1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Một số những đề xuất về chính sách giao quyền sử dụng đất nông nghiệp

Một số những đề xuất về chính sách giao quyền sử dụng đất nông nghiệp

Tải bản đầy đủ - 0trang

nghiệp. Bên cạnh đó, xây dựng, phát triển hình thức các cánh đồng mẫu

lớn cũng là hướng làm khả thi, nhưng còn phải điều chỉnh một số vấn đề để

đảm bảo lợi ích hài hòa giữa doanh nghiệp và người dân.

Trên cơ sở củng cố chế độ sở hữu toàn dân về đất đai do Nhà nước là

đại diện chủ sở hữu, từng bước mở rộng QSDĐ cho người sử dụng đất; xác

định QSDĐ là hàng hóa được lưu thơng trên thị trường bất động sản;

khuyến khích tích tụ ruộng đất (dồn điền, đổi thửa, phát triển kinh tế trang

trại, xây dựng cánh đồng lớn), xây dựng nông thôn mới đã được triển khai

thực hiện với các bước đi thận trọng, thích hợp và đã phát huy tác dụng.

Trên cơ sở khẳng định chế độ sở hữu toàn dân về đất đai, từng bước

mở rộng các quyền của người sử dụng đất nông nghiệp, quy định các

QSDĐ được tham gia thị trường bất động sản. Mở rộng thời hạn sử dụng

đất từ đất nông nghiệp, tiếp tục gia hạn sử dụng đất nếu như Nhà nước xét

thấy tiềm năng của các chủ thể tham gia canh tác hoặc sản xuất. Về việc

mở rộng hạn sử dụng đất nông nghiệp, Luật đất đai cũng có sự thay đổi cụ

thể qua các giai đoạn: 20 năm đối với đất trồng cây hằng năm, 50 năm đối

với đất trồng cây lâu năm (Luật Đất đai năm 2003) lên 50 năm đối với các

loại đất trồng cây hằng năm và đất trồng cây lâu năm (Luật Đất đai năm

2013). Mở rộng hạn mức nhận chuyển QSDĐ từ gấp 2 lần (Nghị quyết số

1126/2007/NQ-UBTVQH11, ngày 21-6-2007), lên 10 lần (Luật Đất đai

năm 2013). Tuy nhiên, có thể xem xét thêm về tính khả thi của chủ thể sử

dụng đất nông nghiệp để cân bằng cho phù hợp, tránh để tình trạng nơi

thừa, nơi khơng có đất để sản xuất.

Thí điểm cho đề xuất này, nghiên cứu ảnh hưởng của q trình tích tụ

và tập trung đất đai đến hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tình

Phú Xuyên - Thành phố Hà Nội của Phạm Thanh Quế đã chứng minh tính

khả thi của việc tích tụ ruộng đất trên quy mơ lớn, năng suất cây trồng và

vật nuôi tăng đáng kể so với trước đây. ( Xem bàng phần phụ lục)

10Bên cạnh đó, việc giải quyết về vấn đề QSDĐ là do các quy định về

quyền chuyển nhượng, quyền cho thuê, cho thuê phù hợp, thuyên giảm, rút

gọn những vấn đề thuộc về mặt thủ tục để dễ dàng cho không chỉ cho tư

nhân mà cả người nông dân giao đất, thủ tục quá chặt chẽ, phức tạp cũng là

một trong những khuyết điểm; khắc phục các quy định và hướng dẫn về

góp vốn bằng QSDĐ chưa đủ rõ ràng để người dân an tâm góp vốn bằng

QSDĐ với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Mặt khác, tâm lý

của người nông dân muốn giữ ruộng đất sản xuất, không muốn chuyển

nhượng mặc dù khơng có nhu cầu sử dụng đất (thanh niên thì đi xuất khẩu

lao động hoặc tìm cơng việc trong các khu kinh tế, khu công nghiệp; người

lớn tuổi thì ra thành phố làm các cơng việc dịch vụ lao động). Việc xây

dựng các chế định để đảm bảo sự cho người dân cũng là một trong những

vấn đề đáng để các nhà làm luật lưu tâm.

KẾT LUẬN

Trên đây là những tìm hiểu của em về Lý luận địa tơ của C.Mác và sự

vận dụng lí luận này vào trong việc giao quyền sử dụng đất nông nghiệp.

Mặc dù nhà nước ta hiện nay có những chính sách thuận lợi dựa trên cơ sở

pháp lí trước đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người làm nông nghiệp cũng

như doanh nghiệp muốn sử dụng đất nông nghiệp phát triển kinh tế. Nhưng

vẫn còn tồn tại khơng ít những hạn chế nhất định cần khắc phục. Càng sớm

hoàn thiện những chế định này sớm chừng nào thì đất nơng nghiệp sẽ sớm

phát huy hết tiềm năng của mình, khai thác tốt nơng nghiệp góp một phần

khơng nhỏ vào việc phát triển kinh tế đất nước.

Phần trình bày trên còn nhiều thiếu sót do hiểu biết còn hạn chế, em rất

mong nhận được sự nhận xét và phản hồi từ thầy cô. Em xin chân thành

cảm ơn!

11DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

* Giáo trình:

1. Bộ giáo dục và đào tạo, Giáo trình những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa

Mác - Lênin, NXB. CTQG, Hà Nội, 2012;

2. Bộ giáo dục và đào tạo, Giáo trình kinh tế chính trị Mác- Lênin (dùng cho

các khối ngành không chuyên kinh tế, quản trị kinh doanh trong các

trường đại học, cao đẳng), NXB, CTQG, Hà Nội, 2008;

3. Trường Đại học Luật Hà Nơi, Giáo trình luật đất đai, Nxb. CAND, Hà

Nội, 2017;

* Sách:1. Vũ Duy Khang,Các nguyên tắc và các phương pháp áp dụng pháp luật

đất đai 2016, Nxb. Hồng Đức, Hà Nội, 2016;

* Văn bản quy phạm pháp luật

1. Luật đất đai năm 2013;

2. Nghị quyết số 1126/2007/NQ-UBTVQH11 ngày 21 tháng 06 năm2007, của Uy ban thường vụ Quốc hội Quy định về hạn mức nhận

chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để sử

dụng vào mục đích nơng nghiệp;

* Các wesite

1. http://www.gov.vn

2. http://www.moj.gov.vn12PHỤ LỤC13DANH MỤC TỪ VIẾT TẮTHĐQT

NN&PTNT

NĐ/UBTVQH

QSDĐHội đồng quản trị

Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Nghị định/ Ủy ban thường vụ Quốc hội

Quyền sử dụng đất14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một số những đề xuất về chính sách giao quyền sử dụng đất nông nghiệp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×