1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chỉ định của dùng tiêu sợi huyết là các bệnh nhân bị nhồi máu não cấp trên 18 tuổi. Các nghiên cứu đều cho thấy điều trị thuốc tiêu sợi huyết ở nhân nhồi máu não cấp đều mang lại lợi ích tốt hơn ở mọi lứa tuổi so với nhóm nhồi máu não cấp không được điều

Chỉ định của dùng tiêu sợi huyết là các bệnh nhân bị nhồi máu não cấp trên 18 tuổi. Các nghiên cứu đều cho thấy điều trị thuốc tiêu sợi huyết ở nhân nhồi máu não cấp đều mang lại lợi ích tốt hơn ở mọi lứa tuổi so với nhóm nhồi máu não cấp không được điều

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chỉ định của dùng tiêu sợi huyết là các bệnh nhân bị nhồi máu não cấp trên 18 tuổi. Các nghiên cứu đều cho thấy điều trị thuốc tiêu sợi huyết ở nhân nhồi máu não cấp đều mang lại lợi ích tốt hơn ở mọi lứa tuổi so với nhóm nhồi máu não cấp không được điều

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×