1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- 95,9%, bệnh nhân khỏi bệnh hoặc thuyên giảm, 4,1% bệnh nhân nặng lên, không có bệnh nhân nào tử vong.

- 95,9%, bệnh nhân khỏi bệnh hoặc thuyên giảm, 4,1% bệnh nhân nặng lên, không có bệnh nhân nào tử vong.

Tải bản đầy đủ - 0trang

68- Theo dõi các bệnh nhân điều trị bằng thuốc kháng vi rút Ganciclvir cho

thấy tải lượng virus giảm dần trong q trình điều trị, 10% bệnh nhân có

biến chứng, trong đó có 1 bệnh nhân tăng men gan >4 lần và 2 bệnh

nhân thiếu máu nặng phải truyền máu, khơng bệnh nhân nào phải dừng

thuốc trong q trình điều trị.69KIẾN NGHỊ

1. Viêm phổi nhiễm CMV là bệnh diễn biến kéo dài do đó cần phát hiện

sớm ở những trẻ viêm phổi không đáp ứng điều trị.

2. Nên khuyến cáo áp dụng kỹ thuật sinh học phân tử và phản ứng huyết

thanh học trong chẩn đoán căn nguyên gây bệnh viêm phổi ở các bệnh viện tỉnh.

3. Cần có một nghiên cứu với cỡ mẫu lớn hơn và với thời gian dài hơn.TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.United Nations Children’s Fund (UNICEF) (2008), "The State of the

World’s Children (2008), Child survival: Where we stand", Hatteras

Press, Inc.2.Paris MM Avila-Agüero M, Alfaro W, Avila-Agüero CR, Faingezicht

(2003), "Ganciclovir therapy in cytomegalovirus (CMV) infection in

immunocompetent pediatric patients".3.Li Jiang Yu Xue , Wei-Guo Wan ,Yu-Ming Chen , Jiong Zhang , and

Zhen-Chun Zhang (2016), "Cytomegalovirus Pneumonia in Patients with

Rheumatic Diseases After Immunosuppressive Therapy: A Single Center

Study in China", pp.267–273.4.World Health Organ. (2012), "Complement-fixing antibodies against

cytomegalovirus in different parts of the world.", pp.6-10.5.Z. Novak S.A. Ross, S. Pati, and S.B. Boppana (2013), "Diagnosis of

Cytomegalovirus Infections".6.Ngô Quý Châu, Nguyễn Lân Việt, Nguyễn Đạt Anh và cộng sự ( 2012), "

Viêm phổi, Nhà xuất bản Y học", pp. 14-41.7.WHO (2013), ” Revised WHO classification and treatment of childhood

pneumonia at health facilities” pp.1-28.Nguyễn Văn Mùi (2008), “Đại cương truyền nhiễm”, Học viện quân y,

Hà Nội, chủ biên.9.Pass R.F et al (2005), " “Congenital cytomegalovirus infection and

hearing loss”. Herpes 12(2)", pp. 50-5.10. Smith M.G ( 1956), "“Propagation in tissue cultures of a cytopathogenic

virus from human salivary virus (SVG) diease”. Proc Soc Exp Biol Med

92, pp.424-430.11. Bruce Polsky Maurice E. Murphy (2003), " “Viral infection”. Infectious

Disease. Chapter 125. 2nd edition, Jonathan Cohen, William Powderly

Publishers", pp. 1275-1279.

12. Corey G.R. Cohen J.I. (1985), "“Cytomegalovirus Infection in normal

Host”, Medicine , 64 (2), " pp.100-113.

13. Demmler G.L ( 2004), "“Cytomegalovirus”, Infectious Diseases of

children", pp. 47 - 71.

14. Dollard S.C. Staras S.A., Radford K.W. et al (2006), "“Seroprevalence of

cytomegalovirus infection in the United States 1988-1994”, CID, 43",

pp.1143-1151.

15. Wintrobe (2003), "“Cytomegalovirus”. Clinical Hematology. 11th

Edition. Lippincott Williams & Wilkins Publishers", Pp.700-701.

16. Liu X., Zhao W., Chen L.J. et al (2005), "“Clinical Analysis of

Cytomegalovirus Pneumonia in 24 Infants”, Journal of Applied Clinical

Pediatrics, 4, " pp. 04.

17. N. Salomon và D. C. Perlman (1999), "Cytomegalovirus pneumonia",

Semin Respir Infect. 14(4), pp.8-353.

18. K. Govender, P. Jeena và R. Parboosing (2017), "Clinical utility of

bronchoalveolar lavage cytomegalovirus viral loads in the diagnosis of

cytomegalovirus pneumonitis in infants", J Med Virol. 89(6), pp.1080-1087.

19. Michael G Ison và Jay A Fishman (2005), "Cytomegalovirus pneumonia

in transplant recipients", Clinics in chest medicine. 26(4), pp.691-705.

20. Demmler G.L (2006), "“Cytomegalovirus infection”, Current Pediatric

Therapy, 18", pp. 759 - 63.

21. Popov N.I. Ivanov I.S., Stefanov R. et al (2012), "“Prevalence of

Cytomealovirus infection in hospitalized infants”, Folia Medica, 54(4)",

pp. 45-52.

22. Cannon M.J. Kenneson A. ( 2007), "“Review and meta-analysis of the

epidemiology of congenital cytomegalovirus (CMV) infection” Rev.

Med. Virol, 17, " pp. 253–276.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- 95,9%, bệnh nhân khỏi bệnh hoặc thuyên giảm, 4,1% bệnh nhân nặng lên, không có bệnh nhân nào tử vong.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×