Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kết quả điều trị:

Kết quả điều trị:

Tải bản đầy đủ - 0trang

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ Y TẾTRƯỜNG ĐẠI HỌC Y H NIHONG KHNH LINHNGHIÊN CứU ĐặC ĐIểM VIÊM PHổI LIÊN

QUAN THở MáY

TạI KHOA HồI SứC TíCH CựC BệNH VIệN

BạCH MAI

GIAI ĐOạN 2017 - 2018

Chuyờn ngnh: Hi sc cp cu

Mó số: CK. 62 72 31 01

LUẬN VĂN CHUYÊN KHOA CẤP II

Hướng dẫn khoa học:

1. PGS.TS. Đặng Quốc Tuấn

2. TS. Đoàn Thị Phương LanHÀ NỘI - 2018LỜI CẢM ƠN

Với lòng kính trọng và và biết ơn sâu sắc, chúng tôi xin chân thành cảm ơn:

Ban giám hiệu trường Đại học Y Hà Nội

Phòng Đào tạo sau đại học trường Đại học Y Hà Nội

Bộ môn Hồi Sức Cấp Cứu Trường Đại học Y Hà Nội

Khoa Hồi sức tích cực bệnh viện Bạch Mai

Đã giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tơi trong q trình h ọc

tập và hồn thành luận văn.

Tôi xin chân thành cảm ơn tới:

PGS.TS Nguyễn Đạt Anh, Trưởng Bộ Môn Hồi Sức Cấp Cứu trường

Đại học Y Hà Nội, đã đóng góp cho tơi những ý kiến quý báu trong quá

trình xây dựng đề cương và thực hiện đề tài.

PGS.TS Đặng Quốc Tuấn, Bộ môn Hồi Sức Cấp Cứu, người thầy đã

trực tiếp hướng dẫn, luôn tận tâm dạy bảo, giúp đỡ tơi tận tình chu đáo

trong suốt q trình học tập và hồn thành luận văn.

Tôi xin cảm ơn các thầy, cô giáo, các anh, chị bác sỹ khoa Hồi sức tích

cực, khoa Cấp Cứu, Trung tâm Chống độc đã tạo điều kiện và hướng dẫn tơi

trong suốt q trình học tập, thực hành và hồn thành bản luận văn.

Tơi xin cảm ơn lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn, Khoa

khám bệnh Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn tạo điều kiện thuận lợi cho

tơi trong q trình học tập và hồn thành luận văn.

Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng sâu sắc tới bố mẹ, vợ và hai

con tôi cùng tồn thể gia đình, bạn bè đã động viên, khích l ệ và t ạo m ọi

điều kiện thuận lợi cho tơi trong q trinh học tập và hồn thành lu ận

văn.

Xin bày tỏ lòng biết ơn của tơi đến các bệnh nhân điều trị tại Khoa Hồi

sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai đã cho tơi có điều kiện học tập và hồn

thành luận văn.

Tơi xin ghi nhận những tình cảm và cơng lao ấy.

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2018

Học viênHoàng Khánh LinhLỜI CAM ĐOANĐây là luận văn do bản thân tôi trực tiếp thực hiện dưới sự hướng dẫn

của PGS.TS. Đặng Quốc Tuấn và các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện

Bạch Mai. Nghiên cứu này đã được sự cho phép của khoa Hồi sức tích cực và

Hội đồng khoa học và Đạo đức bệnh viện thông qua. Tất cả các số liệu trong

nghiên cứu này là chính xác, trung thực và chưa được công bố và đã được

lãnh đạo khoa Hồi sức tích cực cho phép sử dụng trong luận văn. Tơi xin hoàn

toàn chịu trách nhiệm về những cam kết này.

Tác giảHoàng Khánh LinhDANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮTATS

APACHE

ARDSAmerican Thoracic Society (Hội lồng ngực Hoa Kỳ)

Acute Physiology and Chronic Health Evaluation

Adult Respiratory Distress Syndrome

Hội chứng suy hô hấp cấp tiến triểnBAL

CDCBronchial Alveolar Lavage (Rửa phế quản phế nang)

Centers for Disease Control (Trung tâm kiểm soát bệnh tật)COPDChronic Obstructive Pulmonary DiseaseFiO2

VPLQCSYT

HSTC

IDSA(Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính)

Fractional of inspired oxygen (Tỉ lệ oxy khí thở vào)

Viêm phổi liên quan chăm sóc y tế

Hồi sức tích cực

Infectious Diseases Society of AmericaNKBV

NKQ

P/F(Hội Bệnh nhiễm khuẩn Hoa Kỳ)

Nhiễm khuẩn bệnh viện

Nội khí quản

Ratio of arterial partial pressure of oxygen to FiO2PaO2Tỷ lệ PaO2 máu động mạch và FiO2

Partial pressure of oxygenPEEP

PSBÁp lực riêng phần Oxy máu động mạch

Positive End-Expiratory Pressure (Áp lực dương cuối thì thở ra)

Protected Specimen Brush (Chổi quét có bảo vệ)VPBV

VPLQTM

ESBL

SpO2Viêm phổi bệnh viện

Viêm phổi liên quan đến thở máy

Extended - Spectrum Beta – Lactamase

Saturation of peripheral oxygen (Độ bão hòa oxy máu mao mạch)MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNGDANH MỤC BIỂU ĐỒTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kết quả điều trị:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×