Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tuy nhiên, ở điều kiện Việt Nam không làm được test Synacthene nên với mức nồng độ Cortisol máu 8h < 83.33 nmol/L chúng tôi coi như suy thượng thận (theo The Washington Manual 2009, với mức Cortisol máu 8h sáng < 83,33 nmol/L có 36% BN suy thượng th

Tuy nhiên, ở điều kiện Việt Nam không làm được test Synacthene nên với mức nồng độ Cortisol máu 8h < 83.33 nmol/L chúng tôi coi như suy thượng thận (theo The Washington Manual 2009, với mức Cortisol máu 8h sáng < 83,33 nmol/L có 36% BN suy thượng th

Tải bản đầy đủ - 0trang

43 Tổng liều insulin trong một ngày: tính theo UI/ kg

cân nặng/ ngày.

 Liều insulin nền: tính theo UI/kg cân nặng/ ngày.

 Thuốc viên phối hợp với insulin: với nhóm đối tượng này

chúng tôi cũng tiến hành đánh giá các chỉ số như 2

nhóm đối tượng sử dụng thuốc viên và insulin.

- Phác đồ điều trị khi xuất viện:

 Giữ nguyên phác đồ ban đầu nhập viện

 Giảm số mũi insulin/ngày

 Chuyển từ phác đồ insulinthuốc viên và ngược lại Chuyển từ phác đồ insulin, thuốc viên

độ ăn.điều chỉnh chế442.4.4. Quy trình nghiên cứu

Sơ đồ nghiên cứuCận lâm sàngKhám lâm sàng

- Triệu chứng ĐTĐ

- Biến chứng cấp tính ĐTĐ

- Triệu chứng liên quan

đến sử dụng GCs: H/c

cushing, suy thượng thận- ĐTĐ: glucose tĩnh mạch,

HbA1c, glucose mao mạch

- Biến chứng cấp tính ĐTĐ:

ALTT máu, KMĐM, Ceton

niệu

- Cortisol máu 8hMục tiêu 1Phác đồ kiểm soát glucose máu nội việnXuất viện

Hỏi bênh

- Tiền sử bản thân

Mục tiêu 2- Tiền sử gia đình

- Tiền sử điều trị GCs

- Bệnh lý liên quan điều trị

GCs

Bệnh nhân đủ tiêu chuẩn lựa chọn452.4.5. Xử lý số liệu

- Số liệu thu thập được xử lý bằng chương trình thống kê

SPSS 16.0 với các thuật tốn tính tần suất, trung bình,

phương sai.

- Sử dung các test thống kê để kiểm định, với mức khác

biệt có ý nghĩa p < 0,05.

2.5. Đạo đức trong nghiên cứu

Tất cả những thông tin riêng về bệnh tật của bệnh nhân

trong hồ sơ bệnh án hoàn toàn được bảo mật và chỉ được sử

dụng cho mục đích nghiên cứu. Mỗi bệnh nhân được gắn một

mã số riêng để đảm bảo tính chính xác cũng như tính bảo mật

thơng tin. Việc bệnh nhân được lựa chọn vào nghiên cứu

khơng ảnh hưởng đến q trình và kết quả điều trị của bệnh

nhân.46CHƯƠNG 3

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Qua nghiên cứu 34 bệnh nhân được chẩn đoán ĐTĐ sau

điều trị GCs nhập viện và điều trị tại 3 khoa Nội tiết, Cơ xương

khớp và Dị ứng Bệnh viện Bạch Mai trong thời gian từ tháng

11/2016 đến tháng 10/2017 chúng tôi thu được kết quả như

sau:

3.1. Đặc điểm chung của nhóm bệnh nhân nghiên cứu

3.1.1. Tuổi

Bảng 3.1. Phân bố nhóm bệnh nhân nghiên cứu theo

độ tuổi

Nhóm tuổiSố BN (n)Tỷ lệ (%)< 300030 – 501029,451 – 702161,8>7038,8Tổng34100Tuổi TB ± SD56,26 ± 13,15Nhận xét:

- Tuổi trung bình của nhóm bệnh nhân nghiên cứu là 56,26

± 13,15 tuổi.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tuy nhiên, ở điều kiện Việt Nam không làm được test Synacthene nên với mức nồng độ Cortisol máu 8h < 83.33 nmol/L chúng tôi coi như suy thượng thận (theo The Washington Manual 2009, với mức Cortisol máu 8h sáng < 83,33 nmol/L có 36% BN suy thượng th

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×