1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nguyễn Hồ T, Nam , 68t

Nguyễn Hồ T, Nam , 68t

Tải bản đầy đủ - 0trang

Sau 3 thángBỆNH ÁN NGHIÊN CỨU

I. Hành chính

1. Họ và tên:Tuổi:Giới:2. Nghề nghiệp:

3. Địa chỉ:Số ĐT:4. Thời gian có triệu chứng đầu tiên đến khi đi khám:

□. < 1 tuần □. 1- 4 tuần □. 1- 3 tháng □. > 3 tháng

5. Phương pháp điều trị trước

□.Nội khoa □.Laser □. ĐT bệnh căn □.Khác

II. Tiền sử

□ Bệnh tim mạch □ Đái tháo đường □ Bệnh glôcôm□ RL mỡ máu□ Bệnh khácIII. Khám bệnh

1. Toàn thân HA (mmHg):

2. Khám mắt

2.1. Thị lựcMPNhãn áp MPMTMT2.2. Triệu chứng cơ năng:□. Nhìn mờ □.Ám điểm2.3. Dấu hiệu thực thể:

- Bán phần trước □.Bình thường □.Tân mạch mống mắt □.Tổn thương khác

- Soi góc TP□.Góc mở □.Góc đóng □.Tân mạch □.Tổn thương khác- Tình trạng TTT □.TTT (Độcứng…)□.IOL- Dịch kính □.Trong □.Xuất huyết □.Tổn thương khác

- Soi đáy mắt

Tĩnh mạch □.Bình thường□.Giãn ngoằn ngoèoĐộng mạch □.Bình thường□.Co nhỏ khơng đềuXuất huyết □.Võng mạc□.Dưới VMXuất tiết□.Xuất tiết bơng (Vị trí………….Số lượng…………)□.Xuất tiết cứng

Phù VM□.Phù HĐTân mạch □.Võng mạc□.Phù đĩa thị

□.Trước VM □.Trước đĩa thịVùng thiếu máu:

3. Cận lâm sàng

3.1.Chụp mạch huỳnh quang

Tĩnh mạch □.Bình thường □.Giãn ngoằn ngoèo

□.Khuyếch tán HQ qua thành TM

Động mạch □.Bình thường □.Co nhỏ không đều

Tân mạch□.Võng mạc□.Trước VM □.Trước đĩa thịĐĩa thị□.Bình thường □.Phù□.TeoHồng điểm □.Bình thường □.Phù HĐ lan tỏa

□.Phù HĐ dạng nang

Vùng thiếu máu:

3.2.Chụp OCT: Chiềudày VMTT (µm):

□.Phù HĐ lan tỏa□.Phù HĐ dạng nangIV. Chẩn đốn: □.TNTMVM

□. MP□. TTMTTVM□.MT□.Hình thái thiếu tưới máu □.Hình thái khơng thiếu tưới máu

V.Tai biếnVI.Biến chứng□. Tắc/gẫy kim□. Đục TTT□. Trào ngược thuốc□.Tăng nhãn áp□. Xuất huyết DKM□. Xuất huyết DK□. Chạm TTT□. Bong võng mạc

□. Viêm MBĐ/Viêm NN

□. Tăng huyết ápTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nguyễn Hồ T, Nam , 68t

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×