1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ - Môi trường >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ảnh hưởng phối hợp của nhiệt độ, độ ẩm lên cơ thể sống

Ảnh hưởng phối hợp của nhiệt độ, độ ẩm lên cơ thể sống

Tải bản đầy đủ - 0trang

 Đối với mỗi lồi sinh vật ta có thể tìm được giới hạn thích hợp đồng thời

của hai nhân tố đó.

 Khi xác định được nhiệt độ và độ ẩm cực thuận sẽ tăng tuổi thọ, làm tăng

tốc độ phát triển và sức sinh sản cao nhất đồng thời hạn chế mức độ tử vong

cho cây trồng và vật ni, mặt khác có thể nắm vững được điều kiện thích

hợp nhất đối với sự phát triển của sâu bọ để tìm biện pháp diệt trừ.

 Để mơ tả mối quan hệ nhiệt - ẩm quy định đời sống của một loài hay ở mức

tổ chức cao hơn người ta thiết lập bản đồ nhiệt ẩm hay còn gọi là khí hậu

đồ. Trên các trục của hệ toạ độ thường, ta đặt các điểm tương quan giữa nhiệt

độ và độ ẩm theo giá trị trung bình của chúng theo thời gian rồi nối chúng

lại với nhau, ta sẽ có 1 hình đa giác. Đó là khí hậu đồ của 1 vùng sinh thái

xác định trong năm. Khí hậu đồ được ứng dụng trong nhiều mục đích như

để so sánh khí hậu của các vùng với nhau giúp cho việc thuần hoá, di

giống các đối tượng giống cây trồng - vật ni, hoặc so sánh điều kiện khí

hậu thuộc nhiều năm khác nhau để dự báo sự biến động số lượng của động

vật, nhất là tình hình sâu bệnh.

Ngồi ra, người ta còn thành lập biểu đồ của các cặp yếu tố khác như

“nhiệt độ - muối” ở môi trường biển. Do vậy, biểu đồ của các cặp yếu tố

còn có tên chung là “Sinh thái đồ”.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ảnh hưởng phối hợp của nhiệt độ, độ ẩm lên cơ thể sống

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×