Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ecktsein AK, Lax H, Losch C, Glowacka D, Plicht M, Mann K, Esser J & Morgenthaler NG (2007).TSH receptor antibodies: risk of recurrence and orbitopathy Clinical Endocrinology, Endocrine Abstracts, 607 – 612.

Ecktsein AK, Lax H, Losch C, Glowacka D, Plicht M, Mann K, Esser J & Morgenthaler NG (2007).TSH receptor antibodies: risk of recurrence and orbitopathy Clinical Endocrinology, Endocrine Abstracts, 607 – 612.

Tải bản đầy đủ - 0trang

PHỤ LỤC

BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU1. Hành chính:

- Họ và tên:

- Tuổi:

- Giới:

- Nghề nghiệp:

Nông dânCông nhânCông chức - Viên chứcHS-SVNghề nghiệp khác- Địa chỉ:

2. Tiền sử: Bệnh lý tuyến giáp

- Tiền sử gia đình

- Tiền sử bản thân

3. Khám lâm sàng:

- Thời gian phát hiện bệnh:

- Các triệu chứng lâm sàng:

+ Bướu mạch

+ Lồi mắt

+ Phù niêm trước xương chày

+ Hội chứng cường giáp:

Nhịp tim nhanh thường xuyênRun tayHồi hộp đánh trống ngựcGầy sútNóng bức ra mồi hơi nhiềuRối loạn tiêu hóa- Thời gian điều trị:

Khám vào viện1 tháng3 tháng6 tháng- Liều điều trị

4. Cận lâm sàng:

- Kết quả siêu âm tuyến giáp:

+ Kích thước bướu giáp

+ Âm bướu giáp:

Tăng âmGiảm âmĐồng âmNhân hỗn hợp- Nồng độ TRAb, TSH, hormon tuyến giáp tại thời điểm chẩn đoán của

đối tượng nghiên cứu.

- Nồng độ TRAb, TSH, hormon tuyến giáp sau điều trị 1 tháng, 3 tháng

và 6 tháng của nhóm bệnh.

- Nồng độ TRAb, TSH, hormon tuyến giáp ở nhóm có lồi mắt và khơng

có lồi mắt của đối tượng nghiên cứu.

- Nồng độ các chỉ số hóa sinh cơ bản: Glucose, Ure, Creatinin,

Cholesterol, Triglycerid, HDL – C, LDL – C, AST, ALT.

5. Kết quả kết quả điều trị:

- Tốt, không biến chứng

- Có biến chứng

Cơn nhiễm độc giáp cấpBiến chứng tim mạchLồi mắt ác tínhLỗng xươngSuy kiệt nặngNgàythángnămBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ Y TẾTRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘICAO VĂN KHOANGHI£N CøU CHØ Sè TRAb HUỸT

THANH

TRONG THEO DâI §IỊU TRÞ

BASEDOW

B»NG THIAMAZOLE

Chun ngành : Hóa sinh

Mã số: CK. 62720401LUẬN VĂN CHUYÊN KHOA CẤP II

Người hướng dẫn khoa học:

PGS.TS. Phạm Thiện NgọcHÀ NỘI - 2018LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành luận văn và khóa học Bác sĩ chun khoa II này, tơi xin bày

tỏ lòng cảm ơn chân thành đến:

Ban Giám hiệu Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ mơn Hóa sinh, Phòng Đào

tạo Sau đại học và các Bộ mơn, Phòng, Ban của Nhà trường, các Thầy,

các Cô đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để chúng em được học tập và

rèn luyện trong quá trình học tập tại Trường.

Cho tơi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với thầy hướng dẫn:

PGS.TS. Phạm Thiện Ngọc

Thầy đã hết lòng tận tình giảng dạy, giúp đỡ em trong quá trình học tập.

Thầy không chỉ hướng dẫn cho em về kiến thức mà còn giúp em nắm

được phương pháp tư duy, nghiên cứu và học tập. Thầy cũng là một tấm

gương cho em về sự tận tụy hết lòng với cơng việc, với người bệnh và

đồng nghiệp.

Tôi cũng xin bày tỏ lời cảm ơn đến:

Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ,

Tập thể cán bộ viên chức Trung tâm xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Phú Thọ. Khoa nội Tiết đái đường, Phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện

Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi tận tình trong quá

trình học tập và làm luận văn tại Bệnh viện.

Tơi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến gia đình, người thân và

bạn bè, đồng nghiệp đã luôn động viên, chia sẻ và giúp đỡ tôi trong q

trình học tập.

Tơi xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, tháng 10 năm 2018

Tác giả luận vănCao Văn KhoaLỜI CAM ĐOAN

Tôi là Cao Văn Khoa, học viên chuyên khoa II khóa 30 – Trường Đại

học Y Hà Nội, chuyên ngành Hóa sinh y học, xin cam đoan:

Đây là luận văn do bản thân tôi trực tiếp thực hiện dưới sự hướng dẫn

của PGS.TS. Phạm Thiện Ngọc.

1.Cơng trình này khơng trùng lặp với bất kỳ nghiên cứu nào khác đã2.được công bố tại Việt Nam.

Các số liệu và thông tin trong nghiên cứu là hồn tồn chính xác,

trung thực và khách quan, đã được xác nhận và chấp thuận của cơ

sở nơi nghiên cứu.Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những cam kết này.

Hà Nội, tháng 10 năm 2018

Tác giả luận vănCao Văn KhoaDANH MỤC CHỮ VIẾT TẮTLS: Lâm sàng.CLS: Cận lâm sàng.ĐTNC: Đối tượng nghiên cứu.ĐM: Động mạch.DIT: Diiodotyrosin.MIT: Monoiodotyrosin.KGTTH: Kháng giáp trạng tổng hợp.T3: Triiodothyronin.T4: Thyroxin.FT3: Free Triiodothyroxin .FT4: Free Thyroxin.TSH: Thyrotropin.TRAb: Kháng thể kháng thụ thể TSH.TBG: Thyroxin binding globulin.TBPA: Thyroxin binding prealbumin.HDL-C: HDL Cholesterol.LDL-C: LDL CholesterolMỤC LỤC

ĐẶT VẤN ĐỀ..................................................................................................1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU................................................3

1.1. Một số đặc điểm giải phẫu và sinh lý tuyến giáp...................................3

1.1.1. Giải phẫu tuyến giáp.....................................................................3

1.1.2. Sinh lý tuyến giáp..........................................................................4

1.2. Tổng quan về bệnh Basedow................................................................10

1.2.1. Định nghĩa...................................................................................10

1.2.2. Nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh Basedow...................................10

1.2.3. Triệu chứng bệnh Basedow.........................................................13

1.2.4. Chẩn đoán....................................................................................17

1.2.5. Điều trị........................................................................................18

1.2.6. Theo dõi.......................................................................................22

1.3. Tự kháng thể tuyến giáp TRAb............................................................22

1.4. Tình hình nghiên cứu về giá trị xét nghiệm định lượng các tự kháng thể

tuyến giáp trong bệnh Basedow ở trong và ngoài nước......................26

1.4.1. Các nghiên cứu trong nước.........................................................26

1.4.2. Các nghiên cứu trên thế giới.......................................................28

CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.........30

2.1. Đối tượng và địa điểm nghiên cứu.......................................................30

2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn....................................................................30

2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ......................................................................31

2.2. Phương pháp nghiên cứu......................................................................31

2.2.1. Thiết kế nghiên cứu.....................................................................31

2.2.2. Mẫu nghiên cứu...........................................................................31

2.2.3. Các chỉ số, biến số trong nghiên cứu:.........................................312.2.4. Kỹ thuật hóa sinh sử dụng trong nghiên cứu:.............................32

2.2.5. Quy trình nghiên cứu..................................................................35

2.2.6. Sơ đồ nghiên cứu.........................................................................38

2.3. Xử lý số liệu.........................................................................................38

2.4. Vấn đề đạo đức của đề tài....................................................................39

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU....................................................40

3.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu..........................................40

3.1.1. Phân bố đối tượng nghiên cứu theo nhóm tuổi...........................40

3.1.2. Phân bố đối tượng nghiên cứu theo giới tính..............................40

3.1.3. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của đối tượng nghiên cứu trước

điều trị...........................................................................................41

3.2. Xác định nồng độ TRAb, TSH, hormon tuyến giáp của đối tượng

nghiên cứu trước và sau điều trị bằng thuốc Thiamazole...................43

3.2.1. Nồng độ TRAb, TSH và các hormon tuyến giáp........................43

3.2.2. Liên quan giữa TRAb với giới tính, thời gian mắc bệnh............44

3.2.3. Thay đổi nồng độ TRAb sau điều trị...........................................45

3.2.4. Thay đổi nồng độ Hormon tuyến giáp sau điều trị......................47

3.3. Giá trị và mối liên quan của TRAb với các yếu tố lâm sàng và cận lâm

sàng khác trong theo dõi điều trị Basedow bằng Thiamazole.............51

3.3.1. Mối liên quan của TRAb với hormon tuyến giáp.......................51

3.3.2. Mối tương quan của nồng độ TRAb và thời gian mắc bệnh với

lồi mắt...........................................................................................59

CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN............................................................................61

4.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu..........................................61

4.1.1. Phân nhóm tuổi của đối tượng nghiên cứu..................................61

4.1.2. Phân bố đối tượng nghiên cứu theo giới:....................................61

4.1.3. Đặc điểm lâm sàng của người bệnh Basedow khi vào viện:.......634.1.4. Đặc điểm một số chỉ số hóa sinh máu của người bệnh Basedow

khi vào viện...................................................................................64

4.2. Xác định nồng độ TRAb, TSH, hormon tuyến giáp ở đối tượng nghiên

cứu trước và sau điều trị nội khoa bằng Thiamazole..........................64

4.2.1. Nồng độ TRAb, TSH và các hormon tuyến giáp trước điều trị. .64

4.2.2. Liên quan giữa nồng độ TRAb trung bình trước điều trị với giới

tính của đối tượng nghiên cứu:.....................................................68

4.2.3. Thay đổi nồng độ TRAb sau điều trị 1 tháng, 3 tháng và 6 tháng..69

4.2.4. Thay đổi nồng độ hormon tuyến giáp và TSH của đối tượng

nghiên cứu sau điều trị..................................................................70

4.3. Giá trị và mối liên quan của TRAb với các yếu tố lâm sàng và cận lâm

sàng khác trong theo dõi điều trị Basedow bằng Thiamazole.............73

4.3.1. So sánh nồng độ TRAb trung bình trước và sau điều trị của đối

tượng nghiên cứu...........................................................................73

4.3.2. Tương quan giữa nồng độ TRAb với T3, FT4, TSH trước và sau

điều trị...........................................................................................76

4.3.3. So sánh nồng độ TRAb trung bình trước, sau điều trị giữa 2

nhóm có lồi mắt và khơng có lồi mắt:...........................................78

4.3.4. Mối liên quan giữa nồng độ TRAb trung bình trước điều trị, sau

điều trị và thời gian mắc bệnh.......................................................80

KẾT LUẬN....................................................................................................82

KIẾN NGHỊ...................................................................................................84

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤCTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ecktsein AK, Lax H, Losch C, Glowacka D, Plicht M, Mann K, Esser J & Morgenthaler NG (2007).TSH receptor antibodies: risk of recurrence and orbitopathy Clinical Endocrinology, Endocrine Abstracts, 607 – 612.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×