1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Định hướng kinh doanh

Định hướng kinh doanh

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.2.2 Thực trạng ứng dụng CNTT và HTTT hiện tại của daonh nghiệp- Hạ tầng kỹ thuật, nhân lực HTTT, CNTT của DN

Để có thể phục vụ tốt q trình hoạt động, sản xuất kinh doanh của mình cũng

như hướng tới thực hiện thành công các mục tiêu, sứ mệnh mà cơng ty đã đề ra thì

MCBooks chú trọng vào đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc xây dựng HTTT hiệu

quả và ứng dụng CNTT phù hợp.

Phần cứng: Cơng ty có 1 máy chủ đặt tại trụ sở chính để lưu trữ và xử lý dữ liệu.

Số máy trạm là 52 chiếc đều là máy tính để bàn được kết nối với nhau qua mạng

nội bộ và giao tiếp với bên ngồi thơng qua mạng Internet.

Phần mềm: Cơng ty sử dụng phần mềm văn phòng MS Office hỗ trợ các hoạt

động tạo lập văn bản và xử lý, lưu trữ thơng tin. Hầu hết các phòng ban trong công ty

đều sử dụng các loại phần mềm này như Microsoft Word, Microsoft Excel để xử lý các

thông tin đến và tạo các loại văn bản, báo cáo để trao đổi thơng tin với nhau giữa các

phòng ban. Ngồi ra, công ty cũng sử dụng các phần mềm ứng dụng hỗ trợ như

Teamviewer, Phần mềm chỉnh sửa ảnh Photoshop, phần mềm tạo video như Camtasia.

Bảng 2.2: Các phần mềm sử dụng trong công ty

STTTên phần mềmỨng dụng1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12Window 7

Microsoft office 2010

Team viewer 10

Green Effect

Skype

Photoshop

Camtasia

CS6

Corel

PHP designer.

SMS MarketingHệ điều hành

Phần mềm văn phòng

Điều khiển từ xa

Phần mềm kế tốn

Phần mềm chát nhóm

Chỉnh sửa ảnh

Tạo video

Photoshop

Thiết kế đồ họa

Hỗ trợ lập trình phần mềm

Phần mềm MarketingBắt đầu từ năm 2016, công ty xây dựng ứng dụng MCBooks trên nền tảng

mobile và web hỗ trợ việc học Tiếng Anh cho khách hàng khi mua các đầu sách ngoại

ngữ của công ty. Đây là một ý tưởng rất mới và hay, đem lại nhiều lợi ích cho khách

hàng. Vì mới đưa và xây dựng nên ứng dụng này còn đang chưa đầy đủ các chức năng

trọn vẹn cho khách hàng. (Hình 2.2 phụ lục 1)

Tỷ lệ phần mềm có bản quyền được thể hiện trong biểu đồ 2.1 phụ lục 121Trong các phần mềm được cơng ty sử dụng thì có 40% là có bản quyền, 60% còn

lại là khơng có bản quyền. Các phần mềm có bản quyền chủ yếu là các phần mềm

phục vụ các hoạt động quan trọng như kế toán, lập trình phần mềm MCBooks.

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Công ty sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu My SQL là

một phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu dạng server-based, quản lý dữ liệu thông qua các

CSDL, mỗi CSDL có thể có nhiều bảng quan hệ chứa dữ liệu. Doanh nghiệp lưu trữ

dữ liệu theo hình thức phân tán ở nhiều nơi khác nhau để tránh rủi ro khi bị tấn công

hoặc các sự cố khách quan khác.

Nguồn lực về CNTT và HTTT:

Cơng ty có phòng Công nghệ gồm 5 nhân viêc chuyên phụ trách về các vấn đề

CNTT của cơng ty. Ngồi ra, dựa trên kết quả khảo sát trên phiếu điều tra trên mặt

bằng chung thì 100% nhân viên trong cơng ty có kiến thứ về máy tính. Trong đó có

30% nhân viên trong cơng ty có kiến thức chun mơn sâu về CNTT, 60% nhân viên

có thể tự khắc phục được những vấn đề cơ bản về máy tính, 10% nhân viên có kiến

thức cơ bản về máy tính (Biểu đồ 2.2 phụ lục 1)

- Tình hình Quản trị HTTT của doanh nghiệp

Trong ba năm trở lại đây, tỷ lệ đầu tư cho CNTT và HTTT khoảng 20% cho phần

cứng, 40% cho phần mềm, 30% cho việc đào tạo, phát triển đội ngũ nhân viên. Nhờ đó

mà trình độ cũng như kinh nghiệm của nhân viên trong công ty về CNTT ngày càng

được nâng cao. (Biểu đồ 2.3 phụ lục 1)

Tỉ trọng của chi ứng dụng CNTT và HTTT trong tổng chi phí hoạt động thường

niên chiếm khoảng 5% trên tổng số chi phí của tồn doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có bộ phận Cơng nghệ chuyên trách các vấn đề về HTTT và CSDL

của cơng ty. Với đội ngũ 5 người có chun mơn về CNTT, phòng Cơng nghệ đã mang

lại hiệu quả tích cực trong việc quản trị HTTT và đưa ra những phương pháp quản trị

HTTT khá tốt.

- Tình hình ứng dụng TMĐT của doanh nghiệp

Cơng ty đã xây dựng cho mình hệ thống website riêng có tên là mcbooks.vn,

website được sử dụng chủ yếu là để: Giới thiệu sản phẩm, dịch vụ; Trao đổi, hỏi đáp,

góp ý; Hỗ trợ khách hàng.

Cơng ty tham gia sàn giao dịch trực tuyến B2B với tiki.vn là đối tác giao dịch

chính đã mang lại cho cơng ty nhiều đơn đặt hàng có giá trị cao.22Với sự quan tâm đặc biệt vào CNTT, HTTT bên cạnh đó là lộ trình rõ ràng, cụ

thể thì Cơng ty cố phần sách MCBooks đã vận hành thành công CNTT, HTTT vào

trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Với sự đầu tư hợp vào các nguồn lực

hạ tầng CNTT, HTTT là: phần cứng, phần mềm, CSDL, mạng và đặc biệt là con người

đã giúp MCBooks đứng vững trên thị trường đầy khó khăn thách thức trong thời kỳ

khủng hoảng chung của tồn cầu.

2.2.3 Phân tích thực trạng ứng dụng phần mềm CRM trong Marketing trực

tuyến tại công ty cổ phần sách MCBooks

a. Tổng quan tình hình ứng dụng CRM tại công ty cổ phần sách MCBooks.

Hoạt động phân loại khách hàng tại công ty

Công ty chia khách hàng thành 2 nhóm đối tượng chính: Các nhà sách bán buôn

và các khách hàng mua lẻ. Nếu phân theo khu vực địa lý thì có khách hàng miền Bắc

và khách hàng miền Nam. Mỗi đối tượng khách hàng được công ty đưa ra những chính

sách ưu đãi khác nhau. Chính sách ưu đãi đối với mỗi đối tượng khách hàng được chi

tiết hóa trong quy chế được đề xuất bởi phòng Marketing, được giám đốc ký duyệt vào

đầu năm tài chính. Hiên nay, cơng ty có những bản quy chế đối với những khách hàng

thông thường và các đại lý (nhà sách)

Mức độ ứng dụng CRM hiện nay tại công ty:

Hoạt động CRM hiện nay của công ty thể hiện qua quá trình tạo ra giá trị mang

lại cho khách hàng. Trách nhiệm tương tác với khách hàng chủ yếu thuộc về phòng

Marketing và phong kinh doanh. Các bộ phận có trách nhiệm phối hợp để cung cấp

các sản phẩm tốt nhất cho khách hàng.

Phòng kinh doanh thực hiện các chức năng như bán hàng, nhận thanh toán, tiếp

nhận và giải quyết khiếu nại từ phía khách hàng. Phòng Marketing tạo ra các chương

trình PR sản phẩm, chạy các sự kiện để quảng bá sản phẩm rộng rãi tới khách hàng và

duy trì mối quan hệ với khách hàng.

Mức độ thực hiện CRM của công ty hiện nay thể hiện qua việc thực hiện các

chức năng như: dịch vụ hỗ trợ khách hàng, quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng.

Hoạt động tạo giá trị cho khách hàng

- Hoạt động marketing và bán hàng:

23Do khách hàng chính của cơng ty là khách hàng có quan hệ lâu năm, thường

xuyên và có nhu cầu khá ổn định (chủ yếu là các nhà sách) nên hoạt động quảng bá ít

được quan tâm. Gần đây thì hoạt độnh Marketing của cơng ty đang được đẩy mạnh

hơn nhằm hướng đến khai thác thị trường khách lẻ, hệ thống phân phối được mở rộng.

Chính sách quảng bá, hỗ trợ các nhà sách, chính sách dành cho các nhà sách được

quan tâm nhưng chưa đáp ứng được tốt nhu cầu của khách hàng. Trong tương lai, công

ty cần đầu tư hơn nữa nhằm tăng cường hiệu quả và hiệu suất của hoạt động marketing

và bán hàng.

- Dịch vụ bán hàng:

Hoạt động cung cấp các dịch vụ bán hàng và hỗ trợ khách hàng của công ty được

thực hiện bởi các nhân viên kinh doanh. Nhiệm vụ chủ yếu là tư vấn bán hàng, trả lời

khách hàng, tiếp nhận ý kiến, thắc mắc và khiếu nại của khách hàng. Các ý kiến của

khách hàng được thu thập qua tiếp túc trực tiếp hoặc qua điện thoại, email. Tại cơng

ty còn hạn chế cơng cụ hỗ trợ hệ thống trả lời tự động.

Cơng ty ln tìm cách để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng về sản phẩm.

Hoạt động điều tra khảo sát nhu cầu của khách hàng cũng được tiến hành nhưng không

thường xuyên, ý kiến của khách hàng thu thập được trong quá trình đàm phán, tư vấn,

thắc mắc khiếu nại của khách hàng. Hoạt động điều tra thị trường quy mô lớn không

được tiến hành, dẫn đến khó có thể cải thiện được họa động nhằm thỏa mãn nhu cầu

của khách hàng tốt nhất.

Các kênh tiếp xúc với khách hàng hiện nay chủ yếu là tiế xúc trực tiếp, qua điện

thoại, gmail, fax, web. Các kênh tiếp xúc còn đơn giản chưa thuận lợi cho khách

hàng trong việc tuy cập thơng tin, tìm hiểu về công ty và sản phẩm của công ty, cung

cấp thơng tin phản hồi trong q trình sử dụng sản phẩm. Hoạt động hỗ trợ khách

hàng thể hiện qua hoạt động tư vấn mua hàng, cung cấp thông tin cho khách hàng,

tiếp nhận và giải quyết thắc mắc, than phiền của khách hàng, chính sách chăm sóc,

quan tâm đến khách hàng vào các dịp đặc biệt. Các hoạt động này đơn giản và thếu

chiến lược rõ ràng.Quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng24Sau khi hợp đồng được kí kết sẽ được lưu vào hồ sơ tại phòng kinh doanh. Khi

cần kiểm tra thơng tin, nhân viên có thể lấy ra để cập nhật và theo dõi. Tất cả các giao

dịch phát sinh sẽ được cập nhật vào phần mềm quản lý kế tốn của cơng ty. Bản hợp

đồng cũng được theo dõi tại phòng kế tốn với trách nhiệm theo dõi cơng nợ, tình hình

thực hiện nghĩa vụ thanh toán của khách hàng. Hiện nay hoạt động xây dựng và quản

lý dữ liệu khách hàng chưa đưuọc chú ý và chưa phát huy hết tác dụng để đưa ra

những chính sách cụ thể nhằm quản lý hiệu quả mối quan hệ khách hàng. Hoạt động

theo dõi những mối quan hệ với khách hàng trong quá khứ và hiện tại chỉ được phục

vụ cho cơng tác kế tốn là chính.

b. Tổng quan tình hình Marketing trực tuyến tại cơng ty cổ phần sách

MCBooks.

Trong nhiều năm trở lại đây, MCBooks ln biết cách áp dụng các hình thức

Marketing trực tuyến vào hoạt động kinh doanh của mình. Các hình thức MTT được

áp dụng một cách độc đáo, linh hoạt và sáng tạo.

Marketing bằng hình thức quảng cáo trực tuyến

Nhìn nhận một cách thực tế, cho tới thời điểm hiện tại thì MCBooks chưa triển

khai, hoặc triển khai một cách yếu ớt hình thức quảng cáo trực tuyến này. Đây cũng là

một điều dễ hiểu, bởi vì Trung tâm đang độc quyền trong chất lượng về dòng sách

ngoại ngữ ở Việt Nam, cho nên lúc này uy tín cũng như chất lượng của công ty đã

được khẳng định. Tuy nhiên trong tương lai cùng với sự phát triển chung của Giáo dục

và Đào tạo, có nhiều hơn những cơng ty sách cũng được những chứng nhận tương tự

như vậy, sự cạnh tranh quyết liệt hơn rất nhiều và MCBooks không thể “làm ngơ”

trước hình thức MTT này

Marketing qua Email marketing

Trong nhiều năm trở lại đây, nhận thức được tính hiệu quả về mặt chi phí cũng

như đảm bảo yêu cầu truyền đạt thơng tin của hình thức Email marketing, MCBooks

đã sử dụng hình thức này một cách nghiêm túc có tính chiến lược. Công ty liên tục cập

nhật các nguồn Email của các đối tượng (Cụ thể là phụ huynh các em học sinh mẫu

giáo hay học sinh phổ thông cơ sở sinh viên đại học hay thậm chí là người đã đi làm)

qua việc tổ chức các buổi hội thảo hay các chương trình đăng kí thơng tin có cơ hội

nhận sách. Như thế qua mỗi đợt chiến dịch số lượng Data Email của Trung tâm lại

tăng lên một cách đáng kể. Với lợi thế chi phí, việc sử dụng Email marketing sẽ giúp

25MCBooks có thể cung cấp thơng tin về các đầu sách tới khách hàng hiện tại và trước

đây một cách nhanh chóng. Thậm chí, việc gửi email đều đặn có thể biến một người

quan tâm trở thành khách hàng của cơng ty.

Marketing qua cơng cụ tìm kiếm

Hiện tại đây là hình thức MTT mà các doanh nghiệp áp dụng nhiều nhất bởi

chính thói quen tìm kiếm trên google của đa số người sử dụng Internet. Tính cho tới

thời điểm hiện tại (04/2017) MCBooks đã áp dụng cách rất mạnh mẽ công cụ này của

MTT. Để chống lại sự cạnh tranh tiềm ẩn từ tương lai, việc sử dụng MTT qua cơng cụ

tìm kiếm là một chiến lược thiết yếu của cơng ty. (Hình 2.3 phụ lục 1)

MCBooks đã sớm nhận thức rõ sự quan trọng của các mạng xã hội trong các

chiến dịch MTT của mình. Số lượt like Page của MCBooks đã vượt qua con số 40

nghìn. Đây là thành cơng đáng kể của đội ngũ quản trị Page, giờ đây sẽ có hơn 40

nghìn thành viên cập nhật các thông tin mà MCBooks muốn truyền tải hàng ngày. Tuy

nhiên đây cũng tạo áp lực cho những người quản trị Page, phải làm sao làm cho Page

thu hút được nhiều hơn. Để làm được điều này, cần có chiến lược phát triển Page đúng

đắn, nghiêm túc, không chỉ dừng lại ở các bài viết hay, mà cần thay đổi cả hình thức

truyền tải thơng tin, cần tổ chức thêm các cuộc thi nhằm thu hút sự chú ý của đông đảo

các thành viên cộng đồng mạng xã hội. (Hình 2.4 phụ lục 1)

Ngồi sử dụng Facebook, MCBooks cũng sử dụng Youtube để đăng tải các đoạn

phim ngắn (Clip) hấp dẫn người xem trên mạng. Tài khoản Công ty cổ phần sách

MCBooks trên Youtube đã thu hút được hơn 12000 lượt view và hơn 1000 lượt đăng

kí xem video. Đây là những con số chưa nhiều, nhưng thực sự đáng khích lệ, chứng tỏ

cơng ty đã nhận thức được tầm quan trọng của trang mạng xã hội video nổi tiếng này.

Marketing qua trang webite của Công ty

Hiện tại các cơng ty sách hầu hết đều đã có webite riêng. Hầu hết các Công ty

đều thuê các đơn vị chun nghiệp thiết kế website cho mình do đó ít nhiều website đã

đáp ứng được những yêu cầu nhất định về mặt hình thức. MCBooks cũng khơng ngoại

lệ. Tìm hiểu qua website, ta thấy được sự chọn lựa kĩ càng trong việc phối hình ảnh,

màu sắc. MCBooks chọn màu sắc của Logo – màu xanh nước biển làm màu sắc chủ

đạo cho website của mình (www.mcbooks.vn). Bên cạnh đó, ta có thể thấy website của

cơng ty đã cách lựa chọn các Module phù hợp, tiện lợi cho người xem tìm hiểu thơng

tin cũng như tham gia vào góp kiến. (Hình 2.5 phụ lục 1)

26c. Thực trạng ứng dụng CRM trong hoạt động Marketing trực tuyến tại công

ty cổ phần sách MCBooks

Thông qua hoạt động phỏng vấn bằng câu hỏi phỏng vấn đối với 10 nhân viên

trong công ty, em đã có được kết quả chính xác về tình hình trạng ứng dụng CRM

trong hoạt động Marketing trực tuyến tại công ty cổ phần sách MCBooks qua các câu

hỏi phỏng vấn như sau:

Câu 1: Cơng ty có phần mềm quản trị quan hệ khách hàng CRM không?

100% nhân viên được hỏi đều khẳng định công ty đã sử dụng phần mềm CRM

vào hoạt động quản lý, kinh doanh của mình. Có thể thấy rằng cơng ty đã sớm xác

định được tầm quan trọng của công tác nắm bắt và quản lý khách hàng trong cơng việc

kinh doanh của mình.

Câu 2: Cơng ty có ứng dụng phần mềm CRM trong marketing trực tuyến không?

100% nhân viên được hỏi đều khẳng định công ty đã ứng dụng phần mềm CRM

vào hoạt động quản lý, kinh doanh của mình. Khơng chỉ nhân viên phòng marketing

nắm được điều này mà tồn thề cơng ty đều đã biết được thơng tin này, điều đó cho

thấy có sự thống nhất giữa các bộ phận trong cơng ty, cho thấy marketing trực tuyến là

một khâu quan trọng trong chiến lược phát triển của công ty, mọi thành viên trong

công ty đều nắm được thông tin này để có thể áp dụng một phần nào đó vào cơng việc

cụ thể của mình.

Câu 3: Đánh giá của anh chị về mức độ ứng dụng CRM trong Marketing trực

tuyến tại công ty Cổ phần sách MCBooks?

Kết quả từ việc phân tích câu trả lời của những người đã được phỏng vấn được

tổng hợp trong bảng sau:

Bảng 2.3: Mức độ ứng dụng CRM trong Marketing trực tuyến tại công ty

Các kênh Marketing trực tuyến

Tốt

Khá tốt

Trung bình Kém

Social Media.

10%

80%

10%

0%

Search engine marketing

50%

40%

10%

0%

Website Marketing.

30%

70%

0%

0%

Email Marketing

70%

25%

5%

0%

Mobile Marketing.

10%

60%

30%

0%

Youtube Marketing

5%

45%

50%

0%

Theo như kết quả phân phỏng vấn thì CRM tác động khá tốt đến hoạt động

Social Media của công ty, 50% số người được hỏi cho rằng CRM tác động tốt đến hoạt

động Search engine marketing của công ty. Đối với cơng cụ Website marketing thì

27CRm có tầm ảnh hưởng rất tốt và tich cực, có đến 70% số người được hỏi đồng ý với ý

kiến này. CRM cũng có tác động tích cực một phần đến hoạt động Mobile Marketing

của cơng ty, có khoảng 60% số người được hỏi có cùng ý kiến này. Còn đối với

Youtube Marketing thig CRM chưa có nhiều tác động tích cực lắm, có 50% số người

cho rằng CRM chỉ có tác động trung bình đến hoạt động này trong cơng ty.

Câu 4: Đánh giá của anh chị về tác động của Marketing trực tuyến đến hoạt

động Tiếp thị trong công ty?

Bảng 2.4: Mức độ tác động của Marketing trực tuyến đến hoạt động Tiếp thị

trong cơng ty

Câu trả lời

Tốt

Khá tốt

Trung bình

KémSố câu trả lời nhận được

6

3

1

0Có 60 % số người được hỏi cho rằng Marketing trực tuyến có ác động tốt đến

hoạt động Tiếp thị trong cơng ty. Như vậy có thể thấy Marketing trực tuyến đã tác

động khá tích cực đến hoạt động tiếp thị trong MCBooks, giúp tiếp thị được nhiều sản

phầm, các đầu sách đến khách hàng, giúp cho hoạt động tiếp thị có hiệu quả.

Câu 5: Đánh giá của anh chị về tác động của Marketing trực tuyến đến hoạt

động Kinh doanh trong công ty?

Bảng 2.5: Mức độ tác động của Marketing trực tuyến đến hoạt động Kinh doanh

trong cơng ty

Câu trả lời

Tốt

Khá tốt

Trung bình

KémSố câu trả lời nhận được

8

2

0

0Có tới 80% số người được hỏi cho rằng Marketing trực tuyến tác động tốt đến hoạt

động Kinh doanh trong cơng ty. Như vậy có thể thấy Marketing trực tuyến đã tác động rất

mạnh mẽ và tích cực đến hoạt động Kinh doanh trong MCBooks, giúp tìm kiếm được

thêm nhiều đối tác kinh doanh tiềm năng, gia tăng doanh số bán hàng cho công ty.

Câu 6: Đánh giá của anh chị về tác động của Marketing trực tuyến đến việc

cung cấp các dịch vụ trong công ty?28Bảng 2.6 Mức độ tác động của Marketing trực tuyến đến việc cung cấp các dịch vụ

trong công ty

Câu trả lời

Số câu trả lời nhận được

Tốt

9

Khá tốt

1

Trung bình

0

Kém

0

90% số người được phỏng vấn cho rằng Marketing trực tuyến tác động tốt đến

việc cung cấp các dịch vụ trong cơng ty. Đây có lẽ là điểm mạnh nhất của Marketing

trực tuyến đối với mục đích tạo ra nhiều dịch vụ để đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu của

khách hàng một cách tối ưu nhất của CRM trong MCBooks. Hoạt động Marketing trực

tuyến giúp cơng ty chăm sóc khách hàng cách chu đáo hơn, tìm hiểu khách hàng một

cách sâu sắc hơn. Điều này giúp MCBooks đưa ra được những chiến lược phù hợp

nhất để mang lại nhiều giá trị cho công ty.

Câu 7: Đánh giá của anh chị về các nhân tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng CRM

vào Marketing trực tuyến tại cơng ty?

Từ việc phỏng vấn và phân tích câu trả lời nhận được kết quả ở bảng sau:

Bảng 2.7: Mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến việc ứng dụng CRM vào Marketing

trực tuyến tại công ty

Nhân tố

Các yếu tố bên ngồi doanh nghiệp

Hạ tầng cơng nghệ

Hệ thống luật pháp và chính sách

Hệ thống thanh tốn điện tử

Mức độ chấp nhận và lòng tin của khách hàng

Các yếu tố bên trong doanh nghiệp

Định hướng phát triển kinh doanh của công ty

Khả năng đầu tư của doanh nghiệp

Nguồn nhân lực của doanh nghiệp

Hệ thống thông tin trong doanh nghiệp

Từ bảng tổng hợp trên, ta có thể thấyTốtMức đánh giá tổng hợp

Khá tốt

Trung bình Kém70%

90%

80%

85%30%

10%

15%

15%95%

20%

5%

10%

các nhân0%

0%

5%

0%0%

0%

0%

0%5%

0%

0%

70%

10%

0%

80%

15%

0%

80%

10%

0%

tố ngồi và bến trong doanhnghiệp ảnh hưởng tích cực đến việc ứng dụng CRM vào Marketing trực tuyến tại công

ty. Cụ thể đối với các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp như hạ tầng cơng nghệ, hệ

thống luật pháp và chính sách, Hệ thống thanh tốn điện tử, mức độ chấp nhận và lòng

tin của khách hàng tác động tốt đến việc ứng dụng CRM vào Marketing trực tuyến tại

cơng ty khi có tới 85% số người đươc hỏi đồng ý với điều này. Các nhân tố bên trong

doanh nghiệp thì có nhân tố định hướng phát triển kinh doanh của công ty là có tác

29động tích cực tới việc CRM vào Marketing trực tuyến khi có 95% người được hỏi

đồng ý như vậy. Các nhân tố còn lại ảnh ưởng chưa mạnh mẽ lắm. Tuy nhiên nhìn

chung đây là điều kiện hết sức thuận lợi để MCBooks nâng cao và phát triển hơn nữa

sự kết hợp này trong tương lai.

Câu 8: Hiện nay hạ tầng công nghệ thông tin của công ty đã đáp ứng được nhu

cầu sử dụng hay chưa?

Có tới 70% số câu trả lời nhận được là hạ tầng công nghệ đã cơ bản đáp ứng

được nhu cầu sử dụng của cơng ty. 30% còn lại cho ý kiến rằng muốn cơng ty đầu tư

thêm nhiều thiết bị máy móc hơn nữa để có thể phục vụ tốt hơn nhu cầu trong cơng

việc của họ.

Như vậy có thể thấy rằng hạ tầng công nghệ thông tin đã đáp ứng được cơ bản

nhu cầu sử dụng của công ty. Tuy nhiên, để hỗ trợ quá trình phát triển của mình,

MCBooks cần đầu tư thêm nhiều thiết bị CNTT hiện đại mới để nhân viên có thể hồn

thành tốt cơng việc và nhiệm vụ mà họ được giao.

Câu 9: Hiện nay nguồn nhân lực của công ty đã đáp ứng được nhu cầu về nhân

lực của công ty hay chưa?

90% người được phỏng vấn cho rằng nguồn nhân lựu đã đáp ứng được nhu cầu

của công ty. Đa số nhân viên trong công ty đều đã tốt nghiệp ở các trường đại học

danh tiếng trên cả nước, họ được đào tạo sâu về chuyên môn, ai cũng đều làm đúng

ngành học của mình, nên trong q trình làm việc khơng gặp nhiều khó khăn.

Câu 10: Anh chị thấy việc ứng dụng CRM vào hoạt động Marketing trực tuyến

tại Công ty cổ phần sách MCBooks có khả quan khơng?

80% người được hỏi đều cho rằng việc ứng dụng CRM vào hoạt động Marketing

trực tuyến tại Công ty cổ phần sách MCBooks là một hướng đi đúng đắn. Họ cả thấy

công việc được hỗ trợ rất nhiều đồng thời việc này cũng giúp công ty tạo thêm nhiều

giá trị cho khách hàng.

20% còn lại cho rằng chưa cần ứng dụng CRM vào hoạt động Marketing trực

tuyến vì hiện tại 2 modun đó vẫn đang hoạt động khá tốt và đem lại giá trị trong

công ty.

d.Các yếu tố tác động đến vấn đề triển khai ứng dụng phần mềm CRM trong

Marketing trực tuyến tại công ty cổ phần sách MCBooks

Môi trường bên trong

30- Điều kiện về nhân sự

Kỹ năng quản lý thông tin: nhân viên Marketing trong cơng ty đa phần đã có

những kỹ năng quản lý các thơng tin để có thể rút ra được những thơng tin thật sự hữu

ích giúp cho cơng việc kinh doanh của DN. Họ phải quản lý thông tin của khách hàng

một cách thường xuyên và liên tục, cập nhật thơng tin khách hàng hằng ngày để có thể

đưa ra những chiến thuật marketing phù hợp.

Hiểu biết về CNTT: hầu hết nhân viên marketing trong công ty đều hiểu biết về

các kỹ năng CNTT để ứng dụng phần mềm CRM trong cơng việc của mình. Ví dụ như

biết sử dụng cơng cụ tìm kiếm (Search Engines) để có thể tìm kiếm thơng tin một cách

nhanh nhất và hiệu quả nhất trên Internet. Hoặc khi khách hàng tiến hành mua hàng tại

website thì người làm MTT trong cơng ty biết cách xây dựng các giải pháp tiếp nhân

và tự động xử lý các đơn đặt hàng cũng như tự động theo dõi quá trình bán hàng cho

đến khi người mua nhận được sản phẩm hoặc dịch vụ mà họ đặt mua. Tất cả đều

khơng có sự ngắt qng.

Vốn tri thức: Nhân sự phòng marketing trong MCBooks có trí tưởng tượng sự

sáng tạo và khả năng kinh doanh khá tốt. Hàng tháng, công ty đều tạ điều kiện cho

nhân viên trong cơng ty nói chung và nhân viên phòng marketing nói riêng tham gia

các khóa đào tạo về kỹ năng mềm, về khả năng kinh daonh lãnh đạo làm chủ bản thân

mình. Đây là một điều kiện vơ cùng thuận lợi để nâng cao tri thức cho nhân viên trong

công ty.

Khả năng xử lý thông tin nhanh: Đây là một điểm mạnh của nhân sự marketing

của MCBooks. Thời gian mà một nhân viên marketing kiểm soát được khách hàng của

họ qua màn hình máy tính là 30 giây. Nó được bắt đầu bằng việc lướt qua các kênh

kiểm tra và nhấn chuột. Tất cả những người mua là các cá nhân hay các doanh nghiệp

đều đang rất khắt khe và khó tính bởi vì đang có một số lượng rất lớn các nhà cạnh

tranh trên toàn cầu, tất cả đều đang cạnh tranh rất khốc liệt. Do vậy khả năng xử lý

thông tin và đưa ra những giải quyết kịp thời là yếu tố vô cùng quan trọng.

- Điều kiện về cơ sở vật chất

Để thực hiện được một chiến dịch MTT đồng thời để đảm bảo hệ thống CRM

hoạt động có hiệu quả, MCBooks đã trang bị cho mình hệ thống cơ sở vật chất bao

gồm hệ thống mạng, hệ thống máy tính đảm bảo đường truyền internet tốc độ cao băng

thông với hosting đủ lớn để đảm bảo người truy cập có thể tiếp cận được với các

31Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Định hướng kinh doanh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×