1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Đặc điểm về biểu hiện lâm sàng của triệu chứng đau

2 Đặc điểm về biểu hiện lâm sàng của triệu chứng đau

Tải bản đầy đủ - 0trang

433.2.2. Các vị trí đau

Bảng 3.5. Các vị trí đau

Vị tríQ trình bệnh

Số BN (n)

Tỷ lệ (%)Đầu3487,2Bụng2359Cổ-vai-gáy2256,4Ngực

Khớp22

2256,4

56,4Lưng- thắt lưng2153,8Cơ bắp

Trực tràng

Khi giao hợp

Khi đi tiểu11

7

1

028,2

17,9

2,6

0Nhận xét:

-Vị trí đau thường gặp nhất là đau đầu, gặp ở 34 bệnh nhân chiếm87,2% số bệnh nhân

- Các vị trí khác cũng hay gặp là đau bụng, đau ngực, đau cổ vai gáy,

chiếm tỷ lệ 56,4%-59%44- Khơng có bệnh nhân nào đau khi đi tiểu3.2.3. Số vị trí đau

Biểu đồ 3.5. Số vị trí đau

Nhận xét:

- Đa sớ các bệnh nhân có từ 4 vị trí đau trở lên chiếm tỷ lệ 61,5%

- Số bệnh nhân có 1 vị trí đau, 2 vị trí đau, 3 vị trí đau chiếm tỷ lệ thấp hơn

nhiều với các tỷ lệ lần lượt là 5,1 %, 20,5 %, và 12,8%453.2.4. Kiểu đau

Bảng 3.6 Kiểu đau

Nhận xét:

- Trong nghiên cứu này, các bệnh nhân thường có kiểu đau mơ hồ chiếm

tỷ lệ cao nhất là 41%

- tỷ lệ sớ bệnh nhân có đau b́t hay nhói, đau bỏng rát, đau như thít chặt,

đè nặng lần lượt là 30,8%, 15,4%, và 12,8%.3.2.5. Tính chất luận chuyển của đau

Bảng 3.6. Tính chất ln chuyển của đau

nTỷ lệ %Có tính nhất thời, luân chuyển1539,5Không luân chuyển2461,5Tổng số39100Nhận xét:

- 39,5% số bệnh nhân có than phiền đau với tính chất luân chuyển

- Sớ bệnh nhân than phiền đau khơng có tính chất luân chuyển chiếm tỷ lệ

61,5%

3.2.6. Tần suất xuất hiện đau

Bảng 3.7 Tần suất xuất hiện đauThường xuyênnTỷ lệ %2666,746Không thường xun1333,3Tổng39100Nhận xét:

- Sớ bệnh nhân thường xun có than phiền đau chiếm tỷ lệ là 66,7%, có

33,3% sớ bệnh nhân có than phiền đau khơng thường xun3.2.7. Cường độ đau theo thang điểm đau VAS

Bảng 3.8. Cường độ đau theo thang lượng giá đau VAS

Điểm số

1-3 điểm ( đau nhẹ)

4-7 điểm (đau TB)

8-10 điểm (đau nặng)

Tổng

± SDn

0

29

10

39Tỷ lệ %

0

74,4

25,6

100

6,59 ± 1,41Nhận xét:

- Theo thang lượng giá đau VAS, tất cả các bệnh nhân có biểu hiện đau

với cường đợ đau từ mức trung bình trở lên, trong đó sớ bệnh nhân biểu

hiện đau mức độ trung bình chiếm tỷ lệ 74,4%, và sớ bệnh nhân có biểu

hiện đau nặng chiếm 25,6%.

3.2.8. Tính chất đối xứng

Bảng 3.9. Tính chất đối xứngKhơng

Tổng

Nhận xét:n

30

9

39Tỷ lệ %

76,9

23,1

100Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Đặc điểm về biểu hiện lâm sàng của triệu chứng đau

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×