Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các số liệu và thông tin trong nghiên cứu là hoàn toàn chính xác, trung thực và khách quan, đã được xác nhận và chấp thuận của cơ sở nghiên cứu.

Các số liệu và thông tin trong nghiên cứu là hoàn toàn chính xác, trung thực và khách quan, đã được xác nhận và chấp thuận của cơ sở nghiên cứu.

Tải bản đầy đủ - 0trang

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

AVHH

BTC

BVPSHN

CSMLT

IUI

IVF

MRI

MTX

TC

TTĐMTC: Âm vang hỗn hợp

: BTC

: Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

: Chửa sẹo MLT

: Bơm tinh trùng vào BTC (Intra uterine Insermination)

: Thụ tinh ống nghiệm (Intra Vitro fertilization)

: Chụp cộng hưởng từ.

: Methotrexate

: Tử cung

: Thuyên tắc động mạch tử cungMỤC LỤCDANH MỤC BẢNGDANH MỤC HÌNHTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các số liệu và thông tin trong nghiên cứu là hoàn toàn chính xác, trung thực và khách quan, đã được xác nhận và chấp thuận của cơ sở nghiên cứu.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×