Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ảnh 3 Xquang khi khám lại

Ảnh 3 Xquang khi khám lại

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ảnh sau khám lại sau mổ 17 thángẢnh 4. Động tác ngồi xổmẢnh 5. Biên độ gấp gốiẢnh 6. Biên độ duỗi gốiẢnh 7. Đứng trụ trên chi gãy xương bánh chèTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ảnh 3 Xquang khi khám lại

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×