1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1% bệnh nhân SLE có hội chứng Raynaud phải cắt cụt đầu chi vì hoại tử ngón tay.

1% bệnh nhân SLE có hội chứng Raynaud phải cắt cụt đầu chi vì hoại tử ngón tay.

Tải bản đầy đủ - 0trang

72- Hội chứng Raynaud thường đến trước hoặc cùng thời điểm chẩn đốn SLE.

Thời gian trung bình mắc hội chứng Raynaud trước khi chẩn đoán SLE là

khoảng 28 tháng.

- Bệnh nhân SLE có hội chứng Raynaud có áp lực động mạch phổi trung bình

là 48 mmHg, cao hơn nhóm bệnh nhân SLE khơng có hội chứng Raynaud.

- Nguy cơ tăng áp động mạch phổi ở bệnh nhân SLE có hội chứng Raynaud

cao gấp 5.846 lần so với bệnh nhân SLE khơng có hội chứng Raynaud,

khoảng tin cậy 95% là [1.871; 18.267].

- Hơn 50% bệnh nhân SLE có hội chứng Raynaud có tăng áp động mạch phổi > 50

mmHg, khác biệt so với nhóm khơng có hội chứng Raynaud.

- Khơng có mối tương quan giữa thời gian mắc hội chứng Raynaud và tăng áp

động mạch phổi.

- Bệnh nhân SLE có hội chứng Raynaud có tỷ lệ suy tim phải nhiều hơn so với

bệnh nhân SLE khơng có hội chứng Raynaud.

- Chẹn kênh calci là nhóm thuốc điều trị phổ biến nhất hội chứng Raynaud ở

bệnh nhân SLE. Có đến 37.5% bệnh nhân không được điều trị hội chứng

Raynaud.

- Tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân SLE có hội chứng Ryanud liên quan đến tăng áp

động mạch phổiKIẾN NGHỊTừ những kết quả và bàn luận trên, chúng tơi đễ xuất kiến nghị:

• Với bệnh nhân SLE có hội chứng Raynaud cần xem xét sàng lọc sớm

tăng áp động mạch phổi để chẩn đoán xác định sớm mức độ tăng áp

động mạch phổi và điều trị kịp thời.73TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO1.Jarukitsopa S., Hoganson D. D., Crowson C. S, et al. (2015).

Epidemiology of systemic lupus erythematosus and cutaneous lupus

erythematosus in a predominantly white population in the United

States. Arthritis care & research. 67 (6), 817-828.742.Jakes R. W., Bae S. C., Louthrenoo W, et al. (2012). Systematic review

of the epidemiology of systemic lupus erythematosus in the Asia‐

Pacific region: Prevalence, incidence, clinical features, and mortality.

Arthritis care & research. 64 (2), 159-168.3.Hallegua D. S., Venuturupalli S. and Wallace D. J. (2013).

Dubois\'Lupus Erythematosus and Related Syndromes: Expert ConsultOnline and Print.4.Wigley F. M., Herrick A. L. and Flavahan N. A. (2014). Raynaud’s

phenomenon: a guide to pathogenesis and treatment, Springer.5.Shen J.-Y., Chen S.-L., Wu Y.-X, et al. (1999). Pulmonary hypertension

in systemic lupus erythematosus. Rheumatology international. 18 (4),

147-151.6.Kasparian A., Floros A., Gialafos E, et al. (2007). Raynaud's phenomenon

is correlated with elevated systolic pulmonary arterial pressure in patients

with systemic lupus erythematosus. Lupus. 16 (7), 505-508.7.Xia Y., Tu S., Hu Y, et al. (2013). Pulmonary hypertension in systemic

lupus erythematosus: a systematic review and analysis of 642 cases in

Chinese population. Rheumatology international. 33 (5), 1211-1217.8.Dhala A. (2012). Pulmonary arterial hypertension in systemic lupus

erythematosus: current status and future direction. Clinical and

Developmental Immunology.9.Kim W., Min J., Lee S, et al. (1999). Causes of death in Korean patients

with systemic lupus erythematosus: a single center retrospective study.

Clin Exp Rheumatol. 17 (5), 539-545.10.Chung S.-M., Lee C.-K., Lee E. Y, et al. (2006). Clinical aspects of

pulmonary hypertension in patients with systemic lupus erythematosus75and in patients with idiopathic pulmonary arterial hypertension.

Clinical rheumatology. 25 (6), 866-872.

11.Nguyễn Thị Ân. (1998). Lupus ban đỏ hệ thống. bệnh học nội khoa tập

2, 295-331.12.Hochberg M. C. (1997). Updating the American College of

Rheumatology revised criteria for the classification of systemic lupus

erythematosus. Arthritis & Rheumatology. 40 (9), 1725-1725.13.Petri M., Orbai A. M., Alarcon G. S, et al. (2012). Derivation and

validation of the Systemic Lupus International Collaborating Clinics

classification criteria for systemic lupus erythematosus. Arthritis &

Rheumatology. 64 (8), 2677-2686.14.Somers E. C., Marder W., Cagnoli P, et al. (2014). Population‐based

incidence and prevalence of systemic lupus erythematosus: The

Michigan lupus epidemiology and surveillance program. Arthritis &

Rheumatology. 66 (2), 369-378.15.Deng Y. and Tsao B. P. (2010). Genetic susceptibility to systemic lupus

erythematosus in the genomic era. Nature Reviews Rheumatology. 6

(12), 683-692.16.Christie M Bartels M., MS (2017). Systemic Lupus Erythematosus.

Medscape17.Nguyễn Năng An, Lê Văn Khang và Nguyễn Bích Ngọc. Những căn cứ

lâm sàng và xét nghiệm để phát hiện sớm Lupus ban đỏ hệ thống. Cơng

trình nghiên cứu khoa học bệnh viện Bạch Mai 1999-2000. 2, 483-489.18.Fritzler M. J. (1994). Drugs recently associated with lupus syndromes.

Lupus. 3 (6), 455-459.19.Criteria A. C. o. R. A. H. C. o. S. L. E. R. (2004). The American

College of Rheumatology response criteria for systemic lupus76erythematosus clinical trials: measures of overall disease activity.

Arthritis and rheumatism. 50 (11), 3418.

20.Mclaughlin J. R., Bombardier C., Farewell V. T, et al. (1994). Kidney

biopsy in systemic lupus erythematosus. Arthritis & Rheumatology. 37

(4), 559-567.21.Lê Thị Thúy Hải. (1997). Góp phần nghiên cứu chức năng tâm thu và tâm

trương của thất trái ở bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống bằng phương pháp

siêu âm doopler tim. Luận văn tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa II, chuyên

ngành dị ứng miễn dịch lâm sàng, Đại học Y Hà Nội, 3-39.22.Pope J. (2008). An update in pulmonary hypertension in systemic lupus

erythematosus–do we need to know about it? Lupus. 17 (4), 274-277.23.Kamen D. L. and Strange C. (2010). Pulmonary manifestations of systemic

lupus erythematosus. Clinics in chest medicine. 31 (3), 479-488.24.Li E. and Tam L.-S. (1999). Pulmonary hypertension in systemic lupus

erythematosus: clinical association and survival in 18 patients. The

Journal of rheumatology. 26 (9), 1923-1929.25.Asherson R. A., Benbow A. G., Speirs C. J, et al. (1986). Pulmonary

hypertension in hydralazine induced systemic lupus erythematosus:

association with C4 null allele. Annals of the rheumatic diseases. 45 (9), 771.26.Farzaneh‐Far A., Roman M. J., Lockshin M. D, et al. (2006).

Relationship

manifestations

Rheumatism:of

ofantiphospholipid

systemicOfficiallupusJournalofantibodiestocardiovascularerythematosus.Arthritis&theCollegeofAmericanRheumatology. 54 (12), 3918-3925.

27.Asherson R., Higenbottam T., Dinh A. X, et al. (1990). Pulmonary

hypertension in a lupus clinic: experience with twenty-four patients.

The Journal of rheumatology. 17 (10), 1292-1298.7728.Nishimaki T., Aotsuka S., Kondo H, et al. (1999). Immunological

analysis of pulmonary hypertension in connective tissue diseases. The

Journal of rheumatology. 26 (11), 2357-2362.29.Galiè N., Hoeper M. M., Humbert M, et al. (2009). Guidelines for the

diagnosis and treatment of pulmonary hypertension: the Task Force for

the Diagnosis and Treatment of Pulmonary Hypertension of the

European Society of Cardiology (ESC) and the European Respiratory

Society (ERS), endorsed by the International Society of Heart and Lung

Transplantation (ISHLT). European heart journal. 30 (20), 2493-2537.30. Lam G. and Petri M. (2005). Assessment of systemic lupus

erythematosus. Clinical and experimental rheumatology. 23 (5), S120.

31.Bakst R., Merola J. F., Franks A. G, et al. (2008). Raynaud's

phenomenon: pathogenesis and management. Journal of the American

Academy of Dermatology. 59 (4), 633-653.32.Suter L. G., Murabito J. M., Felson D. T, et al. (2005). The incidence

and natural history of Raynaud's phenomenon in the community.

Arthritis & Rheumatology. 52 (4), 1259-1263.33.HerrickA.(2005).PathogenesisofRaynaud'sphenomenon.Rheumatology. 44 (5), 587-596.

34.Dimant J., Ginzler E., Schlesinger M, et al. (1979). The clinical

significanceofRaynaud'sphenomenoninsystemiclupuserythematosus. Arthritis & Rheumatology. 22 (8), 815-819.

35.Caccavo D., Del Porto F., Garzia P, et al. (2003). Raynaud’s phenomenon

and antiphospholipid antibodies in systemic lupus erythematosus: is there an

association? Ann Rheum Dis. 62 (10), 1003-1005.36.Choojitarom K., Verasertniyom O., Totemchokchyakarn K, et al.

(2008). Lupus nephritis and Raynaud’s phenomenon are significant risk

factors for vascular thrombosis in SLE patients with positive

antiphospholipid antibodies. Clinical rheumatology. 27 (3), 345-351.7837.Heimovski F. E., Simioni J. A. and Skare T. L. (2015). Systemic lupus

erythematosus and Raynaud's phenomenon. Anais brasileiros de

dermatologia. 90 (6), 837-840.38.Maverakis E., Patel F., Kronenberg D. G, et al. (2014). International

consensus criteria for the diagnosis of Raynaud's phenomenon. Journal

of autoimmunity, 48, 60-6539.Rudski L. G., Lai W. W., Afilalo J, et al. (2010). Guidelines for the

echocardiographic assessment of the right heart in adults: a report from

the American Society of Echocardiography: endorsed by the European

Association of Echocardiography, a registered branch of the European

Society of Cardiology, and the Canadian Society of Echocardiography.

Journal of the American Society of Echocardiography. 23 (7), 685-713.40.Wallace D. and Hahn B. H. (2012). Dubois' Lupus Erythematosus and

Related Syndromes E-Book: Expert Consult-Online, Elsevier Health

Sciences.41.Lahita R. (1999). Systemic Lupus Erythematosus Academic Press, San

Diego.42.Wilder R. L. (1995). Neuroendocrine-immune system interactions and

autoimmunity. Annual review of immunology. 13 (1), 307-338.43.Carlsten H., Tarkowski A., Holmdahl R, et al. (1990). Oestrogen is a

potent disease accelerator in SLE‐prone MRL lpr/lpr mice. Clinical &

Experimental Immunology. 80 (3), 467-473.44.Nilsson N. and Carlsten H. (1994). Estrogen induces suppression of

natural killer cell cytotoxicity and augmentation of polyclonal B cell

activation. Cellular immunology. 158 (1), 131-139.45.Kanda N., Tsuchida T. and Tamaki K. (1999). Estrogen enhancement of

anti–double‐stranded DNA antibody and immunoglobulin G production79in peripheral blood mononuclear cells from patients with systemic

lupus erythematosus. Arthritis & Rheumatism: Official Journal of the

American College of Rheumatology. 42 (2), 328-337.

46.Tan F. K. and Arnett F. C. (2000). Genetic factors in the etiology of

systemic sclerosis and Raynaud phenomenon. Current opinion in

rheumatology. 12 (6), 511-519.47.Dubois E. L. and Tuffanelli D. L. (1964). Clinical manifestations of

systemic lupus erythematosus: computer analysis of 520 cases. Jama.

190 (2), 104-111.48.Fries J. F. and Holman H. (1975). Systemic lupus erythematosus: A

clinical analysis, Major problems in internal medicine. Jama, 112,49.Block J. A. and Sequeira W. (2001). Raynaud's phenomenon. The

Lancet. 357 (9273), 2042-2048.50.Nagai Y., Shimizu A., Suto M, et al. (2009). Digital gangrene in

systemic lupus erythematosus. Acta dermato-venereologica. 89 (4),

398-401.51.Huber L. C., Bye H. and Brock M. (2015). The pathogenesis of

pulmonary hypertension–an update. Swiss Med Wkly. 145, w14202.52.Tan E. M., Cohen A. S., Fries J. F, et al. (1982). The 1982 revised

criteria for the classification of systemic lupus erythematosus. Arthritis

& Rheumatism: Official Journal of the American College of

Rheumatology. 25 (11), 1271-1277.53.Chen C., Chen H., Wang H, et al. (2006). Pulmonary arterial

hypertension in autoimmune diseases: an analysis of 19 cases from a

medical center in northern Taiwan. Journal of microbiology

immunology and infection. 39 (2), 162.8054.Lian F., Chen D., Wang Y, et al. (2012). Clinical features and

independent predictors of pulmonary arterial hypertension in systemic

lupus erythematosus. Rheumatology international. 32 (6), 1727-1731.55.Sakamoto K., Houya I., Inoue K, et al. (1999). An imbalance in plasma

prostanoids in patients with Raynaud's phenomenon and pulmonary

vasospasm. European Respiratory Journal. 13 (1), 137-144.56.Huang C., Li M., Liu Y, et al. (2016). Baseline characteristics and risk

factors of pulmonary arterial hypertension in systemic lupus

erythematosus patients. Medicine. 95 (10),57.Wakaki K., Koizumi F. and Fukase M. (1984). Vascular lesions in

systemic lupus erythematosus (SLE) with pulmonary hypertension.

Pathology International. 34 (3), 593-604.58.McLaughlin V. V. and McGoon M. D. (2006). Pulmonary arterial

hypertension. Circulation. 114 (13), 1417-1431.59.Voelkel N. F., Quaife R. A., Leinwand L. A, et al. (2006). Right

ventricular function and failure: report of a National Heart, Lung, and

Blood Institute working group on cellular and molecular mechanisms

of right heart failure. Circulation. 114 (17), 1883-1891.60.Lin J., Liu X. and Huang C. (2001). Clinical Analysis of 42 Cases of

Systemic Lupus Erythematosus With Raynaud′ s Phenomenon. Chinese

Journal of Dermatology. 1, 003.61.Simonson J., Schiller N., Petri M, et al. (1989). Pulmonary

hypertension in systemic lupus erythematosus. The Journal of

rheumatology. 16 (7), 918-925.62.Wigley F. M. and Flavahan N. A. (2016). Raynaud’s phenomenon. New

England Journal of Medicine. 375 (6), 556-565.8163.Dao T., Amaro-Driedger D. and Mehta J. (2016). Successful treatment

of Raynaud’s syndrome in a lupus patient with continuous bilateral

popliteal sciatic nerve blocks: a case report. Local and regional

anesthesia. 9, 35.64.Wang Z., Wang Y., Zhu R, et al. (2015). Long-term survival and death

causes of systemic lupus erythematosus in China: a systemic review of

observational studies. Medicine. 94 (17),65.Chow S., Chandran V., Fazelzad R, et al. (2012). Prognostic factors for

survival in systemic lupus erythematosus associated pulmonary

hypertension. Lupus. 21 (4), 353-364.82PHỤ LỤC

MẪU BỆNH ÁN

A Hành chính

1 Họ tên bệnh nhân…………………………

2 Mã bệnh án……………………….

3 Năm sinh…

4 Giới:1) Nam5 Địa chỉ:2) Nữ1) Thành thị2) Nông thôn6 Nghề nghiệp 1. Nông dân 2. Công nhân 3. Tri thức 4. Kinh doanh

7 Ngày vào viện…………

Ngày ra viện…………….

Thời gian điều trị

B Chuyên môn

1 Lý do vào viện

1 Phù2. Sốtmỏi3.ban đỏ7. Khó thở4. Đau khớp5. Đau đầu6. Mệt8.Tím đầu chi 9. Đau buốt đầu chi 10.Hoại tử đầu chi 11. Khác (ghi rõ)

2 Tiền sử

+ Số năm mắc bệnh

+ Tuổi được chẩn đoán

+ Triệu chứng đầu tiên của bệnh

1 Phù

mỏi2. Sốt3.ban đỏ7. Khó thở9.Đau buốt đầu chi4. Đau khớp 5.Đau đầu6. Mệt8.Tím đầu chi10. Hoại tử đầu chi11.Khác ( ghi rõ) + Thờigian từ xuất hiện triệu chứng Raynaud khi được chẩn đoán SLE …. Tháng

+ Số bệnh nhân SLE có hội chứng Raynaud bị cắt cụt đầu chi…Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1% bệnh nhân SLE có hội chứng Raynaud phải cắt cụt đầu chi vì hoại tử ngón tay.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×