Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các số liệu và thông tin trong nghiên cứu là hoàn toàn chính xác, trung thực, khách quan, đã được xác nhận và chấp thuận của cơ sở nghiên cứu.

Các số liệu và thông tin trong nghiên cứu là hoàn toàn chính xác, trung thực, khách quan, đã được xác nhận và chấp thuận của cơ sở nghiên cứu.

Tải bản đầy đủ - 0trang

BN: Bệnh nhânC: Đốt sống cổCs: Cộng sựCRT: Cung răng trướcD: Đốt sống ngựcĐK: Đường kínhHTQ: Hẹp thực quảnMGRS: Multicentre Growth Reference StudySDD: Suy dinh dưỡngTQ: Thực quảnTTDD: Tình trạng dinh dưỡngMỤC LỤCĐẶT VẤN ĐỀ..................................................................................................1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU........................................................3

1.1. Khái niệm về hẹp thực quản....................................................................3

1.2. Lịch sử nghiên cứu nong điều trị hẹp thực quản.....................................3

1.3. Đặc điểm phôi thai học, giải phẫu và sinh lý của thực quản...................4

1.3.1. Phôi thai học của thực quản..............................................................4

1.3.2. Đặc điểm giải phẫu của thực quản....................................................5

1.3.3. Sinh lý thực quản..............................................................................8

1.3.4. Đặc điểm mô học thực quản.............................................................9

1.4. Bệnh nguyên - bệnh sinh hẹp thực quản ở trẻ em.................................10

1.4.1. Hẹp thực quản sau phẫu thuật teo thực quản bẩm sinh...................10

1.4.2. Hẹp thực quản do các hóa chất ăn mòn...........................................11

1.4.3. Hẹp thực quản do bệnh trào ngược dạ dày thực quản.....................12

1.4.4. Hẹp thực quản bẩm sinh..................................................................13

1.4.5. HTQ do rối loạn nhu động thực quản.............................................13

1.5. Triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng của hẹp thực quản ở trẻ em.........14

1.5.1. Lâm sàng.........................................................................................14

1.5.2. Cận lâm sàng...................................................................................18

1.6. Điều trị hẹp thực quản...........................................................................21

1.6.1. Nong thực quản bằng bóng qua nội soi...........................................21

1.6.2. Nong hẹp thực quản bằng ống nong...............................................24

1.6.3. Phẫu thuật........................................................................................26

CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.........27

2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu........................................................27

2.2. Đối tượng nghiên cứu............................................................................27

2.2.1. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân.............................................................272.2.2. Tiêu chuẩn loại trừ..........................................................................27

2.3. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................28

2.4. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu.......................................................30

2.5. Trẻ được nong thực quản theo quy trình nong thực quản của khoa Nội

soi, Bệnh viện Nhi Trung ương....................................................................30

2.6. Các biến số nghiên cứu.........................................................................30

2.7. Định nghĩa các biến trong nghiên cứu..................................................32

2.8. Cách thức tiến hành nghiên cứu............................................................32

2.9. Phân tích và xử lí số liệu.......................................................................33

2.10. Đạo đức nghiên cứu............................................................................33

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU....................................................35

3.1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu.....................................................35

3.1.1. Tuổi.................................................................................................35

3.1.2. Giới.................................................................................................36

3.1.3. Thời điểm bệnh nhân được mổ teo thực quản.................................36

3.1.4. Phương pháp phẫu thuật teo thực quản bẩm sinh...........................37

3.1.5. Dị tật phối hợp...............................................................................38

3.1.6. Phân bố cân nặng theo tuổi.............................................................39

3.1.7. Đặc điểm của nôn ở bệnh nhân HTQ..............................................39

3.1.8. Các triệu chứng lâm sàng khác của hẹp thực quản.........................40

3.1.9. Đặc điểm của hẹp thực quản trên Xquang......................................41

3.1.10. Đặc điểm của hẹp thực quản trên nội soi......................................42

3.1.11. Tình trạng chỗ hẹp.........................................................................43

3.2. Đặc điểm nong thực quản ở bệnh nhân hẹp thực quản........................43

3.2.1. Tiền sử nong thực quản của trẻ trước khi đến khám.......................43

3.2.2. Khả năng đưa dây dẫn qua chỗ hẹp................................................44

3.2.3. Đặc điểm miệng nối sau nong.........................................................45

3.2.4. Số lần bơm bóng trong mỗi phiên nong..........................................45

3.2.5. Chiều dài của đoạn hẹp...................................................................463.2.6. Khả năng máy soi đi qua được chỗ hẹp..........................................46

3.2.7. Đường kính chỗ hẹp trước và sau nong..........................................47

3.2.8. Tình trạng SDD sau nong hẹp 1 tháng............................................48

3.2.9. Tình trạng nơn tại 3 thời điểm nghiên cứu......................................49

3.2.10. Triệu chứng lâm sàng trước và sau nong khác..............................50

3.2.11. Các triệu chứng không mong muốn sau nong...............................51

3.2.12. Biến chứng viêm thực quản trào ngược trên bệnh nhân hẹp........52

CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN............................................................................53

4.1. Đặc điểm chung của trẻ trong nhóm nghiên cứu..................................53

4.1.1. Phân bố BN theo tuổi......................................................................53

4.1.2. Phân bố BN theo giới......................................................................53

4.1.3. Thời điểm trẻ được phẫu thuật mổ teo thực quản...........................54

4.1.4. Phương pháp phẫu thuật teo thực quản bẩm sinh...........................54

4.1.5. Các dị tật phối hợp..........................................................................55

4.1.6. Tiền sử nong hẹp thực quản............................................................55

4.2. Triệu chứng lâm sàng............................................................................55

4.3. Triệu chứng cận lâm sàng.....................................................................56

4.3.1. Xquang thực quản có cản quang.....................................................56

4.3.2 Nội soi thực quản............................................................................57

4.4. Kết quả điều trị nong thực quản qua nội soi.........................................58

4.4.1 Thay đổi triệu chứng lâm sàng trước và sau khi nong.....................58

4.4.2. Thay đổi đường kính chỗ hẹp thực quản tại vị trí được nong.........59

4.4.3. Thay đổi cân nặng của bệnh nhân sau khi nong 1 tháng.................60

4.5. Các biến chứng trong khi nong.............................................................60

KẾT LUẬN....................................................................................................62

KIẾN NGHỊ...................................................................................................64

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤCDANH MỤC BẢNGBảng 1.1. Chiều dài thực quản..........................................................................5

Bảng 1.2. Khoảng cách từ cung răng trên đến miệng thực quản......................6

Bảng 2.1. Chỉ số cân nặng theo tuổi với Z- Scoze..........................................32

Bảng 3.1. Bảng các dị tật phối hợp kèm theo..................................................38

Bảng 3.2. Bảng các triệu chứng lâm sàng trước nong.....................................40

Bảng 3.3. Bảng đặc điểm của hẹp trên Xquang.............................................41

Bảng 3.4. Bảng đặc điểm của hẹp trên nội soi................................................42

Bảng 3.5. So sánh đường kính hẹp trước và ngay sau nong...........................47

Bảng 3.6. Bảng mức độ suy dinh dưỡng dựa vào cân nặng theo tuổi.............48

Bảng 3.7. Bảng số lần nơn và tính chất nôn trong ngày tại 3 thời điểm.........49

Bảng 3.8. So sánh các triệu chứng cơ năng trước và sau nong thực quản......50

Bảng 3.9. Các triệu chứng sau nong................................................................51DANH MỤC BIỂU ĐỒBiểu đồ 3.1. Phân bố tỷ lệ trẻ nong thực quản theo nhóm tuổi.......................35

Biểu đồ 3.2. Phân bố tỷ lệ trẻ nong thực quản theo giới.................................36

Biểu đồ 3.3. Thời điểm trẻ được phẫu thuật teo thực quản.............................36

Biểu đồ 3.4: Phương pháp phẫu thuật teo thực quản......................................37

Biểu đồ 3.5. Biểu đồ phân bố tình trạng dinh dưỡng trước nong....................39

Biểu đồ 3.6. Biểu đồ số lần nôn......................................................................39

Biểu đồ 3.7. Biểu đồ phân loại chất nơn.........................................................40

Biểu đồ 3.8. Tình trạng chỗ hẹp trên nội soi...................................................43

Biểu đồ 3.9. Tiền sử nong thực quản của BN trước khi bắt đầu NC...............43

Biểu đồ 3.10. Biểu đồ khả năng đưa dây dẫn qua chỗ hẹp.............................44

Biểu đồ 3.11. Tình trạng miệng nối sau nong.................................................45

Biểu đồ 3.12. Số lần bơm bóng trong mỗi phiên nong...................................45

Biểu đồ 3.13. Phân bố tỷ lệ chiều dài đoạn thực quản hẹp.............................46

Biểu đồ 3.14. Biểu đồ máy soi qua được miệng nối trước và sau nong.........46

Biểu đồ 3.15. Viêm thực quản trào ngược trên bệnh nhân hẹp thực quản......52DANH MỤC HÌNHHình 1.1. Giải phẫu thực quản.........................................................................6

Hình 1.2. Cấu tạo thực quản..............................................................................9

Hình 1.3. HTQ kèm giãn phía trên – tư thế thẳng...........................................18

Hình 1.4. HTQ- tư thế nghiêng.......................................................................18

Hình 1.5. Dị vật phía trên chỗ hẹp phim thẳng...............................................19

Hình 1.6. Dị vật trên chỗ hẹp phim nghiêng...................................................19

Hình 1.7. Tạo hình TQ bằng đại tràng.............................................................19

Hình 1.8. Tạo hình TQ bằng dạ dày................................................................19

Hình 1.9. Hình ảnh hẹp thực quản...................................................................20

Hình 1.10. Hình ảnh chỉ khâu..........................................................................20

Hình 1.11. Bóng nong khơng có dây dẫn........................................................22

Hình 1.12. Bóng nong có dây dẫn...................................................................22

Hình 1.13. Hình ảnh bóng nong trước và sau kh bơm căng............................23

Hình 1.14. Ống nong Biomed.........................................................................24

Hình 1.15. Ống nong Savary – Gilliard..........................................................26

Hình 2.1. Trước nong......................................................................................33

Hình 2.2. Trong khi nong................................................................................33

Hình 2.3. Sau nong..........................................................................................33Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các số liệu và thông tin trong nghiên cứu là hoàn toàn chính xác, trung thực, khách quan, đã được xác nhận và chấp thuận của cơ sở nghiên cứu.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×