1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. THEO DÕI SAU ĐIỀU TRỊ

III. THEO DÕI SAU ĐIỀU TRỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

4. Ngun nhân bỏ điều trị hóa chất:

a. Khơng đáp ứng b. Không đủ sức khỏe c. Không rõ lý do 

IV. MỘT SỐ TÁC DỤNG PHỤ

Đợt 1

N1Đợt 2

N14 N1Đợt 3

N14 N1Đợt 4Đợt 5N14 N1 N14 N1Đợt 6N14 N1 N14Huyết học

HST

BC

BCTT

TC

Sinh hoá

- Men gan + AST

+ ALT

- Creatinine

Tác dụng phụ ngồi hệ huyết học

+ Nơn

+ Buồn nơn

+ Đau dạ dày

+ Ỉa chảy

+ Rụng tóc

+Thần kinh CG4.1. Độc tính trên thần kinh ngoại vi

0. Độ 0

1. Độ 1

2.Độ 2

4.2. Tiêu chảy

0. Độ 0

1. Độ 1

2.Độ 23.Độ 34.Độ 43.Độ 34.Độ 44.3. Nôn

0. Độ 0

4.4. Buồn nôn

0. Độ 0

4.5. Dạ dày

0. Độ 0

4.6. Rụng tóc

0. Độ 0

4.7. Dị ứng

0. Độ 01. Độ 12.Độ 23.Độ 34.Độ 41. Độ 12.Độ 23.Độ 34.Độ 41. Độ 12.Độ 23.Độ 34.Độ 41. Độ 12.Độ 23.Độ 34.Độ 41. Độ 12.Độ 23.Độ 34.Độ 4Hà Nội ngày ….. tháng…..năm 2017

7,36,38,43,46,48-53,56,57,96,971-6,8-35,37,39-42,44,4DANH SÁCH BỆNH NHÂN NGHIÊN CỨU

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37Họ và tên

Đỗ thị T

Đỗ Sỹ V

Nguyễn Mạnh H

Xuân Văn L

Bùi Văn T

Đinh Văn C

Nguyễn Văn T

Dương Quang H

Đặng Thị Đ

Phạm Ngọc C

Vũ Hà D

Kim Văn T

Nguyễn Đình T

Nguyễn Thu H

Vũ Văn C

Lê Thị N

Nguyễn Thị N

Đinh trường S

Nguyễn Thế T

Đào Văn C

Phạm Thị Thanh H

Lã Huy X

Nguyễn Văn N

Nguyễn Văn Q

Trần Phú S

Hà Thị M

Lê Thị O

Chu Thị S

Phạm Đình T

Nguyễn Văn B

Lương Đinh T

Đỗ Văn T

Nguyễn Thị H

Đỗ Văn C

Tạ Duy N

Nguyễn Thị NGiới

Nữ

Nam

Nam

Nam

Nam

Nam

Nam

Nam

Nữ

Nam

Nam

Nam

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nữ

Nam

Nam

Nam

Nữ

Nam

Nam

Nam

Nam

Nữ

Nữ

Nữ

Nam

Nam

Nam

Nam

Nữ

Nam

Nam

NữTuổi

63

38

54

57

65

59

35

37

78

61

34

60

67

38

67

40

67

60

60

53

53

72

67

42

54

65

62

32

67

39

41

58

52

72

64

28Số hồ sơ

15313291

16301245

15303243

15304469

16309137

153010566

153070064

15307587

14304470

2911414

14304232

143035138

14302082

16300919

12004570

12205350

103107

1218953

11970

118401

14309289

14305923

14306084

14305641

14301939

14302713

14303521

14303946

14304328

14303677

14304116

14304175

13104734

13102286

13110268

13708630Địa chỉ

Quảng Ninh

Hà Nội

Hà Nội

Hà Nội

Hà Nội

Hà Nội

Hà Nội

TháiNguyên

Hà Nội

Nghệ An

Thái Bình

Hà Nội

Bắc Ninh

Hà Nội

Hà Nội

Ninh Bình

Hải Dương

Thái Nguyên

Bắc Giang

Hà Nội

Hà Nội

Hải Dương

Hải Phòng

Vĩnh phúc

Tun Quang

Tun Quang

Thanh Hóa

Bắc Giang

Hải Dương

Thanh Hóa

Tun Quang

Hải Phòng

Nghệ An

Thái Ngun

Hà Nội

Hải Dương38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63Nguyễn Văn Đ

Đơng Thế H

Hồng Thị M

Vũ Ngọc Q

Hoàng Đức T

Phạm Văn M

Nguyễn Đức M

Nguyễn Thị M

Nguyễn Thị L

Nguyễn Đình X

Phương Cộng H

Phạm Khắc T

Trần văn Đ

Trần Đức H

Nguyễn Thị T

Trần Thị Minh P

Chu Thị H

Tạ Thị Q

Trinh Thị K

Nguyễn Văn T

Hoàng Văn C

Nguyễn Hải A

Đào Thị M

Phạm Ngọc X

Dương Thị V

Đỗ Đức TNam

Nam

Nữ

Nam

Nam

Nam

Nam

Nữ

Nữ

Nam

Nam

Nam

Nam

Nam

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nam

Nam

Nữ

Nữ

Nam

Nữ

Nam72

61

46

67

68

73

63

67

59

53

63

63

57

57

62

30

40

58

52

74

71

55

50

64

42

5313106692

13103328

13105363

13105728

13101258

13100435

15301519

153033498

15307091

15300818

15300655

107331

14101220

14304011

13195476

14307407

15305321

14301430

17300487

12108814

16309947

15309622

15304095

14100224

16309599

15104884Hà Nam

Hòa Bình

Hải Phòng

Hà Nội

Vĩnh Phúc

Hà Nội

Hưng n

Quảng Ninh

Bắc Giang

Nghệ An

Hà Nội

Hải Dương

Vĩnh Phúc

Hà Nội

Hải Dương

Nam Định

Hải Phòng

Nam Định

Hải Dương

Bắc Ninh

Hà Nội

Hà Nội

Hải Dương

Hải Dương

Hà Nội

Hà NộiHà Nội, ngày …..tháng….năm 2017

Xác nhận thầy hướng dẫnPGS. TS. VŨ HỒNG THĂNGXác nhận phòng KHTH

Bệnh viện KTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. THEO DÕI SAU ĐIỀU TRỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×