1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
ptt: là hoạt tải tính toán. n: là hệ số vượt tải

ptt: là hoạt tải tính toán. n: là hệ số vượt tải

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thực hành thiết kế sàn tầng điển hình – Cơng trình: Chung cư CT5nhà hưu trí, nhà điều

dưỡng, khách sạn, bệnh

viện, trại giam, nhà máy

Nhà trẻ, mẫu giáo,

Bếp,trường học, nhà nghỉ,phòngnhà hưu trí, nhà điềugiặtdưỡng, khách sạn, bệnhSảnh,

hành lang

thơng với

các

phòng21.

22.4viện, trại giam, nhà máy

Phòng đọc, nhà hàng,

phòng hội họp, khiêu

vũ, phòng đợi, phòng4khán giả, phòng hòa1.

24.8nhạc, phòng thể thao,Sảnh,kho, ban cơng, lơ gia

Phòng ngủ, văn phòng,hành langphòng thí nghiệm,thơng vớiphòng bếp, phòng giặt,cácphòng vệ sinh, phòng kĩphòngthuật

Mái bằng, mái dốc bằng31.

23.6bê tông cốt thép, máng

Mái bằng

không sử

dụngnước má hắt, trần bê

tơng lắp ghép khơng có0.75người đi lại, chỉ có1.

30.975người đi lại sửa chữ,

chưa kể các thiết bị đến

nước, thông hơi nếu có

Bảng 2.9. Hoạt tải của các sàn cơng trình

HoạtTầ

ngĐi

SVTH:Tên ơ bảnS1;S4;S8Chức

năngPhòng

Trang 15Hoạttải tiêuHệ sốtải tínhchuẩnvượttốn(kN/m2tải n(kN/m21.2)

2.4)

2Thực hành thiết kế sàn tầng điển hình – Cơng trình: Chung cư CT5ngủ

PhòngS2

ểnnhS3;S7;S13

S14

S5;S6khách

WC

Hành

langS9;S10;S11

;S12ăn+Bếp

PhòngBan công21.22.421.22.421.22.431.23.641.24.8Bảng 2.10. Bảng thống kê hoặt tải sàn

2.5.3. Tổng hợp tải trọng tính tốn tác dụng lên các ơ sàn:

+Sàn:Bảng 2.11. Tỉnh tải của sàn tầng 1-14SVTH:Trang 16Thực hành thiết kế sàn tầng điển hình – Cơng trình: Chung cư CT5+Sàn ban công:Bảng 2.12. Tỉnh tải của sàn ban công tầng 1-14SVTH:Trang 17Thực hành thiết kế sàn tầng điển hình – Cơng trình: Chung cư CT5

+Sàn nhà vệ sinh:

Bảng 2.13. Tỉnh tải của sàn ban cơng tầng 1-14

2.6.NGUN LÝ TÍNH TỐN Ơ SÀN2.6.1. Tính sàn loại bản làm việc 2 phương:

Nội lực bản làm việc 2 phương được tính theo sơ đồ đàn hồi:

+Momen dương lớn nhất ở giữa bản :M 1 = mi1.P

M 2 = mi 2 .P+Momen âm lớn nhất ở gối:M I = ki1.P

M II = ki 2 .P( kN.m/1m)

(kN.m/1m)

( kN.m/1m)

( kN.m/1m)Trong đó: i là sơ đồ tính của ơ bản gồm có 9 loại sơ đồ tính ơ bản.

P = qtt .L1.L 2(kN) : tồn bộ tải trọng phân bố trên sàn.L1: chiều dài cạnh ngắn của ô bản

L2: chiều dài cạnh dài của ô bản.SVTH:Trang 18Thực hành thiết kế sàn tầng điển hình – Cơng trình: Chung cư CT5P = qtt .L1.L 2Trong đó:(kN/m2) ;qtt

gtt

pttmi1Hệ số,mi 2,k i1,: là tổng tải trọng tác dụng lên bản sàn.

: là tổng tỉnh tải tính tốn tác dụng lên bản sàn.

: là tổng hoạt tải tính tốn tác dụng lên bản sàn.

ki 2tra bảng (theo sơ đồ 9) các hệ số tính momen cho bản làmviệc 2 phương cạnh chịu tải trọng phân bố đều phụ thuộc vào tỉ số L2/L1.

MI

MI

MIIM2M1M1

M2MIIM1

MIMI

MIIMIIM2Hình 2.8. Sơ đồ tính tốn moment cho bản sàn làm việc 2 phương (sơ đồ 9).

* Xét các ơ bản làm việc 1 phương có hdmin = 300 và hsmax = 100h d min 300

=

h s max 100= 5 > 3.Vậy có thể coi các liên kết giữa bản với dầm làm ngàm. Nội lực được tính tốn

theo sơ đồ đàn hồi 9.

* Xét ơ sàn S7 có kích thước L1 = 4.25m và L2 = 7.5m.Ta có:L 2 7500

=

= 1.76

L1 4250< 2Bản làm việc 2 phương.- Ơ sàn S7 có chức năng phòng khách: ptt = 2.4 (kN/m2)

- Tải trọng phân bố lên sàn: P = qtt.L1.L2 = (ptt + gtt).L1.L2

×

×

= (2.4 + 4.4) 4.25 7.5 = 216.75 (kN/m2)SVTH:Trang 19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

ptt: là hoạt tải tính toán. n: là hệ số vượt tải

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×