1. Trang chủ >
  2. Khoa học xã hội >
  3. Giáo dục học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

17. L.X.Vugotxki (1997), Tuyển tập Tâm lý học, Nxb. Đại học Quốc gia Hà

Nội.

II. Tài liệu Tiếng Nga

1.А.К.Болотова, И.В.Макарова:ПрикладнаяПресс.М,201180псхология.Изд.Аспект-PHỤ LỤC

Phụ lục 1

Trắc nghiệm “Chuẩn đoán mức độ phát triển của HS

nhập học vào lớp 1” của Vitzlack

Bài tập nhập môn: Người dẫn thực nghiệm xếp trước mặt trẻ các bức tranh

theo thứ tự diễn biến nội dung câu chuyện; mỗi bức tranh cách nhau 3cm.

- Mệnh lệnh: Con hãy nhìn chăm chú lắng nghe cơ kể rồi sau đó kể lại.

- Công cụ: Các bức tranh- Cách tiến hành:

+ Bước 1: Người thực nghiệm kể lại câu chuyện. Sau đó người thực

nghiệm thu tất cả các bức tranh lại.

+ Bước 2: Người dẫn thực nghiệm yêu cầu trẻ kể lại ngắn gọn câu

chuyện xem bạn gái đã làm gì.

- Cách đánh giá: Không phụ thuộc vào nội dung câu chuyện mà trẻ đã kể

lại. Người dẫn thực nghiệm vẫn nói: “rất tốt”. Cậu bé đã đạp đổ cái thấp

mà bạn gái đã xây dựng nên và bạn gái đã khócBài tập 1. Kể truyện theo tranh

- Mệnh lệnh: Bây giờ con hãy kể cho cô nghe câu chuyện đã được mô tả ở

các bức tranh dưới đây.

- Công cụ: Bộ tranh được sắp xếp trước mặt trẻ, mỗi tranh cách nhau 3cm

và theo đúng thứ tự diễn biến của câu chuyện.- Cách tiến hành:

+ Bước 1: Trẻ tự chỉ vào các bức tranh và kể lại chuyện theo tranh.

+ Bước 2: Người dẫn thực nghiệm thu lại các bức tranh và yêu câu kể

ngắn gọn xem bé trai trong tranh đã làm gì.

- Cách đánh giá:1. Trẻ nắm được quan hệ về ý của 3 bức tranh và trong câu chuyện

lột tả được ý chính của nó trong kết quả. Tóm lại, trẻ nói lên được7bản chất đúng của câu chuyện.

2. Nắm được tương đối đúng ý chung của các bức tranh. Các chi

tiết không bản chất và bản chất được trẻ mô tả như nhau. Kết quả5là cùng với các yếu tố bản chất, trẻ bổ sung các yếu tố không bản

chất.

3. Trẻ tự nắm được đúng, đủ một phần ý kết nối của bức tranh,

hoặc ý đúng của 2 bức tranh. Phần kết luận chỉ đề cập đến các chi3tiết, các dấu hiệu không bản chất

4. Mô tả một cách đại thể từng bức tranh mà không chú ý gì đến

mối quan hệ giữa chúng

5. Khơng kể được câu chuyện2

0Bài tập 2: Học thuộc một bài thơ

- Mệnh lệnh: Các con hãy chú ý nghe cô đọc một bài thơ này nhé.

Em rất thích đi học

Khơng sợ cơ hỏi bài

Bài tập tuy có dài

Nhưng em đều làm hết.

- Công cụ: Bài thơ

- Cách tiến hành:

Cô đọc một lần rồi cơ cho cả lớp đọc theo, sau đó cả lớp tự học thuộc.

Cả lớp đọc từ phía bên tay phải đọc xong đến bên tay trái. Cô chia ra các tổ,

sau đó các con đọc thuộc bài thơ theo tổ, các con tự đọc nhẩm và sau đó cơ sẽ

gọi lần lượt các bạn lên đọc lại cho cô nghe. Các con hãy cố gắng nhé.Khi trẻ tái hiện chưa tốt hoặc trẻ có thể khơng nhớ, trắc nghiệm viên có

thể giúp đỡ trẻ tái hiện lại, đồng thời khen ngợi trẻ để trẻ hồn thành bài tập

của mình tốt hơn

- Cách đánh giá:

2a

1. Tái hiện đầy đủ, đúng

2. Tái hiện đúng theo ý, có sự chuyển dịch của các từ có việc bỏ sót 18

5số từ hoặc bổ sung 1 số từ nhưng khơng phải từ chính.

3. Tái hiện được ý của bài thơ bằng từ ngữ bản thân

4. Mối quan hệ về ý của các từ được bảo tồn nhưng quan hệ ý nghĩa3

2chung của bài thơ bị mất đi

5. Tập hợp các từ vô nghĩa02b. Đánh giá các lỗi

Đúng0Nhắc lại theo từ2Nhắc lại theo ý3Một ý nào đó5Truyền đạt khơng có nghĩa82c. Đánh giá phản ứng của trẻ với sự trợ giúp

1. Ở lần nhắc lại thứ 2 mà tái hiện đủ mà sử dụng được sự trợ

giúp

2. Sử dụng 1 phần sự trợ giúp

3. Sử dụng 1 phần ít sự trợ giúp

4. Khơng sử dụng sự trợ giúp

Bài tập 3. Gọi tên các đồ vật (5 loại quả và 4 loại hoa)4

3

1

0- Mệnh lệnh: Con hãy nói cho cơ xem ở đây có những quả, hoa nào ?(chỉ

lên các đồ vật từ trái sang phải).- Cơng cụ: gồm có 9 bức tranh mơ tả đồ vật được sắp xếp theo thứ tự, mỗi

bức tranh cách nhau 2 cm- Cách tiến hành: Yêu cầu trẻ gọi tên đồ vật (quả và hoa) mô tả trong

tranh. Sau khi thực hiện bài tập trên nếu như trẻ mắc lỗi thì chỉ vào đồ

vật gọi tên sai và nói cho trẻ biết đó là gì.

- Cách đánh giá:9

8

7

6

5

4

0–36

5

4

3

2

1

0Bài tập 4. Q trình tính

- Mệnh lệnh : Con hãy nói cho cơ biết có bao nhiêu đồ vật trong bức tranh

này.

- Cơng cụ: Có 9 bức tranh đặt trước mặt trẻ,

- Cách tiến hành: yêu cầu trẻ nhìn vào các bức tranh (các bức cách nhau 2

cm) và nói số lượng đồ vật được mơ tả trong đó. Nếu như trẻ đưa ra câutrả lời khơng đúng hoặc khơng tìm được câu trả lời thì có thể mở rộng

cho trẻ bằng cách: “Con có thể đếm chúng”

-Cách đánh giá:1. Tính bằng mắt

2. Có vận động của mơi, tính nhẩm

3. Nói bé, nói thầm (vẫn có thể nghe được) hoặc lắc6

4

3đầu đếm

4. Chỉ ngón tay đếm khơng chạm vào đồ vật

5. Chỉ ngón tay đếm có chạm vào đồ vật

6. Khơng đưa ra được đáp án2

1

0Bài tập 5. Trật tự của các con số

- Mệnh lệnh: Con hãy đếm cho cô tiếp sau 9 là số mấy.

- Công cụ: các vật liệu ở bài tập số 4

- Cách tiến hành: yêu cầu trẻ đếm từ số 9 đến 21 thì dừng lại. Trong

trường hợp trẻ có khó khăn trong việc tiếp tục đếm từ số 9 trở đi, có thể

cho trẻ đếm lại 1,2,…,9, và hỏi tiếp sau 9 là bao nhiêu ? Khi trẻ đếm lỗi,

có thể cho phép trẻ chỉnh sửa.

- Cách đánh giá:

Đến 21

Đến 19

Đến 12

Đến 9

Đến 5

Đến 46

4

3

2

1

0Bài tập 6. Phân loại

- Mệnh lệnh: Ở đây cô có 3 cái giỏ và các bức tranh mơ tả rau, hoa và quả.

Bây giờ con hãy xếp rau vào giỏ rau, quả vào giỏ quả, hoa vào giỏ hoa.- Cơng cụ: 3 giỏ, trong đó 1 giỏ đựng rau, 1 giỏ đựng quả, 1 giỏ đựng hoa

và các bức tranh mô tả đồ vật: rau,quả, hoa,

- Cách tiến hành: Trẻ tự phân loại đồ vật và xếp vào giỏ tương ứng

- Cách đánh giá:

Đúng 9

Đúng 8

Đúng 7

Đúng 6

Đúng 5

Đúng 4

Đúng 0 – 39

8

5

4

3

2

0Bài tập 7. Tập hợp

- Mệnh lệnh: Con hãy nói cho cơ biết trong giỏ này có mấy đồ vật? (khơng

nói chữ hoa)

- Cơng cụ: là các giỏ đựng như ở bài tập số 6, nhưng khác là giỏ đựng hoa

(chẳng hạn) thì dán hoặc viết chữ HOA

- Cách tiến hành: Yêu cầu trẻ nhìn vào giỏ và nói số lượng đồ vật có trong

đó. Trong trường hợp trẻ không đưa ra được câu trả lời đúng thì nghiệm

viên có thể lấy 2 loại quả và 3 loại rau nữa từ trong giỏ đặt cạnh nhau và

hỏi ở đây số lượng là bao nhiêu?

Nếu phải nhắc lại lần 2: con nhìn này 3 tranh rau và 2 quả đặt cạnh nhau.

Bây giờ đối với con đã dễ hơn rồi đúng khơng. Vậy con hãy nói ở đây có

bao nhiêu đồ vật. Nếu câu trả lời vẫn chưa đúng thì hãy cho trẻ thêm

mệnh lệnh: “con hãy đếm đi”.

-Cách đánh giá:Tự làm5Sử dụng một sự trợ giúp2Sử dụng hai sự trợ giúp1Từ chối0Bài tập 8. So sánh tình huống

- Mệnh lệnh: Con hãy giải thích tại sao bức tranh 1 khác bức tranh 2 (theo

cặp).

- Công cụ: các cặp tranh I. II, III, IV:- Cách tiến hành: bày cặp tranh I trước mặt trẻ và yêu cầu trẻ nói lên

sự khác biệt giữa bức tranh1,2 ở cặp tranh này. Trẻ làm xong nhiệm vụ với

cặp tranh thứ I, thì thu lại và bày tiếp cặp tranh thứ II, rồi thứ III với yêu cầu

như ở cặp tranh I.

Nếu như trẻ khó thực hiện thì có thể gợi ý cho chúng, chẳng hạn như:

nhắc lại xem giữa 2 bức tranh trong 1 cặp khác nhau, giống nhau chỗ nào? cái

gì ở bức tranh 1 khác với bức tranh 2? Hoặc chỉ vào bức tranh và hỏi ở đây có

cái gì khác khơng? v.v…

- Cách đánh giá:

17 – 20614 – 15511 – 1249 – 1035–722–4100Bài tập 9. Đo tính đồng nhất

- Mệnh lệnh: Cơ sẽ có 1 vài câu hỏi đưa ra cho con và con sẽ trả lời câu

hỏi đó.

- Cơng cụ: là các câu hỏi như sau:Ban ngày trời sáng, vậy ban đêm trời sẽ như thế nào ?

Con chim có thể hót, còn con chó có thể làm gì?

Ơ tơ có thể đi, còn máy bay có thể làm gì?

Quần áo được làm từ vải, còn giầy dép làm từ gì?

Con chim có thể bay, còn con cá có thể làm gi?

- Cách tiến hành: Yêu cầu trẻ trả lời câu hỏi của nghiệm viên theo các đáp

án: tối, sủa, bay. da, bơi ( hoặc có thể là các từ tương, kể cả cách gọi theo

tiếng địa phương)

-Cách đánh giá:6

5

4

3

0–25

4

3

2

0Bài tập 10. Tìm sự vật biệt của màu sắc và hình thức

- Mệnh lệnh: Đây là 4 hình: hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật, hình

vng có mảnh khuyết. Con hãy tìm những mảnh hình để ghép vào chỗ

trống cho phù hợp với hình vẽ lớn (chỉ vào các ơ trống)

- Cơng cụ: Các hình vẽ: hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật, hình

vng cỡ lớn và các mảnh hình riêng lẻTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×