Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU

BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.Bệnh sử

- Biểu hiện lâm sàng:

o Ngất:

o Hồi hộp

o Trống ngực

o Đau ngực

o Khó thở

o Đau đầu, chóng mặt

o Cảm giác tim đập nhanh

o Cảm giác tim đập không đều

- Phương pháp điều trị trước đó (kết quả đánh giá theo ESVEM)

 Thuốc……; liều……; thời gian điều trị…..; kết quả…

 Đốt điện: …….; kết quả…..4.Khám lâm sàng: (trước và sau ĐT)

 Tồn thân: ……Chiều cao:…

 Tim mạch:

 Nhịp đều…khơng đều….. Có tiếng thổi bệnh lý….

 Ngoại tâm thu…., nhịp nhanh…..

 Tần số tim:

 HA:

 Cơ quan khác:

 Hô hấp…..

 Cơ xương khớp….Cân nặng: Thận- tiết niệu:…..

 Bụng:……

 Nội tiết…..

 Thần kinh….

5.Cận lâm sàng

- Sinh hóa máu (trước và sau ĐT)

 Ure :….(mmol/l)

 Creatinin:….(Umol/l)

 GOT:….(mmol/l)

 GPT:…..(mmol/l)

 Điện giải đồ (K+, Na+, Cl-):……(mmol/l).

- Điện tâm đồ: ( ngày giờ làm điện tâm đồ……)

 Nhịp đều….;không đều…..; tần số….

 Trục:…

 Bloc nhánh, phân nhánh….

 Bệnh tim thiếu máu cục bộ……

 NTT/T đơn…; đa dạng… ; đơn ổ…; đa ổ…; nhịp

nhanh thất ngắn…; NNT dài….; đường ra thất

phải….; đường ra thất trái…

 Các rối loạn nhịp khác: rung nhĩ, nhịp nhanh trên

thất…..

 Các khoảng PR, QRS, QT, ST…..

- Holter điện tâm đồ 24 giờ (ngày giờ đeo Holter….)

 Tần số tim trung bình:….; tần số tim tối đa…; tối thiểu…

 NTT/T: số lượng…; kiểu:… NNT: số lượng…; NNT ngắn:…; NNT dài:…

 Rối loạn nhịp khác:

 Kết luận:

6.Điều trị

- Ngày bắt đầu dùng thuốc:…

- Liều lượng:…..7.Kết quả đánh giá sau 04 tuần

- Triệu chứng lâm sàng: ngất…; đau ngực….; hồi hộp, trống

ngực….; khó thở….; đau đầu, chóng mặt…; cảm giác tim đập

nhanh….; cảm giác tim đập không đều…

- TD các tác dụng phụ: nhịp chậm…; nhịp nhanh…; rối loạn tiêu

hóa…; rối loạn thị lực…; rối loạn tiêu hóa…; ngứa, phát ban…

- Đánh giá trên Holter điện tâm đồ 24h:

 Tần số tim trung bình…, tần số tim cao nhất…, tần số tim

thấp nhất…

 NTT/T : số lượng…; kiểu…., đường ra thất phải…; đường

ra thất trái….

 NNT: số lượng….; kiểu…; đường ra thất phải…; đường ra

thất trái…

 Các khoảng PR…; QRS…; QT…; JT…

- i hc Y

-Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×