1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

V. Các chất nhạy cảm quang học Photosensitive compounds

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.71 MB, 87 trang )


http://www.cdfin.iastate.edu/botanical/presentations/center/general/2004 EAC meeting progress.pptHypericum perforatum

Đặc tính dược liệu và

độc tính HypericinCây nọc sởi HypericumScientific Name:Hypericum perforatumCommon Name:St. Johns Wort, Klamath WeedSpecies Most Often Affected:horses, sheep, goatsPoisonous Parts:allPrimary Poisons:hypericumCấu trúc hóa học của Hypericin

OHOOHHOCH3HOCH3OHO

OH

HypericinNhững dẫn xuất có hoạt tính sinh học

Trong cây Hypericum perforatum

OHOOHOHHypericinMeOHMeOOOHKháng ung thưOHKháng virus

OHCản trở đường tín hiệu

tế bàoPseudohypericinOHOHCH2 OHOHMeOHOOHSự sắp xếp lại liên kết và sự chuyển Proton trong

hoạt động quang học của Hypericin

H

OH

OHH

OOOOHH

H

OHHLight Energy OHHHOHMeOO

HO

HOHMeOO

HO

Hhttp://www.cdfin.iastate.edu/botanical/presentations/center/general/2004 EAC meeting progress.pptPhản ứng ánh sáng của Hypericin

Ánh sángHypericin Hypericin hoạt hóaReactive Oxygen Species

1O2 O2._ H2O2 OH._O2

H2OHoạt động kháng virus của HypericinHoạt động kháng virus có hiệu nghiệm

– 99.99% giảm virus HIV-1Ảnh hưởng chống lại virus gồm có:

– retroviruses, herpesviruses, influenza

virus

– Ebola, SARS, West Nile Virus,

Hepatitis CHoạt tính của nó phụ thuộc vào ánh sánghttp://www.cdfin.iastate.edu/botanical/presentations/center/general/2004 EAC meeting progress.pptCơ chế tìm năng tiêu diệt Virus của Hypericin

http://www.cdfin.iastate.edu/botanical/presentations/center/general/2004 EAC meeting

progress.ppt

Sản xuất oxygen nguyên tử

Sản xuất gốc tự do

Chuyển vận Proton – thay đổi pH

Tương tác vật lý với co-factors của tế bàoYKết dính/hợp nhất/đi vào

Mở bọcssRNAPhiên mã

Dịch mãĐảo nghịch

Phiên mã

AAAdsDNATích hợpLắp đặ

t

Giải phóngCơ chế gây độc hại tế bào của HypericinHoạt hóa JNK/p38

Cao ROS (Reactive oxygen species)

Peroxid lipid

Hoại tửH H

O O O

HO

HO3

CH

3

CHO O OKiểu

Kiểu

phản ứng

phản ứng

oxyhóa

oxyhóa

cytochrome C

Hoạt hóa caspase

Giết chết tế bàoỨc chế PKC, ERKhttp://www.cdfin.iastate.edu/botanical/presentations/center/general/2004 EAC meeting progress.pptSt. John's Wort may offer herbal

relief for depressionNature's RXHypericin/St. John's Wort Info Sheet

PWA Health Group May, 1996USC HYPERICIN FOR MALIGNANT GLIOMA STUDY

VIMRX Pharmaceuticals Inc.PHYTO PROZ SUPREMECây Kiều mạch BuckwheatScientific Name:Fagoypyrum esculentumCommon Name:BuckwheatSpecies Most Often Affected:horses, goatsPoisonous Parts:

Primary Poisons:Photosensitive compoundsXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (87 trang)

×