1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Cơ khí - Vật liệu >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
7 Tính toán thân hộp :

7 Tính toán thân hộp :

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁYGVHD:Ths.Nguyễn Tiến NhânTên gọiBiểu thức tính toánChiều dày: Thân hộp,  = 0,03.a +3 = 0,03.160 + 3  =Nắp hộp, 1= 7,8Chọn  = 10 mm 1 = 0,9. 10 = 9 mmKết quả10mm 1=9

mmChọn  1 = 9 mm

Gân tăng cứng: Chiều e = (0,8÷1). 

dày, e

h < 58

Chiều

Khoảng 2o

cao, h

Độ dốce

=10mmDốc: 2Đường kính:

Bulơng nền, d1d1 > 0,04.a +10 = 0,04. 160+ d1

10 =16,4

=18mmBulông cạnh ổ, d2

d2 = (0,7÷0,8).d1

Bulơng ghép bích nắp và

thân d3

d3 = (0,8÷0,9).d2

Vít ghép nắp ổ, d4.Vít ghép lắp cửa thăm d4 = (0,6÷0,7).d2

dầu, d5

d5 = (0,5÷0,6).d2Mặt bích ghép nắp và

thân:S3 = (1,4÷1,8).d3Chiều dày bích thân hộp,

S4 = (0,9÷1).S3

S3Nguyễn Thanh Nam – 1611030186 – 16DCTA2d2

=

12mm

d3

=

10mmd4

8mm=d5

8mm=S3=16m

m

S3=16m52ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁYGVHD:Ths.Nguyễn Tiến NhânChiều dày bích nắp hộp, K3 = K2 –(3÷5)mm

S4

Bề rộng bích nắp hộp, K3m

K3=40

mmKích thước gối trục:

Đường kính ngồi và tâm Định theo kích thước nắp ổ . ..........

.......

lỗ vít: D3, D2

…………………..

Bề rộng mặt ghép bulơng K2

= K2=

cạnh ổ: K2

E2+R2+(3÷5)mm=20+15+5 = 45mm

45

E2

Tâm lỗ bulông cạnh ổ: E2

=25mm

và C

E2 = 1,6.d2 = 1,6 . 12 = 19,2

(k là khoảng cách từ tâm R2 = 1,3.d2 = 15

bulông đến mép lỗ)

Chiều cao hR2

=15mmh: xác định theo kết cấu, phụ

thuộc tâm lỗ bulông và kích

thước mặt tựa.Mặt đế hộp:

Chiều dày: Khi khơng có

phần lồi S1

Bề rộng mặt đế hộp, K1

và qS1 = (1,3÷1,5) d1

K1 = 3.d1 =3.20 = 60

q �K1 + 2. S1=30

mm

K1=60

mm

q

=80

mmKhe hở giữa các chi tiết:

Giữa

bánh răng

thành trong hộpvớiGiữa đỉnh bánh răng lớn

với đáy hộp �(1÷1,2)  1 �(3÷5).10Giữa mặt bên các bánh

răng :

Số lượng bu lơng nền ZZ = (L+B)/( 200÷300) =10

mm 1=30m

mZ=4Z =4

L,B: chiều dài và rộng của hộp.Nguyễn Thanh Nam – 1611030186 – 16DCTA253ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁYNguyễn Thanh Nam – 1611030186 – 16DCTA2GVHD:Ths.Nguyễn Tiến Nhân54ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁYGVHD:Ths.Nguyễn Tiến NhânCHƯƠNG 5. TÍNH LỰA CHỌN KẾT CẤU

5.1 Tính kết cấu của vỏ hộp:Vỏ hộp của hộp giảm tốc có nhiệm vụ đảm bảo vị trí tương đối

giữa các chi tiết và bộ phận máy, tiếp nhận tải trọng do các chi

tiết lắp trên vỏ truyền tới , đựng dầu bôi trơn, bảo vệ các chi tiết

máy tránh bụi.

Chỉ tiêu cơ bản của hộp giảm tốc là độ cứng cao và khối lượng

nhỏ, vì vậy vật liệu nên dùng của hộp giảm tốc là GX15-325.2 Kết cấu các chi tiết truyền động:Hình 5.1. Kết cấu bánh răng

Bánh răng trụ lớn trục 2:

Dm2 = (1,5÷1,8)d2 = (1,5÷1,8).45= 80 mm

s = (2,5÷4)m = (2,5÷4)2 = 8 mm5.3 Kết cấu nắp ổ:

Các kích thước đường kính tâm lỗ vít (D) và đường kính ngồi của

bích (D) của các nắp ổ:

Với lắp ổ nhỏ: D=56mm; D2=77mm; D3=95mm; d4=M12; Z=4.

Với lắp ổ lớn: D=86mm; D2=105mm; D3=124mm; d4=M12; Z=4

BẢNG THỐNG KÊ CÁC KIỂU LẮP, TRỊ SỐ CỦA SAI LỆCH GIỚI

HẠN VÀ DUNG SAI CỦA CÁC KIỂU LẮPNguyễn Thanh Nam – 1611030186 – 16DCTA255ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁYGVHD:Ths.Nguyễn Tiến NhânSmax=ES - ei ;Smin=EI- es=- Nmax ; Nmax=es – EI;Nmin= ei – ES=

-Smax

Các

chi tiếtKiểu

lắpTrụcbánh

răng

Lắp

thành

trong

ổ lăn

với

trục

Lắp

bích

nắp

trục

với vỏ

hộp

Trục

với

vòng

chắn

dầuH7

k6k6H7

f8H7

k6Trục mmTrục II 45Trục I30Trục II 40Trục I 72Trục II90Trục I

Trục IIES

EISmaxSmin m es

ei m  m  m +25

0+18

+2+23-18+15

+2

+18

+2

+30

0-30

-76+10

6+30+35

0-36

-90+12

5+3630+21

0+15

+2+19-15 40+25

0+18

+2+23-18+15

+2

+18

+2+19-15+23-18Lắp

 72

thành

H7

Trục I

ngoài

100

ổ lăn

Trục II

với vỏ

hộp

30

Trục

H7

Trục I

với

k6

bạc

Trục II  40

chặn

5.4 Các chi tiết phụ :+30

0

+35

0

+21

0

+25

05.4.1 Chốt định vị:

Dùng chốt định vị dạng côn:

Nguyễn Thanh Nam – 1611030186 – 16DCTA256Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

7 Tính toán thân hộp :

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×