1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ - Môi trường >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Những phương thức thích nghi của sinh vật với chế độ nước

Những phương thức thích nghi của sinh vật với chế độ nước

Tải bản đầy đủ - 0trang

 Thành phần các chất hữu cơ chính của nước là hidrat cacbon hòa tan,

protein, chất mùn, sắc tố, vitamin,…

 Hai khí quan trọng trong nước là O2 và CO2 cũng thay đổi theo chế độ nước,

nhiệt độ, áp suất nước,…

 Sự thích nghi của sinh vật với chế độ nước :

 Sinh vật phân bố dọc theo chiều dòng chảy từ tầng mặt xuống tầng đáy theo

tính chất khác nhau: Thành phần các loài trong quần xã sinh vật phụ thuộc chặc chẽ vào

chế độ nước , đặc trưng thủy lý, thủy hóa, và sinh vật.9. Ảnh hưởng phối hợp của nhiệt độ, độ ẩm lên cơ thể

sống

 Nhiệt độ và độ ẩm là hai nhân tố sinh thái quan trọng của khí hậu, có tác

động liên quan chặt chẽ với nhau, cùng ảnh hưởng lên đời sống và sự phân

bố của các loài sinh vật cũng như những tổ chức cao hơn như quần thể, quần

xã sinh vật và hệ sinh thái.

 Trong mối tác động tương hỗ giữa chúng lên đời sống thì ảnh hưởng của

chúng khơng chỉ phụ thuộc vào những giá trị tương đối mà cả vào những giá

trị tuyệt đối của mỗi yếu tố.

 Chẳng hạn, nhiệt độ có thể trở thành yếu tố giới hạn đối với cơ thể nếu độ

ẩm lại gần với các cực trị của nó, nghĩa là cực cao hoặc cực thấp. Cũng đúng

như vậy, độ ẩm tác động mạnh lên cơ thể khi nhiệt độ quá cao hoặc q thấp. Đối với mỗi lồi sinh vật ta có thể tìm được giới hạn thích hợp đồng thời

của hai nhân tố đó.

 Khi xác định được nhiệt độ và độ ẩm cực thuận sẽ tăng tuổi thọ, làm tăng

tốc độ phát triển và sức sinh sản cao nhất đồng thời hạn chế mức độ tử vong

cho cây trồng và vật ni, mặt khác có thể nắm vững được điều kiện thích

hợp nhất đối với sự phát triển của sâu bọ để tìm biện pháp diệt trừ.

 Để mơ tả mối quan hệ nhiệt - ẩm quy định đời sống của một loài hay ở mức

tổ chức cao hơn người ta thiết lập bản đồ nhiệt ẩm hay còn gọi là khí hậu

đồ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Những phương thức thích nghi của sinh vật với chế độ nước

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×