1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đánh giá kết quả có thai lâm sàng của rFSH và HP-uFSH trong điều trị vô sinh bằng IUI.

Đánh giá kết quả có thai lâm sàng của rFSH và HP-uFSH trong điều trị vô sinh bằng IUI.

Tải bản đầy đủ - 0trang

81

Tỷ lệ quá kích buồng trứng: phác đồ rFSH là 9,1% và phác đồ HP-uFSH là

3,6%, p > 0,05.KIẾN NGHỊ

Từ kết quả nghiên cứu của luận văn này, tôi xin đưa ra một số kiến nghị

như sau:

1. Lựa chọn sản phẩm loại FSH tái tổ hợp có ưu điểm hơn FSH nước tiểu

tinh chế cao do kết quả KTBT được nhiều nang hơn, số ngày ngắn hơn,

cũng và chi phí thấp hơn. Tuy nhiên, kết quả có thai khơng khác biệt.

Do vậy nên sử sụng loại nào phụ thuộc kinh nghiệm của từng Bác sỹ,

khả năng tài chính của bệnh nhân, tính sẵn có trên thị trường và tính

thuận tiện khi sử dụng của mỗi sản phẩm.

2. Xét về các yếu tố ảnh hưởng lên hiệu quả điều trị của bơm tinh trùng

vào buồng tử cung, chúng tôi chưa theo dõi được tất cả trường hợp thai

kỳ sau bơm tinh trùng cho đến kết quả thai sinh sống. Do vậy cần

nghiên cứu sâu hơn nữa, theo dõi đến giai đoạn thai sinh sống của các

bệnh nhân trong tương lai sẽ đóng vai trò tiên lượng hiệu quả điều trị

bằng các chế phẩm thuốc chính xác hơn, thực tế hơn.PHỤ LỤC 1:PHIẾU NGHIÊN CỨU

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA FSH TÁI TỔ HỢP VÀ FSH NƯỚC TIỂU

TINH CHẾ CAO TRONG ĐIỆU TRỊ VÔ SINH BẰNG

BƠM TINH TRÙNG VÀO BUỒNG TỬ CUNG

I. HÀNH CHÍNHMã số BN: ……..………... Ngày bơm IUI: ..… / ….. / .....…1. Họ và tên vợ: ............................................... 2. Năm sinh:3. Điện thoại: …..……….4. Họ và tên chồng: ......................................... 5. Năm sinh:6. Điện thoại: …..………7. Địa chỉ: .………………………………………………………………............................

II. TIỀN SỬ, BỆNH SỬ

8. Loại vô sinh:1/ Vô sinh I2/ Vô sinh II9. Thời gian vô sinh: ...... năm: 1/ ≤2năm

10. PARA 2/ 3-5 năm3/ >5 năm1/ Đều2/ không đều11. Chu kỳ kinh: ………... ngày.

12. Nguyên nhân vô sinh:

1/ Vô sinh không rõ nguyên nhân.3/ Do lạc nội mạc tử cung2/ Do vòi tử cung (ghi rõ)4/ Do buồng trứng đa nang (PCOS)5/ Do chồng

13. Tiền sử xét nghiệm Chlamydia: 1/ Âm tính (-)2/ Dương tính (+)14. Tiền sử phẫu thuật buồng trứng: 1/ Không2/ Một bên3/ Hai bên15. Tiền sử phẫu thuật làm thơng vòi trứng: 1/ Khơng2/ Một bên3/ Hai bên(do chẩn đốn:......................................................................................................)

16. Số vòi tử cung thơng (sau chụp TCVT hoặc nội soi):1/ Một bên 2/ Hai bên17. Số chu kỳ IUI đã điều trị: ....chu kỳ 1/ Chưa lần nào 2/ < 2 lần

18. Kết quả có thai trong tiền sử:1/ Có thai3/ > 3 lần2/ Khơng có thaiIII. KÍCH THÍCH BUỒNG TRỨNG VÀ TINH DỊCH

19. Phương pháp kích thích buồng trứng:

1/ rFSH (Follitrope): ….............................IU/ ngày x ........... ngày. tổng: ……… IU

2/ HP-uFSH (Fostimon): ….....................IU/ ngày x ........... ngày, tổng: ……… IU20. Tiêm hCG liều:1/ 10.000 IU2/ 5000 IU21. Đáp ứng của buồng trứng:1/ có nang > 18 mm2/ Khơng có nang > 18 mm22. Số nang nỗn ≥ 18 mm:…...nang:1/ 1 nang23. Kích thước nang: ….. mm1/ < 20 mm24. Độ dày nm TC: ....... mm1/ < 8 mm2/ 2 nang3/ > 3 nang2/ 20-24 mm3/ > 24 mm2/ 8-10 mm3/ > 10mm

25. Hình thái niêm mạc TC:

26. Tinh dịch trước lọc rữa:1/ Ba lá2/ Đậm âm3/Khác(ghi rõ):......1/ Thể tích: …… ml2/ Mật độ: … 106/ml3/ Di động A + B = …….... %4/ Tỉ lệ sống của TT: … %27. Mật độ tinh trùng sau lọc rữa:…… 106/mlIV. PHƯƠNG PHÁP IUI

28. Phương pháp bơm:1/ Không siêu âm2/ Dưới siêu âm29. Thực hiện bơm:1/ Dễ2/ Khó30. Cặp cổ tử cung khi bơm:1/ Có2/ Khơng31. Sử dụng thước đo nong cổ tử cung:1/ Có2/ Khơng32. Loại Catherter:1/ Fredman33. Độ sạch của catheter sau bơm:2/ Long Fredman3/ Brown4/ Khác1/ Có máu2/ Khơng có máu35. Đau hạ vị sau IUI :1/ Có đau2/ Khơng đau36. Điều trị hỗ trợ hồng thể sau IUI:1/ Có2/ Khơng37. Loại thuốc hỗ trợ: 1/ Utrogestan2/ Thuốc khác (ghi rõ)......................................34. Thời gian bơm: ……… phútIV. KẾT QUẢ IUI

38. Có thai sinh hố qua XN βhCG:1/ Có thai2/ Khơng39. Có thai lâm sàng qua siêu âm:1/ Có thai2/ Không40. Số lượng túi ối:1/ 1 túi ối2/ > 2 túi ối41. Tình trạng thai:1/ Thai trong tử cung2/ Thai ngoài TC42. Phát triển của thai trong 3 tháng đầu:1/ Tốt2/ Khơng tốt43. Tình trạng q kích bng trứng:1/ Khơng2/ Có44. Mức độ q kích buồng trứng:1/ Nhẹ2/ VừaBS ĐIỀU TRỊ: ………………… ………………3/ NặngBS BƠM: …………………………………………………………PHỤ LỤC 2:BẢN CAM KẾT THAM GIA NGHIÊN CỨU

“Đánh giá hiệu quả của FSH tái tổ hợp và FSH nước tiểu tinh chế cao

trong điều trị vô sinh bằng bơm tinh trùng vào buồng tử cung”

Kính gửi: Trung tâm HTSS Bệnh viện Phụ sản Trung Ương

Sau khi được bác sỹ giải thích về tình hình bệnh tật của vợ chồng chúng

tơi và được thơng báo có chỉ định bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI).

Cho đến nay tỉ lệ thành công của IUI dao động từ 10-30%.

Người bệnh được thực hiện kỹ thuật IUI và tự chi trả mọi chi phí như

những trường hợp khác không tham gia nghiên cứu. Nghiên cứu này Bệnh

nhân sẽ được kích thích buồng trứng bằng một trong hai loại thuốc là FSH tái

tổ hợp (Follitrope) hoặc FSH nước tiểu tinh chế cao (Fostimon). Bệnh nhân

đã được tư vấn về ưu điểm, giá thành của FSH và các tác dụng khơng mong

muốn như q kích buồng trứng đa thai…

Nghiên cứu viên sẽ quan sát, ghi chép lại quá trình điều trị và tiến hành

phỏng vấn một số thơng tin liên quan đến sức khỏe sinh sản của người bệnh,

mọi thông tin của người bệnh được bảo mật và người bệnh có quyền từ chối

khơng tham gia nghiên cứu.

Sau thời gian IUI 4-5 tuần, nghiên cứu viên sẽ liên lạc với người bệnh để

hỏi về kết quả IUI và mời tái khám.

Vợ chồng chúng tôi đã đọc kỹ bản cam kết này và đồng ý tham gia vào

nghiên cứu.

Hà Nội, ngày…….tháng……năm 2014

Nghiên cứu viênChữ ký của vợ/chồng

(ghi rõ họ, tên )Bs. Trần Võ Lâm

PHỤ LỤC 3:

CÁCH TẠO TẠO CÁC SỐ NGẪU NHIÊN TRONG EXCEL

• Trong mẫu nghiên cứu 110 đối tượng (55 đối tượng thuộc nhóm rFSH, 50

đối tượng thuộc nhóm HP-uFSH).

• Cột Number đánh số thứ tự từ 1-120, cột Random đánh vào ơ đầu tiên hàm

=RAND().

• Nhắp và kéo xuống sẽ cho các số ngẫu nhiên trong Bảng A.

• Dùng lệnh Sort A->Z tại cột Random (chọn dãy số,sau đó bấm chuột phải),

các số trong cột Number sẽ xếp lại như trong Bảng B.

• Chọn số lẻ cho nhóm rFSH và số chẳn cho nhóm HP-uFSH.

• Sau đó cho vào phong bì và dán kín đánh số thứ tự (khâu này được thực

hiện bởi người không tham gia trực tiếp nhóm nghiên cứu).

Bảng A

Number

Random

1

0,379285

2

0,305151

3

0,862579

4

0,576656

5

0,12154

6

0,619182

7

0,084649

8

0,632952

9

0,978994

10

0,60391

11

0,633457

12

0,123188

13

0,945018

14

0,747033

15

0,962689

16

0,83422

17

0,053665

18

0,088673

19

0,843406

20

0,503996

21

0,977673

22

0,137349Number

23

69

85

24

82

110

17

96

83

104

36

7

18

80

107

95

97

5

12

73

22

50Bảng B

Random

0,876781

0,556222

0,634976

0,405743

0,994846

0,265764

0,091381

0,396574

0,282498

0,897044

0,632563

0,262931

0,956833

0,559878

0,805972

0,28582

0,003127

0,956496

0,551159

0,980176

0,720255

0,296879Nhóm

rFSH

rFSH

rFSH

HP-uFSH

HP-uFSH

HP-uFSH

rFSH

HP-uFSH

rFSH

HP-uFSH

HP-uFSH

rFSH

HP-uFSH

HP-uFSH

rFSH

rFSH

rFSH

rFSH

HP-uFSH

rFSH

HP-uFSH

HP-uFSH23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

670,021582

0,031747

0,697913

0,215256

0,903394

0,965397

0,310344

0,338725

0,172154

0,756995

0,241515

0,186874

0,272639

0,082668

0,183578

0,731821

0,649043

0,865006

0,514625

0,930917

0,580272

0,313493

0,210872

0,438436

0,343395

0,462227

0,831693

0,164744

0,521496

0,928319

0,566476

0,388658

0,1906

0,59686

0,283992

0,276754

0,546475

0,174499

0,273308

0,331664

0,426844

0,369236

0,318884

0,398086

0,50771731

60

109

37

72

34

104

55

106

45

26

91

70

76

33

81

35

61

58

57

88

2

29

44

65

78

62

79

108

30

47

89

86

64

74

1

54

103

66

63

46

48

98

20

670,673224

0,643816

0,365744

0,699616

0,951783

0,33256

0,280318

0,995739

0,622402

0,882912

0,407078

0,753213

0,325623

0,791809

0,444342

0,975371

0,54547

0,147966

0,152107

0,883487

0,486201

0,089323

0,45888

0,237488

0,096223

0,896316

0,54922

0,80193

0,526199

0,52722

0,838335

0,384537

0,212752

0,0208

0,960616

0,234071

0,889693

0,96628

0,762775

0,105423

0,631361

0,033344

0,338992

0,557734

0,254909rFSH

HP-uFSH

rFSH

rFSH

HP-uFSH

HP-uFSH

HP-uFSH

rFSH

HP-uFSH

rFSH

HP-uFSH

rFSH

HP-uFSH

HP-uFSH

rFSH

rFSH

rFSH

rFSH

HP-uFSH

rFSH

HP-uFSH

HP-uFSH

rFSH

HP-uFSH

rFSH

HP-uFSH

HP-uFSH

rFSH

HP-uFSH

HP-uFSH

rFSH

rFSH

HP-uFSH

HP-uFSH

HP-uFSH

rFSH

rFSH

rFSH

HP-uFSH

rFSH

HP-uFSH

HP-uFSH

HP-uFSH

HP-uFSH

rFSH68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

104

106

107

108

109

1100,886111

0,028261

0,235211

0,57361

0,184082

0,13627

0,374736

0,552379

0,240448

0,74678

0,327942

0,33168

0,088837

0,243177

0,037475

0,062355

0,814442

0,028328

0,3453

0,537965

0,290089

0,343608

0,972632

0,228127

0,904278

0,615047

0,907287

0,109575

0,05516

0,121038

0,489908

0,824602

0,878098

0,841697

0,985511

0,389256

0,187803

0,076006

0,202843

0,103168

0,334041

0,175331

0,04599641

51

87

59

75

53

71

4

43

56

10

93

6

8

11

39

25

38

77

14

32

84

99

49

16

101

19

3

40

100

68

27

92

94

52

42

13

15

28

90

21

9

1020,995895

0,175623

0,898816

0,865569

0,679338

0,83666

0,827989

0,028922

0,482087

0,268402

0,407694

0,949971

0,880777

0,409637

0,204068

0,785902

0,088512

0,362497

0,009218

0,467602

0,98237

0,647087

0,523838

0,224324

0,66472

0,292239

0,772789

0,996202

0,932931

0,757814

0,220675

0,971595

0,688328

0,580184

0,150719

0,539876

0,614415

0,32308

0,208401

0,45764

0,538301

0,812367

0,99492rFSH

rFSH

rFSH

rFSH

rFSH

rFSH

rFSH

HP-uFSH

rFSH

HP-uFSH

HP-uFSH

rFSH

HP-uFSH

HP-uFSH

rFSH

rFSH

rFSH

HP-uFSH

rFSH

HP-uFSH

HP-uFSH

HP-uFSH

rFSH

rFSH

HP-uFSH

rFSH

rFSH

rFSH

HP-uFSH

HP-uFSH

HP-uFSH

rFSH

HP-uFSH

HP-uFSH

HP-uFSH

HP-uFSH

rFSH

rFSH

HP-uFSH

HP-uFSH

rFSH

rFSH

HP-uFSHBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ Y TẾTRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘITRẦN Vế LMĐáNH GIá HIệU QUả CủA FSH TáI Tổ HợP Và

FSH nớc tiểu tinh chế cao trong điều trị vô sinh

bằng bơm tinh trùng vào buồng tử cung

Chuyờn ngnh: Sn Phụ Khoa

Mã số: 60.720.131LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC

Người hướng dẫn khoa học:

TS. Nguyễn Xuân HợiHÀ NỘI - 2014LêI C¶M ¥n !

Trong q trình học tập, nghiên cứu và hồn thành luận văn này tôi đã

nhận được rất nhiều sự giúp đỡ và những chân tình sâu nặng của quý Thầy

Cơ, bạn bè đồng nghiệp cùng các cơ quan.

Với lòng biết ơn sâu sắc, tôi xin chân thành cảm ơn:

Đảng ủy, Ban giám hiệu, Phòng đào tạo sau đại học, Bộ môn phụ sản

Trường Đại học Y Hà Nội đã giúp đỡ và tạo điều kiện tốt cho tôi trong thời

gian qua.

Đảng ủy, Ban Giám Đốc Bệnh Viện Phụ Sản Trung Ương, Trung tâm hỗ

trợ sinh sản, Phòng kế hoạch tổng hợp và Phòng nghiên cứu khoa học Bệnh

viện Phụ sản Trung ương đã tạo điều kiện cho tôi trong q trình học tập và

nghiên cứu.

Tơi xin chân thành bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc tới:

TS Nguyễn Xuân Hợi là người Thầy đã dìu dắt, giúp đỡ, tạo mọi điều

kiện, hướng dẫn tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và hồn thành

tốt luận văn này.

PGs.Ts Nguyễn Viết Tiến Thứ trưởng Bộ Y Tế, Chủ nhiệm Bộ môn Phụ

sản Trường Đại học Y Hà Nội, Thầy đã nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện cho

tơi trong suốt q trình học tập, nghiên cứu và hồn thành luận văn.

Các Phó giáo sư, Tiến sỹ trong hội đồng khoa học thông qua đề cương

và bảo vệ luận văn đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho tơi trong q trình

nghiên cứu và hồn chỉnh luận văn tốt nghiệp.Tôi xin gửi lời cảm ơn tới:

Tập thể cán bộ nhân viên Trung tâm hỗ trợ sinh sản đã tạo điều kiện

cho tơi trong q trình học tập và nghiên cứu để tơi hồn thành luận văn.

Lãnh đạo Sở y tế Thanh Hóa, Ban Giám Đốc Bệnh viện Phụ Sản

Thanh Hóa đã quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tơi trong q

trình học tập và nghiên cứu.

Cuối cùng, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn tới Bố mẹ, Vợ và 2 con tôi cùng

tất cả người thân trong gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đã giúp đỡ động

viên, chia sẽ khó khăn với tơi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.

Xin trân trọng cảm ơn !

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2014.

Tác giả luận vănTrần Võ LâmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đánh giá kết quả có thai lâm sàng của rFSH và HP-uFSH trong điều trị vô sinh bằng IUI.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×