1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nghiên cứu của chúng tôi vẫn còn một số hạn chế như: số lượng bệnh nhân nhỏ, hầu hết là các bệnh nhân có giai đoạn lâm sàng vừa và nặng, mặt khác nghiên cứu mới chỉ tập trung chủ yếu vào tổn thương KPT mà chưa đi sâu nghiên cứu tổn thương đường dẫn khí lớ

Nghiên cứu của chúng tôi vẫn còn một số hạn chế như: số lượng bệnh nhân nhỏ, hầu hết là các bệnh nhân có giai đoạn lâm sàng vừa và nặng, mặt khác nghiên cứu mới chỉ tập trung chủ yếu vào tổn thương KPT mà chưa đi sâu nghiên cứu tổn thương đường dẫn khí lớ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nghiên cứu của chúng tôi vẫn còn một số hạn chế như: số lượng bệnh nhân nhỏ, hầu hết là các bệnh nhân có giai đoạn lâm sàng vừa và nặng, mặt khác nghiên cứu mới chỉ tập trung chủ yếu vào tổn thương KPT mà chưa đi sâu nghiên cứu tổn thương đường dẫn khí lớ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×