1. Trang chủ >
  2. Khoa học xã hội >
  3. Giáo dục học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Sử dụng một số trò chơi học tập nhằm hình thành biểu tượng về thế giới thực vật cho trẻ 24 – 36 tháng tuổi.

III. Sử dụng một số trò chơi học tập nhằm hình thành biểu tượng về thế giới thực vật cho trẻ 24 – 36 tháng tuổi.

Tải bản đầy đủ - 0trang

trọng. Cách hướng dẫn của cô sao cho vừa ngắn gọn, diễn c ảm, d ễ hi ểu,

luật chơi, cách chơi phải rõ ràng. Có rất nhiều các loại trò ch ơi h ọc t ập

liên quan đến chủ đề này. Sau đây là một số trò ch ơi đề xuất c ủa b ản

thân tơi.

3.1. Trò chơi: “Trứng nảy mầm” (3 tuổi).

1. Mục tiêu:

1.1. Kiến thức:

- Trẻ biết được quy trình phát triển của cây đậu từ lúc gieo hạt – nảy

mầm.

- Trẻ sẽ học được cách yêu thiên nhiên và trân trọng cuộc sống của

mình hơn.

1.2. Kĩ năng: Phát triển kĩ năng về chăm sóc các loại cây thân mềm.

1.3. Thái độ: Có những cách vào bài hấp dẫn tạo hứng thú cho trẻ

2. Chuẩn bị: hạt giống đậu mầm, bơng gòn, vỏ trứng.

3. Luật chơi: Thi xem ai chăm sóc được cây đậu nảy mầm nhanh

nhất.

4. Cách chơi: Trẻ ngồi theo bàn, khi có hiệu lệnh chơi trẻ sẽ lót lớp

bơng gòn vào vỏ quả trứng. Cơ cùng trẻ sẽ tưới n ước mỗi ngày đ ể ch ờ

cây lớn lên. Đây là hoạt động phải kéo dài trong một th ời gian nh ất đ ịnh

thì mới thu được kết quả. Với các bé ở độ tuổi này, nhìn th ấy hạt giống

nảy mầm thành cây xanh sẽ là hiện tượng vô cùng thú vị và ý nghĩa.

3.2. Trò chơi: “Những tấm hình màu nhiệm” (2 tuổi).

1. Mục tiêu:

1.1. Kiến thức: Trẻ nhớ tên các loài quả (quả cam, quả h ồng)

1.2. Kĩ năng: Phát triển kĩ năng thao tác với các biểu t ượng về th ực

vật

1.3. Thái độ: Có những cách vào bài hấp dẫn tạo hứng thú cho trẻ282. Chuẩn bị: Các loại quả bằng bìa hoặc tranh ảnh về các loại quả.

Số hình nhiều hơn số lượng trẻ tham gia chơi. Mỗi loại quả này có s ố

lượng nhiều hơn số lượng mà cô yêu cầu trẻ hái. Treo các lo ại qu ả này

lên một cành cây nhỏ được cô chuẩn bị trước đó.

3. Luật chơi: Chỉ hái những quả cùng loại.

4. Cách chơi: Cô gọi từ 2 – 3 trẻ lên. Mỗi trẻ hái m ột loại qu ả theo

số lượng mà cô yêu cầu. Tùy vào kiến th ức mà trẻ được h ọc hay căn c ứ

vào độ tuổi để xác định mức độ nhận thức của trẻ để cô yêu cầu số

lượng quả mà trẻ cần. Trẻ khác hát động viên “Nhanh nhanh bạn ơi” để

cổ vũ tinh thần bạn.

3.3. Trò chơi: “Lá nào – hoa nấy” (2 tuổi).

1. Mục tiêu:

1.1. Kiến thức:

- Trẻ nhớ tên các loài hoa (hoa hồng, hoa cúc)

- Trẻ nhớ hoa tương ứng với lá cụ thể

1.2. Kĩ năng:

- Phát triển kĩ năng thao tác với các biểu tượng về thực vật

- Phát triển kĩ năng xếp tương ứng

1.3. Thái độ: Có những cách vào bài hấp dẫn tạo hứng thú cho trẻ

2. Chuẩn bị: Bút màu, bàn ghế, mỗi trẻ có một tờ giấy giống mẫu ở

dưới

3. Luật chơi: Thi xem ai xếp đúng được lá của cây nào ứng v ới cây

đó.

4. Cách chơi: Trẻ ngồi theo bàn, mỗi trẻ có một tờ giấy giống mẫu

ở dưới, trẻ dùng bút nối các lá tương ứng với các lồi cây thích h ợp phát

triển.

3.4. Trò chơi: “Hái quả” (2 tuổi).

1. Mục tiêu:

291.1. Kiến thức: Trẻ nhớ tên các loài quả (quả cam, quả h ồng)

1.2. Kĩ năng: Phát triển kĩ năng thao tác với các biểu t ượng về th ực

vật

1.3. Thái độ: Có những cách vào bài hấp dẫn tạo hứng thú cho trẻ

2. Chuẩn bị: Các loại quả bằng bìa hoặc tranh ảnh về các loại quả.

Số hình nhiều hơn số lượng trẻ tham gia chơi. Mỗi loại quả này có s ố

lượng nhiều hơn số lượng mà cơ yêu cầu trẻ hái. Treo các loại qu ả nào

lên một cành cây nhỏ được cơ chuẩn bị trước đó.

3. Luật chơi: Chỉ hái những quả cùng loại.

4. Cách chơi: Cô gọi từ 2 – 3 trẻ lên. Mỗi trẻ hái một loại quả theo

số lượng mà cô yêu cầu. Tùy vào kiến th ức mà trẻ được h ọc hay căn c ứ

vào độ tuổi để xác định mức độ nhận thức của trẻ để cô yêu cầu số

lượng mà trẻ cần. Trẻ hát động viên “nhanh nhanh bạn ơi” để cổ vũ tinh

thần bạn.

3.5. Trò chơi: “Hãy xếp cho đúng” (3 tuổi).

1. Mục tiêu:

1.1. Kiến thức:

- Trẻ sẽ có thêm kiến thức về qua trình sinh trưởng và phát triển của

cây.

- Trẻ sẽ được tìm hiểu về điều kiện để cây sinh trưởng và phát

triển tốt.

1.2. Kĩ năng:

- Phát triển kĩ năng thao tác với các biểu tượng về thực vật

- Phát triển khả năng xếp hình

1.3. Thái độ: Có những cách vào bài hấp dẫn tạo hứng thú cho trẻ

2. Chuẩn bị: 3 bộ tranh vẽ các giai đoạn phát triển của cây đối v ới

tiết “Quá trình phát triển của cây từ hạt”: Hạt – n ảy m ầm thành cây –

cây có hoa – cây ra quả; 3 bộ tranh về các thời điểm: Làm đất – Gieo m ạ 30Chăm sóc – Thu hoạch; 3 bộ tranh vẽ các mùa trong năm và đ ặc đi ểm

của từng mùa: Xuân – Hạ - Thu – Đông; 2 bàn trống để tranh.

3. Luật chơi: Đội nào xếp đúng và nhanh nhất sẽ là đội chiến

thắng.

4. Cách ch ơi: Cho trẻ ngồi thành t ừng bàn, khi nào có hi ệu l ệnh

bắt đầu, lần l ượ t t ừng tr ẻ ở m ỗi đ ội ch ạy lên tìm tranh theo đúng

th ứ tự gắn lên bảng.PHẦN KẾT LUẬN-Qua nghiên cứu lí luận, tơi thấy nghiên cứu về chủ đề này tập trung chủ-yếu vào lứa tuổi 5 – 6 tuổi, đối tượng trẻ 24 – 36 tháng tuổi còn ít.

Qua nghiên cứu thực tiễn, tôi thấy biểu tượng về thế gi ới th ực vật

+ Về phía trẻ 24 – 36 tháng tuổi đã có s ự hiểu biết nhất định. Tuy

nhiên, trẻ cần có sự hướng dẫn của cả nhà giáo dục kết hợp với gia đình

nhằm hình thành biểu tượng về thế giới thực vật.

+ Về phía phụ huynh, họ ln ln có những biểu hiện tích cực khi

được hỏi ý kiến. Đồng thời, có những phụ huynh còn có nhi ều ý ki ến31đóng góp bổ ích giúp chúng tơi hồn thành nghiên cứu này. Tuy nhiên lai

có phụ huynh tránh né việc hỏi ý kiến và không h ợp tác.

+ Về phía giáo viên, họ ln tích cực trong việc đưa ra các ph ương

pháp học tập hiệu quả nhất trong cơng tác giảng dạy của mình. Tuy

nhiên khi giáo viên sử dụng TCHT, cơng tác chuẩn bị còn khá s ơ sài, thi ết

bị dạy học chưa đủ để đáp ứng yêu cầu của tiết học, số lượng trẻ

đông,...

+ Nghiên cứu cũng đã đề xuất được một số TCHT nhằm hình thành

biểu tượng về thế giới thực vật.

KIẾN NGHỊ

- Với các nhà quản lí giáo dục: các cấp giáo dục cần có nhiều quan

tâm hơn đến cấp mầm non, đầu tư trang thiết bị dạy và h ọc nhi ều h ơn

để phục vụ cho việc học tập và vui chơi của trẻ.

- Với gia đình và nhà trường: cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia

đình và nhà trường để việc giáo dục về thế giới thực vật được th ực hiện

hàng ngày. Đồng thời, nhà trường và phụ huynh cần kết h ợp đ ể tổ ch ức

các chuyến đi dã ngoại, cá phiên chợ quê thu nhỏ, thăm quan các v ườn

quốc gia,… để có cơ hội tìm hiểu thêm về thế giới thực vật rộng lớn và

phong phú.

- Với giáo viên, giáo viên cần được bồi dưỡng thông qua các buổi

thảo luận, chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm về chủ đề “môi tr ường xung

quanh”, đặc biệt về chủ đề thực vật. Đồng thời, giáo viên cần khai thác

các điều kiện tự nhiên, các tình huống nhằm đưa đến các tr ải nghi ệm

cho trẻ về việc quan sát, hình thành biểu tượng về thế giới thực vật cho

trẻ. Cần sử dụng các biện pháp một cách linh họat, có hành vi đúng m ực,

kích thích được tính tích cực trong việc khám phá hoạt đ ộng c ủa tr ẻ. Qua

đó, nắm bắt được sự phát triển của trẻ để từ đó sẽ có nh ững biện pháp

giáo dục tiếp theo.

3233TÀI LIỆU THAM KHẢO.

1. Lã Thị Bắc Lý, giáo trình “Tiếng Việt và Tiếng Việt thực hành”, NXB Đại

học Sư phạm.

2. Trần Thị Tuyết Oanh, “Giáo dục học đại cương”, NXB Đại học S ư

phạm.

3. Hồng Thị Phương, “Lí luận và phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen

với môi trường xung quanh, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.

4. Nguyễn Ánh Tuyết, “Tâm lí học trẻ em lứa tuổi Mầm non”, NXB Đại

học Sư phạm Hà Nội.

5. Nguyễn Ánh Tuyết “Phương pháp nghiên cứu khoa h ọc giáo d ục mầm

non”, NXB Đại học Sư phạm

6. Tạ Ngọc Thanh, “Đánh giá và kích thích sự phát triển của trẻ 0 – 3

tuổi”, NXB Giáo dục.

7. Trần Thị Hồng Thắm, Luận văn “Sử dụng tác phẩm th ơ Phạm Hổ

nhằm hình thành biểu tượng về thế giới thực vật”, NXB Đại h ọc Sư

phạm Hà Nội.

8. Tạp chí giáo dục Mầm non về Môi tường xung quanh.

9. Đinh Văn Vang, “Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ Mầm non”, NXB

Giáo dục Việt Nam.

10. Lê Thanh Vân, giáo trình “Sinh lí học trẻ em”, NXB Đ ại h ọc S ư ph ạm

Hà Nội.

11. Luận văn “Một số biện pháp kích thích hứng thú cho trẻ mẫu giáo 5 –

6 tuổi khi làm quen với thế giới thực vật”, NXB Đại học S ư ph ạm Hà

Nội.34PHỤ LỤC 1: PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN GIÁO VIÊN

Họ và tên: .......................................

Tuổi: ...............................................

Đơn vị công tác: ............................

Trình độ chun mơn: ...................

Số năm cơng tác trong ngành: .......

Số năm dạy trẻ 24 – 36 tháng tuổi: .............

Để phục vụ cơng tác nghiên cứu, chị vui lòng cho biết thông tin v ề

một số câu hỏi sau:

Câu 1: Chị đánh giá như thế nào về mức độ cần thiết trong

việc cho trẻ làm quen với thế giới thực vật ngay ở cấp h ọc này?

A. Rất cần thiết

B. Cần thiếtC. Không c ần thi ết

D.Ý kiến khác (n ếu có ch ị có th ể vui lòngcho biết)

Câu 2: Theo chị, những dấu hiệu nào sau đây cho thấy trẻ

hứng thú với việc tìm hiểu về thế giới thực vật?

A. Được cô giới thiệu, hướng dẫn trẻ hứng thú quan sát

B. Biết tự tìm hiểu về các lồi thực vật khi ở nhà và trong các hoạt

động ngoại khóa

C.Động viên các bạn trong lớp cùng tham gia tìm hiểu, hoạt đ ộng

nhóm cùng mình

D. Ý kiến khác (Nếu có chị có thể vui lòng cho biết)

Câu 3: Theo chị, loại trò chơi nào sau đây giúp trẻ hình thành

biểu tượng về thế giới thực vật tốt nhất?

A. Trò chơi đóng vai theo chủ đề

35B. Trò ch ơi dân gianC.Trò chơi học tậpD. Trò chơi vận độngCâu 4: Chị có thường xun sử dụng trò chơi học tập để giúp

các bé tìm hiểu về thế giới thực vật khơng?

A. Rất thường xuyên B. Thường xuyênC. Không thường xuyênD. Chưa bao giờ

Câu 5: Khi tổ chức các trò chơi học tập chị có gặp khó khăn gì

khơng?

A. Số lượng trẻ đôngB. Không gian học tập cho tr ẻ ch ật h ẹpC. Dụng cụ học tập còn nhiều hạn chế D. Ý kiến khác

Xin chân thành cảm ơn!

PHỤ LỤC 2: PHIẾU HỎI DÀNH CHO HỌC SINH

Tên học sinh: .............

Lớp: ............................

Câu 1: Giáo viên đưa thẻ hình các loại cây, rau, quả cho trẻ

nhận biết và kể tên.

Từ đó đưa ra mức độ nhận biết về biểu tượng thế giới thực

vật của trẻ 24 – 36 tháng tuổi và xây dưng các tiêu chí và thang đánh

giá phù hợp.

A.Rất tốtB. TốtC. Trung bìnhD. KhơngCâu 2: Ở lớp cơ cho con chơi các trò chơi nào?

Ứng với mỗi trò chơi mà trẻ kể nhà nghiên cứu sẽ xếp vào

từng nhóm trò chơi khác nhau sau đây:

A.TCHTB. TCVĐC. TCDGD. TCĐVTCĐCâu 3: Những đặc điểm của đối tượng khi trẻ được khám phá

về thế giới thực vật?

A. Tên gọi B. Môi trường sống (dưới nước, trên cạn, ...)

C. Đặc điểm cấu tạo

36D. Ý kiến khác.

Câu 4: Mức độ hứng thú của trẻ khi tham gia TCHT khám phá

về thế giới thực vật? Từ đó xây dựng các tiêu chí và thang đánh giá

theo các mức đôk sau:

A.Rất hứng thú B. Hứng thúC. Không h ứng thú l ắm D. Khônghứng thú

PHỤ LỤC 3: PHIẾU HỎI DÀNH CHO PHỤ HUYNH

Họ và tên: ................................................. Tu ổi: ..............................

Nghề nghiệp: .............................................

Để phục vụ công tác nghiên cứu, anh (chị) vui lòng cho biết một số

thơng tin sau:

Câu 1: Theo anh chị, việc cho bé khám phá về thế giới thực

vật ở độ tuổi 24 – 36 tháng tuổi có cần thiết khơng?

A.Cần thiết B.Khơng cần thiết C. Rất cần thiết

Câu 2: Vào cuối tuần, gia đình có hay cho cháu đi tham quan

các vườn quốc gia hay công viên khơng?

A. Thường xun B. thỉnh thoảng C. khơng có thời gian

Câu 3: Ở nhà, anh chị có hay cho cháu tham gia vào việc trồng

cây xanh hay chăm bón cho cây không?

A. Thường xuyên B. Thỉnh thoảng C. Không có thời gian

Câu 4: Theo anh chị, loại trò chơi sẽ đem lại hiệu quả trong

việc khám phá thế giới thực vật:

A. Trò chơi học tập

C.Trò chơi đóng vaiB. Trò chơi vận động

D. Trò chơi dân gianCâu 5: Nếu trẻ khơng có hứng thú tham gia vào các hoạt đ ộng

tìm hiểu về thế giới thực vật, anh chị sẽ làm gì?

A. Động viên, an ủi bé

37B. khơng ép conC.Thử lồng ghép các trò chơi, có phần thưởng cho con khi biết tìm

hiểu về một vấn đề (gọi tên được cây đó, biết được hoa này trồng ở

đâu,...)

D.Ý kiến khác.

Xin chân thành cảm ơn!Xây dựng các tiêu chí và thang đánh giá về mức độ nh ận bi ết c ủa

trẻ khi tìm hiểu về thế giới thực vật

Tiêu chíThang

đánh giá

- Trả lời nhanh, chính xác tên gọi, các bộ phận của

R

1

cây thực vật khi được hỏi

ất tốt 0

- Có được các phát biểu nhanh và chính xác.

- Có những đóng góp tích cực cho hoạt động này.

Nhận biết được tên gọi của hầu hết các loài thực vật mà

T

8

người khảo sát đưa ra.

ốt

-9

Hăng hái tìm hiểu hoạt động về chủ đề này.

Có những phát biểu nhanh và chính xác

Nhận biết được tên gọi của một số loài cây thực vật khi

T

5

có sự gợi ý từ giáo viên.

rung

-7

Hăng hái tìm hiểu về chủ đề này

bình

Còn mắc một số nhầm lẫn khi phân biệt loài th ực

C

0

vật này với loài thực vật khác.

hưa

-4

tốt

Xây dựng các tiêu chí và thang đánh giá về m ức đ ộ h ứng thú c ủa tr ẻ

khi tìm hiểu về thế giới thực vật.

Tiêu chíThang

đánh giá

- Chăm chú lắng nghe

R

1

- Hăng hái tham gia các hoạt động trong chủ đề

ất

0

- Hò hét, cổ vũ khi bạn tham gia hoạt động

hứng

- Trong suốt quá trình tham gia tìm hiểu ln tươi thú

38Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Sử dụng một số trò chơi học tập nhằm hình thành biểu tượng về thế giới thực vật cho trẻ 24 – 36 tháng tuổi.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×