Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Điều trị sùi mào gà:

Điều trị sùi mào gà:

Tải bản đầy đủ - 0trang

6.3.Tác dụng không mong muốnTác dụng phụ

Đau

Loét, nhiễm trùng

Phù nề

Sẹo co kéo

Tăng sắc tố

Giảm sắc tốKhơngBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ Y TẾTRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘIPHAN THỊ BÌNH MINHĐặc điểm lâm sàng, các type HPV và kết quả

điều trị sùi mào gà ở trẻ em bằng Laser CO2

Chuyờn ngành : Da Liễu

Mã số: 60 72 0152LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC

Người hướng dẫn khoa học:

PGS.TS. Nguyễn Hữu SáuHÀ NỘI – 2018LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình học tập và làm luận văn tôi đã nhận được sự quan tâm

giúp đỡ rất nhiều của nhà trường, bệnh viện và gia đình.

Tơi xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của:

Ban giám hiệu, Phòng đào tạo sau đại học - Trường Đại học Y Hà Nội.

Ban giám đốc, các khoa phòng Bệnh viện Da liễu Trung Ương.

Với tất cả sự kính trọng, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS. TS

Nguyễn Hữu Sáu Thầy là người hướng dẫn tận tình bảo ban, quan tâm giúp

đỡ và động viên tơi trong suốt q trình thực hiện đề tài nghiên cứu và hồn

thành luận văn.

Tơi xin trân trọng cảm ơn các thầy, các cô trong bộ môn Da liễuTrường Đại học Y Hà Nội, các thầy cô trong các hội đồng chấm luận văn đã

giúp đỡ tôi từ những bài giảng cơ bản cho đến phương pháp nghiên cứu.

Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình bạn bè đã động

viên, giúp đỡ trong suốt quá trình học tập.

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2018Phan Thị Bình MinhLỜI CAM ĐOAN

Tơi là Phan Thị Bình Minh, học viên nội trú khóa 41, Trường Đại học Y

Hà Nội, chuyên ngành Da liễu, xin cam đoan:

1. Đây là luận văn do bản thân tôi trực tiếp thực hiện dưới sự hướng dẫn

của Thầy PGS.TS. Nguyễn Hữu Sáu.

2. Cơng trình này không trùng lặp với bất kỳ nghiên cứu nào khác đã

được công bố tại Việt Nam

3. Các số liệu và thơng tin trong nghiên cứu là hồn tồn chính xác,

trung thực, khách quan, đã được xác nhận và chấp thuận của cơ sở

nơi nghiên cứu

Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những cam kết này.

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2018

Người viết cam đoanPhan Thị Bình MinhDANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

AIDS : Acquired immune deficiency syndrome

Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải

ADN : Deoxyribonucleic acid

HE: Hematoxylin - eosinHPV : Human papilloma virus

Vi rút gây u nhú ở người

HIV: Human immunodeficiency virus

Vi rút gây suy giảm miễn dịch mắc phải ở ngườiPCR: Polymerase Chain Reaction

Phản ứng chuỗi Polyme ProteinPV: PapillomavirusSMG: Sùi mào gàTCA: Acid tricloaxeticMỤC LỤC

ĐẶT VẤN ĐỀ....................................................................................................1

Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU................................................................3

1.1.Lịch sử bệnh............................................................................................3

1.2.Căn nguyên gây bệnh..............................................................................3

1.2.1. Hình thái và cấu trúc HPV..............................................................4

1.2.2. Phân loại..........................................................................................5

1.3.Cơ chế bệnh sinh.....................................................................................6

1.3.1. Sự xâm nhập....................................................................................6

1.3.2. Cơ chế gây bệnh..............................................................................7

1.3.3. Sự đào thải.......................................................................................8

1.4.Dịch tễ học bệnh sùi mào gà ở trẻ em và các con đường lây truyền.......9

1.4.1. Lây truyền dọc................................................................................9

1.4.2. Lây truyền ngang...........................................................................11

1.5.Đặc điểm lâm sàng................................................................................13

1.5.1. Biểu hiện lâm sàng rõ....................................................................13

1.5.2. Biểu hiện dưới lâm sàng................................................................14

1.5.3. Không có biểu hiện lâm sàng........................................................14

1.6.Chẩn đốn..............................................................................................14

1.6.1. Chẩn đốn.....................................................................................14

1.6.2. Chẩn đốn phân biệt......................................................................14

1.7.Các phương pháp điều trị SMG............................................................15

1.7.1. Phương pháp phá hủy tổn thương tại chỗ.....................................15

1.7.2. Các thuốc bôi hoặc tiêm có tính chất kích thích tạo miễn dịch.....16

1.7.3. Các phương pháp điều trị khác không được khuyến cáo..............16

1.8.Laser CO2..............................................................................................17

1.8.1. Định nghĩa về laser.......................................................................171.8.2. Các hiện tượng quang học cơ bản của laser..................................17

1.8.3. Cấu trúc điển hình của thiết bị laser..............................................17

1.8.4. Phân loại laser...............................................................................18

1.8.5. Tính chất của laser........................................................................18

1.8.6. Các hiệu ứng của laser với tổ chức sống.......................................18

1.8.7. Laser CO2......................................................................................19

1.9.Điều trị sùi mào gà ở trẻ em..................................................................20

Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU....................23

2.1. Đối tượng nghiên cứu...........................................................................23

2.2.1. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân...........................................................23

2.2.2. Tiêu chuẩn loại trừ.........................................................................24

2.2. Phương pháp nghiên cứu......................................................................24

2.2.1. Thiết kế nghiên cứu.......................................................................24

2.2.2. Cỡ mẫu..........................................................................................24

2.2.3. Vật liệu nghiên cứu.......................................................................24

2.2.4. Các bước tiến hành nghiên cứu.....................................................25

2.2.5. Sơ đồ nghiên cứu...........................................................................27

2.3. Các thông số nghiên cứu......................................................................27

2.3.1. Đặc điểm SMG ở trẻ em...............................................................27

2.3.2. Đánh giá hiệu quả điều trị.............................................................29

2.4. Địa điểm và thời gian nghiên cứu........................................................30

2.5. Phân tích và xử lý số liệu.....................................................................30

2.6. Đạo đức nghiên cứu.............................................................................30

Chương 3: KẾT QUẢ.....................................................................................31

3.1. Đặc điểm của bệnh SMG ở trẻ em.......................................................31

3.1.1. Tình hình bệnh nhân SMG trẻ em đến điều trị..............................31

3.1.2. Phân bố bệnh nhân theo giới.........................................................323.1.3. Đặc điểm phân bố theo tuổi..........................................................32

3.1.4. Các yếu tố nguy cơ lây nhiễm.......................................................33

3.1.5. Thời gian phát hiện tổn thương.....................................................34

3.1.6. Hình thái tổn thương.....................................................................34

3.1.7. Phân bố vị trí tổn thương...............................................................35

3.1.8. Mức độ tổn thương........................................................................36

3.1.9. Các type HPV................................................................................37

3.1.10. Tình trạng đa nhiễm HPV...........................................................38

3.1.11. Hình thái tổn thương tại các vị trí tổn thương.............................38

3.1.12. Mối liên quan giữa tình trạng đa nhiễm HPV và mức độ nặng của

tổn thương.....................................................................................39

3.2. Kết quả điều trị SMG ở trẻ em bằng laser CO2....................................40

3.2.1. Kết quả điều trị bằng laser CO2 sau điều trị..................................40

3.2.2. Số lần điều trị và thời gian điều trị khỏi tổn thương.....................41

3.2.3. Mối liên quan giữa tỷ lệ sạch hoàn toàn tổn thương với vị trí giải

phẫu sau 3 tháng điều trị...............................................................41

3.2.4. Thời gian và số lần điều trị khỏi theo các vị trí giải phẫu.............42

3.2.5. Mối liên quan giữa tỷ lệ sạch hoàn toàn tổn thương sau 3 tháng

điều trị với mức độ bệnh...............................................................43

3.2.6. Mối liên quan giữa thời gian và số lần điều trị khỏi với mức độ

nặng của tổn thương......................................................................43

3.2.7. Mối liên quan giữa tình trạng đa nhiễm HPV với tỷ lệ sạch hoàn

toàn tổn thương sau 3 tháng điều trị..............................................44

3.2.8. Mối liên quan giữa tình trạng đa nhiễm HPV với thời gian và số

lần điều trị khỏi.............................................................................45

3.2.9. Biến chứng sau thủ thuật...............................................................45Chương 4: BÀN LUẬN...................................................................................46

4.1. Đặc điểm bệnh SMG ở trẻ em..............................................................46

4.1.1. Tình hình bệnh nhân SMG trẻ em đến điều trị..............................46

4.1.2. Phân bố bệnh nhân theo giới.........................................................46

4.1.3. Phân bố bệnh nhân theo tuổi.........................................................47

4.1.4. Các yếu tố nguy cơ lây nhiễm.......................................................48

4.1.5. Thời gian phát hiện tổn thương.....................................................50

4.1.6. Hình thái tổn thương.....................................................................51

4.1.7. Phân bố vị trí tổn thương...............................................................52

4.1.8. Mức độ tổn thương........................................................................53

4.1.9. Các type HPV gặp ở bệnh nhân trẻ em.........................................54

4.1.10. Tình trạng đa nhiễm HPV...........................................................55

4.1.11. Hình thái tổn thương tại các vị trí tổn thương.............................56

4.1.12. Mối liên quan giữa tình trạng đa nhiễm và mức độ nặng của tổn thương. 56

4.2. Kết quả điều trị SMG ở trẻ em.............................................................57

4.2.1. Kết quả điều trị bằng laser CO2 sau điều trị.................................57

4.2.2. Số lần và thời gian điều trị khỏi tổn thương..................................59

4.2.3. Mối liên quan giữa vị trí giải phẫu với kết quả điều trị.................60

4.2.4. Mối liên quan giữa mức độ nặng của tổn thương với kết quả điều trị....60

4.2.5. Mối liên quan giữa tình trạng đa nhiễm với kết quả điều trị.........61

4.2.6. Biến chứng sau điều trị..................................................................62

KẾT LUẬN.....................................................................................................63

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤCDANH MỤC BẢNG

Bảng 3.1. Tình hình bệnh nhân SMG trẻ em đến điều trị tại bệnh viện Da Liễu

Trung Ương qua các năm................................................................31

Bảng 3.2. Phân bố bệnh nhân theo giới...........................................................32

Bảng 3.3: Phân bố bệnh SMG theo tuổi..........................................................32

Bảng 3.4:Thời gian phát hiện tổn thương........................................................34

Bảng 3.5: Phân bố theo hình thái tổn thương..................................................34

Bảng 3.6: Mức độ tổn thương theo Perry J. Johnson 1997.............................36

Bảng 3.7: Tỷ lệ các type HPV gặp ở bệnh nhân trẻ em được nghiên cứu.......37

Bảng 3.8: Tình trạng đa nhiễm HPV trên bệnh nhân trẻ em được nghiên cứu....38

Bảng 3.9: Hình thái tổn thương tại các vị trí tổn thương................................38

Bảng 3.10: Mối liên quan giữa tình trạng đa nhiễm HPV và mức độ nặng của

tổn thương.......................................................................................39

Bảng 3.11: Kết quả điều trị bằng laser CO2 sau điều trị..................................40

Bảng 3.12. Số lần điều trị và thời gian điều trị...............................................41

Bảng 3.13. Mối liên quan giữa tỷ lệ sạch hoàn toàn tổn thương sau 3 tháng

điều trị với vị trí giải phẫu...............................................................41

Bảng 3.14. Thời gian và số lần điều trị khỏi theo các vị trí giải phẫu.............42

Bảng 3.15. Mối liên quan giữa tỷ lệ sạch hoàn toàn tổn thương sau 3 tháng

điều trị và mức độ bệnh theo Perry J. Johnson 1997......................43

Bảng 3.16: Mối liên quan giữa thời gian và số lần điều trị khỏi với mức độ

nặng của tổn thương........................................................................43

Bảng 3.17. Mối liên quan giữa tình trạng đa nhiễm HPV với tỷ lệ sạch hoàn

toàn tổn thương sau 3 tháng điều trị................................................44

Bảng 3.18: Mối liên quan giữa tình trạng đa nhiễm HPV thời gian và số lần

điều trị khỏi.....................................................................................45

Bảng 3.19. Biến chứng sau thủ thuật 2 tuần....................................................45DANH MỤC BIỂU ĐỒBiểu đồ 3.1. Các yếu tố nguy cơ lây nhiễm....................................................33

Biểu đồ 3.2: Phân bố vị trí tổn thương ở nam.................................................35

Biểu đồ 3.3: Phân bố vị trí tổn thương ở nữ....................................................36Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Điều trị sùi mào gà:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×