoán TBS trước sinh thời điểm từ tuần

16 đến tuần 22 có tỷ lệ phát hiện bệnh cao nhất với 68 bệnh nhân chiếm 63,0%.

- Thời điểm phát hiện dị tật TBS trung bình là 23,6 ± 5,4 tuần, sớm nhất

là 16 tuần và muộn nhất là 38 tuần.

3.1.5 Phân bố tuổi của sản phụ trong nhóm nghiên cứu

Bảng 3.4: Tuổi của sản phụ trong nghiên cứu

Tuổi mẹSố bệnh nhân (n)Tỷ lệ (%)<25 tuổi2314,925-30 tuổi9259,731-35 tuổi2918,8>35 tuổi63,9Tuổi trung bình (năm)

Tổng số28,1±4,1

154100Nhận xét:

Sản phụ trong độ tuổi 25-30 chiếm tỷ lệ cao nhất với 92 trường hợp

chiếm 59,7%.383.1.6. Tỷ lệ bệnh lý của me

Bảng 3.5: Tỷ lệ bệnh lý mẹ của trẻ có TBS

Bệnh lý mẹCó bệnhSố bệnh nhân (n)Tỷ lệ (%)Đái tháo đường thai nghén4Sốt virus2Tiền sản giật14,5Không bệnh14795,5Tổng số154100Nhận xét:

Trong nghiên cứu của chúng tơi có 7 sản phụ có bệnh lý trước sinh

chiếm 4,5% trong đó có: 4 trường hợp đái tháo đường thai nghén, 2 trường

hợp mẹ bị sốt nghi do sốt virus và 1 trường hợp tiền sản giật.

3.1.7. Tỷ lệ dị tật ngoài tim

Bảng 3.6. Tỷ lệ dị tật ngoài tim

Dị tật ngồi timSố bệnh nhân (n)Tỷ lệ (%)Hội chứng Down3Giãn não thất2Dị tật tiết niệu2Khe hở vòm hàm1Thừa ngón chi15,8Khơng14594,2Tổng số154100Nhận xét:

Có 9 bệnh nhân có kèm dị tật ngoài tim chiếm 5,8% bao gồm 3 trường

hợp Down, 2 trường hợp giãn não thất, 2 trường hợp dị tật tiết niệu, 1 trường

hợp khe hở vòm hàm và 1 trường hợp tay 6 ngón.393.1.8. Biểu hiện lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh TBS

Bảng 3.7: Biểu hiện lâm sàng của bệnh TBS trong nhóm nghiên cứu

Số bệnh nhân n (%)

Biểu hiện lâm sàng Nhóm chẩn đốn

trước sinh

(n=108)Nhóm phát Tổng n (%)

hiện sau sinh

(n=46)pTím84 (77,8)32 (69,6)116 (75,3) >0,05Tiếng thổi tại tim80 (74,1)39 (84,8)119 (77,3) >0,05Mạch bẹn bắt yếu3 (2,8)6 (13,0)9 (5,8)<0,05Nhận xét:

- Triệu chứng tiếng thổi tại tim là triệu chứng phổ biến nhất chiếm tỷ lệ

77,3%.

- Tỷ lệ mạch bẹn bắt yếu ở nhóm phát hiện sau sinh cao hơn nhóm được

chẩn đốn trước sinh (13% và 2,8%). Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê

với p<0,05.

Bảng 3.8 Kết quả sàng lọc SpO2 của nhóm bệnh nhân khơng có chẩn

đốn trước sinh.Dương

tínhSàng lọc SpO2Số bệnh nhân (n)Tỷ lệ (%)SpO2<90%2656,5SpO2 90 - <95% hoặc

khác biệt tay chân >3%613,1Âm tính1430,4Tổng số46100Nhận xét:

Tỷ lệ sàng lọc SpO2 dương tính của nhóm khơng có chẩn đốn trước

sinh là 69,6%.403.2. Đối chiếu kết quả chẩn đoán bệnh TBS trước và sau sinh

3.2.1. Tỷ lệ bệnh tim bẩm sinh được chẩn đoán trước sinh

Bảng 3.9. Kết quả chẩn đoán bệnh TBS trước sinh

Kết quả chẩn đốn trước sinhSố bệnh nhân (n=154)Tỷ lệ (%)Thơng liên thất3522,7Kênh nhĩ thất117,1Fallot 4159,7Hẹp ĐMP138,4Hẹp van ĐMC31,9Hẹp eo ĐMC42,6Thất phải 2 đường ra63,9Chuyển gốc động mạch1711TMP trở về bất thường21,3Thân chung động mạch42,6Thiểu sản thất trái63,9Thiểu sản thất phải63,9Teo van 3 lá10,6Ebstein21,3U cơ tim53,2Không phát hiện TBS trước sinh4629,9Nhận xét:

- Thông liên thất chiếm tỷ lệ cao nhất trong chẩn đoán trước sinh với 35

trường hợp chiếm 22,7%.

- Trong nghiên cứu một bệnh nhân có thể có 2 tổn thương tim, nên tổng số

tổn thương tim là 130 lớn hơn số bệnh nhân được chẩn đoán trước sinh là 108.413.2.2. Tỷ lệ bệnh tim bẩm sinh được chẩn đoán sau sinh

Bảng 3.10: Kết quả chẩn đoán bệnh TBS sau sinh

Kết quả chẩn đoán sau sinhSố bệnh nhân (n=154)Tỷ lệ (%)Thông liên thất4730,5Thông liên nhĩ74,5Kênh nhĩ thất1711Fallot 42013Hẹp ĐMP1811,7Hẹp van ĐMC31,9Hẹp eo ĐMC127,8Thất phải hai đường ra85,2Chuyển gốc động mạch2113,6TMP trở về bất thường31,9Thân chung động mạch53,2Thiểu sản thất trái63,9Thiểu sản thất phải63,9Teo van 3 lá10,6Ebstein53,2U cơ tim53,2Nhận xét:

- Thông liên thất chiếm tỷ lệ cao nhất trong chẩn đoán sau sinh với 47

trường hợp chiếm 30,5%. Thông liên nhĩ có 7 trường hợp được phát hiện sau

sinh chiếm 4,5%.

- Tổng số tổn thương tim được phát hiện là 184, lớn hơn số bệnh nhân là

154 do trong nghiên cứu của chúng tơi có bệnh nhân có nhiều hơn 1 tổn

thương tim được chẩn đốn.423.2.3. Đới chiếu kết quả chẩn đoán trước và sau sinh của

nhóm TBS có shunt

Bảng 3.11: Đối chiếu kết quả chẩn đoán trước và sau sinh của nhóm TBS

có shunt trái – phải.

Chẩn đoán

trước sinhChẩn đoán

sau sinhn (%)n (%)Thông liên thất35 (22,7)47 (30,5)74,5Thông liên nhĩ0 (0)7 (4,5)011 (7,1)17 (11)64,7Nhóm có shuntKênh nhĩ thất tồn bộTỷ lệ chẩn đốn

đúng trước sinh (%)Nhận xét:

Thơng liên thất có tỷ lệ chẩn đốn đúng trước sinh cao. Khơng có bệnh

nhân TLN nào được chẩn đốn trước sinh.

3.2.4. Đới chiếu kết quả chẩn đoán trước và sau sinh của nhóm TBS tắc

nghẽn đường ra các thất

Bảng 3.12: Đối chiếu kết quả chẩn đoán trước và sau sinh của nhóm TBS

tắc nghẽn đường ra các thất

Chẩn đoán

trước sinhChẩn đoán sau

sinhn (%)n (%)Tỷ lệ chẩn đoán

đúng trước sinh

(%)Hẹp van ĐMP13 (8,4)18 (11,7)72,2Hẹp van ĐMC3 (1,9)3 (1,9)100Hẹp eo ĐMC4 (2,6)12 (7,8)33,3Fallot 415 (9,7)20 (13)75,0Nhóm tắc nghẽn

đường ra các thấtNhận xét:43Hẹp eo ĐMC có 12 bệnh nhân được chẩn đoán sau sinh, tăng thêm 8

bệnh nhân so với chẩn đốn trước sinh.

3.2.5. Đới chiếu kết quả chẩn đoán trước và sau sinh của nhóm TBS bất

thường mạch máu

Bảng 3.13: Đối chiếu kết quả chẩn đoán trước và sau sinh của nhóm TBS

bất thường mạch máu

Chẩn đoán

trước sinhChẩn đoán

sau sinhn (%)n (%)Tỷ lệ chẩn đoán

đúng trước sinh

(%)Thất phải 2 đường ra6 (3,9)8 (5,2)75,0Chuyển gốc động mạch17 (11)21 (13,6)81,0TMP trở về bất thường2 (1,3)3 (1,9)66,7Thân chung động mạch4 (2,6)5 (3,2)80,0Nhóm bất thường mạch

máu ngồi timNhận xét:

Chuyển gốc động mạch có 21 bệnh nhân được chẩn đốn sau sinh chiếm

13,6% tăng thêm 4 trường hợp so với chẩn đốn trước sinh.

3.2.6. Đới chiếu kết quả chẩn đốn trước và sau sinh nhóm các bất thường

tim khác

Bảng 3.14: Đối chiếu kết quả chẩn đoán trước và sau sinh nhóm các bất

thường tim khác

Chẩn đoán

trước sinh

n (%)Chẩn đoán sau

sinh

n (%)Tỷ lệ chẩn đoán

đúng trước sinh

(%)Thiểu sản thất trái6 (3,9)6 (3,9)100Thiểu sản thất phải6 (3,9)6 (3,9)100Teo van 3 lá1 (0,6)1 (0,6)100Ebstein2 (1,3)5 (3,2)40Nhóm các bất

thường tim khác44U cơ tim5 (3,2)5 (3,2)100Nhận xét:

Bệnh Ebstein có 5 bệnh nhân được chẩn đốn sau sinh chiếm 3,2% tăng

thêm 3 trường hợp so với chẩn đốn trước sinh. Các bệnh TBS khác trong

nhóm này có tỷ lệ chẩn đoán đúng trước sinh 100%.

3.2.7. Tỷ lệ chẩn đoán đúng trước sinh bệnh TBS

Bảng 3.15 Tỷ lệ chẩn đoán đúng trước sinh bệnh TBS

Kết quảSố bệnh nhân (n)Tỷ lệ (%)CĐTS đúng hoàn toàn với CĐSS9561,7CĐTS đúng một phần với CĐSS138,4CĐTS khơng có TBS4629,9Tổng số154100,0Nhận xét:

- Có 95 bệnh nhân có chẩn đốn sau sinh giống với chẩn đoán trước sinh

chiếm 61,7%.

- 13 bệnh nhân sau sinh được phát hiện thêm tổn thương tim phối hợp

chiếm 8,4%.

- 46 bệnh nhân được phát hiện bệnh TBS nhờ chẩn đoán sau sinh chiếm

29,9%.

Trong 108 bệnh nhân chẩn đoán trước sinh có TBS khơng có trường hợp

nào dương tính giả.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

6 Sơ đồ nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×