1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 BỐ TRÍ HỆ DẦM SÀN VÀ PHÂN CHIA Ô BẢN SÀN:

3 BỐ TRÍ HỆ DẦM SÀN VÀ PHÂN CHIA Ô BẢN SÀN:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thực hành thiết kế sàn tầng điển hình – Cơng trình: Chung cư CT52.3.2. Hệ dầm phụ:

+Dầm phụ có gối đỡ là dầm chính, có vai trò:

• Chia nhỏ ơ bản sàn, làm sườn tăng độ cứng, giảm chiều dày, độ võng, rung và

giảm lực cục bộ trên sàn.

• Đỡ tường bao che và các kết cấu phụ như cầu thang,…

• Đóng khóa các lỗ mở sàn, lỗ kỹ thuật, giếng trời,..giúp kết cấu sàn vững chắc và

dễ tính tốn

• Dầm phụ để chia nhỏ ô sàn, hạ cốt cao độ như phòng vệ sinh, ban cơng,…

 Để đảm bảo vai trò tiếp nhận tải trọng từ bên trên và truyền tải nhanh nhất vào

các cấu kiện chịu lực thẳng đứng, ta bố trí hệ dầm sàn như hình bên dưới.C5(DC2)D400x800(S6)S100(DP1)D200x300(S7)S100C8C7(S14)

S100(S6)S100(DP1)D200x300(DP4)D200x300(S8)S100(S7)S100(S2)S100(DP1)D200x300(S1)S100

(DC2)D400x800(S10)S80 (DC1)(S11)S80C107C11(DC2)D400x800(DC1)(S10)S80(DP5)D250x500(DC1)(S12)S80 (DC1)(DC2)D400x800(S11)S80(DP5)D250x50062.3.3. Quan điểm tính tốn:Trang 3(DC1)C12(S10)S80 (DC1)(DP5)D250x5005Hình 2.1. Phân nhóm ơ bản sàn, dầm tầng điển hìnhSVTH:(DP6)D250x500(DP8)D200x400(S8)S100250150(S14)

S100(DC2)D400x800(DC2')(S1)S100C9(DC1)D400x800

(DC1)D400x800(DC3)D400x800(S2)S100(S2)S100(DP1)D200x300600 900 800 450(DP4)D200x300

(DP6)D250x500(DC3)D400x800(DP7)D250x500(DP1)D200x300

(S9)

S80750(DP1)D200x300(S4)S100(DC2')C6(S14)

S100(DP2)D200x400(S5)S100(DP9)D250x500(S14)

S100(DC1)D400x800(DP3)D300x600(S3)S100(DP6)D250x500(S4)S100C4(S1)S100

(S13)

S100(DC3)D400x800(DP1)D200x300(DC2)D400x800C3(DC3)D400x800(DP2)D200x4002400(S2)S100(S13)

S100(S3)S100(DC3)D400x800(DP1)D200x300

(S9)

S80

(DC3)D400x800(D7)D250x500(S1)S100C13 (DC2)D400x800 C14C2250(DC2)D400x800(DP8)D200x400C1(DP6)D250x500(DC1)D400x8004Thực hành thiết kế sàn tầng điển hình – Cơng trình: Chung cư CT5

+Xem các ơ bản sàn như các ô bản đơn, không xét ảnh hưởng của các ơ bản kếcận.

+ Các ơ bản được tính tốn theo sơ đồ đàn hồi, nhịp tính tốn là khoảng cách giữa

hai tim dầm.

+ Về liên kết, bản được đổ tồn khối với dầm, ta có thể so sánh độ cứng của dầm

và bản sàn để xác định liên kết giữa dầm và bản sàn bằng cách tương đối dựavào tỉ lệ chiều cao dầm trên chiều cao sàn

• Nếu tỷ lệ:hd

≥3

hshd

hs.thì liên kết bản với dầm coi như ngàm.hd

<3

hs• Nếu tỷ lệ:

thì liên kết bản với dầm coi như khớp

+ Phân loại ô bản theo sơ đồ kết cấu:

• Ơ bản làm việc 1 phương: là ơ bản có liên kết 1 cạnh và 2 cạnh đối diện hoặc có

L2

≥2

L1tỷ lệ cạnh lướn trên cạnh bé là. Khi chịu tác dụng của tải trọng thì bản sẽlàm việc theo 1 phương theo cạnh bé L1.

• Ơ bản làm việc 2 phương: là ơ bản có 2 liên kết liền kề trở lên hoặc có tỷ lệcạnh lớn trên cạnh bé làL2

<2

L1. Khi chịu tác dụng của tải trọng thì bản sẽ làmviệc theo 2 phương.

STênTơTsàn1S12

3

4

SVTH:Tỷ

L1L2lệ(m)(m)L1/2.83.2L2

1.16Bản làm việc 2 phươngS22.95

3.21.11Bản làm việc 2 phươngS34

4.25

4.51.06Bản làm việc 2 phươngS45

3.04.51.48Bản làm việc 2 phươngTrang 4Loại ô bảnThực hành thiết kế sàn tầng điển hình – Cơng trình: Chung cư CT5S55

3.67.52.05Bản làm việc 1 phương6S65

1.92.11.13Bản làm việc 2 phương7S74.25

7.51.76Bản làm việc 2 phươngS85

3.75.61.49Bản làm việc 2 phươngS9

S105

1.2

1.27.5

3.26.25

2.71Bản làm việc 1 phương

Bản làm việc 1 phương1.25

4.23.54Bản làm việc 1 phương1.25

3.73.13Bản làm việc 1 phươngS132.15

3.81.79Bản làm việc 2 phươngS145

1.75

3.21.86Bản làm việc 2 phương58

9

1

0

1

1

1

2

1

3

1

4S11

S125

5

Bảng 2.3 Bảng thống kê các ơ bản tính tốn2.4 XÁC ĐỊNH SƠ BỘ TIẾT DIỆN KẾT CẤU

2.4.1 Chọn chiều dày sàn:

Việc chọn sơ bộ kích thước sàn phụ thuộc vào nhịp và bước cột, các công thức được

đề xuất trên cơ sở thỏa mãn điều kiện độ võng.

Xác định sơ bộ bề dày sàn theo cơng thức sau:

hs =D

.L1

mTrong đó:

m = 30 ÷ 35 đối với bản sàn làm việc 1 phương.

m = 40 ÷ 45 đối với bản sàn làm việc 2 phương.SVTH:Trang 5Thực hành thiết kế sàn tầng điển hình – Cơng trình: Chung cư CT5D = 0,8 ÷ 1,4 phụ thuộc vào tải trọng

L1 là chiều dài cạnh ngắn của ô bản.

- Chọn ô bản lớn nhất đại diện để tính tốn: Chọn ơ S7 (4250 mm x 7500 mm)

là ô bản làm việc 2 phương.

hs =D

1

.L1 = × 4250 = 106, 25

m

40Chọn bề dày sàn các tầng hs = 100 mm.

- Chiều dày các ô bản được thống kê trong bản sau:

S

T

T

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

0

1

1

1

2

1

3

1

4SVTH:Tên ô

sànL1

(mS1

S2)

2.8

2.9S34

4.2S45

3.0S55

3.6S6

S75

1.9

4.2S85

3.7S9

S105

1.2

1.2S11

S121.2

1.2S132.1S145

1.7L2hs sơ bộ(m)(mm)3.25

3.257010073.5100106.2510076.2510091.25

47.5100

100106.2510093.75

30100

8030803080308053.75100hs chọn (mm)4.5

4.5

7.5

2.15

7.5

5.6

7.5

3.25

4.25

3.75

3.85

3.255

43.75

Bảng 2.4 Bảng thống kê chiểu dày các ơ bản tính toán

Trang 6100Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 BỐ TRÍ HỆ DẦM SÀN VÀ PHÂN CHIA Ô BẢN SÀN:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×