1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Vật lý >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nªu ®­îc t¸c dông cã lîi vµ c¸ch h¹n chÕ t¸c dông bÊt lîi cña dßng Fu-c«.

Nªu ®­îc t¸c dông cã lîi vµ c¸ch h¹n chÕ t¸c dông bÊt lîi cña dßng Fu-c«.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nghe lời dẫn của GV và viết đề bàiĐVĐ: Trong các bài học trước, chúng ta mớivào vở.chỉ nói đến dòng điện cảm ứng được sinh ra1.Dòng điện Fu –cơ:trong các dây dẫn. Trong bài này ta sẽ nói vềa.TN: Hình 40.1/194.sgkdòng điện cảm ứng được sinh ra trong vậtb.Giải thích: Theo địnhdẫn dạng khối.luật Len-xơ, dòng điệnTrình bày TN1hình 40.1cảm ứng trong tấm kimHS1 trả lời: nhìn vào sơ đồ TN trả- gọi HS nêu các dụng cụ TNloại có tác dụng ngăn cảnlời.- GV giới thiệu lại các dụng cụ dùng trongsự chuyển động của chínhHS2 trả lời: khi tấm kim loại daoTN.tấm kim loại đó. Do đóđộng nó cắt các đương sức từ của-Trình bày TN đồng thời nêu ra các câu hỏitấm kim loại nhanh chóngnam châm, do đó trong kim loại-H: Trong tr/h nào tấm kim loại Kdừng lạidừng lại.sinh ra dòng điện cảm ứng. Theonhanh?c. Dòng điện Fu- cơ: (sgk/Len-xơ thì dòng điện cảm ứng này-H: vì sao tấm kim loại K dao động giữa các194)có tác dụng chống lại sự chuyểncực của nam châm thì dừng lại nhanh hơn?Tính chất: đặc tính chungđộng của tấm kim loại đó. Do đó Kcủa dòng điện Fu –cô làdừng lại nhan hơn.Nhận xét câu trả lời của HS và đưa ra kháiHoạt động theo nhóm:niệm dòng điện Fu- cơ (sgk/194).Tiến hành TN theo nhóm dưới sựTN 2 hình 40.2.sgk: tiến hành TN giống nhưhướng dẫn của GV và lắngnghe câuTN1 nhưng thay tấm kim loại K bằng tấmhỏi.kim loại K có xẻ rãnh.Thảo luận theo nhómH: tấm kim loại nào dao động lâu hơn? VìHS3: đại điện cho nhóm trả lờisao?HS4: nhóm khác: bổ sung: tấm kimGọi HS trả lờiloại K có xẻ rãnh dao động lâu hơn,Gọi HS nhóm khác bổ sung và nhận xét.tính chất xốy.vì điện trở của nó tăng lên làm cho

dòng Fu-cô giảm, khả năng chốngTổng hợp và đưa ra kết luận:dòng điện Fu-lại sự chuyển động của các chấtcơ có tính chất xốy.giảm, nên nó sẽ dao động chậm lại

hơn.

HS5 : nhận xét

Hoạt động 2: Tác dụng của dòng Fu –cơ.

Hoạt động của HSTheo dòi và trả lời câu hỏi của GV.

HS 6 trả lời: đặt kim dao động giữaHoạt động của GV

Dẫn: trong một số tr/h dòng điện Fu-cơ có. Tác dụng của dòng điệních, trong một số tr/h dòng điện Fu- cơ cóFu-cơ.hại.a. Một vài ví dụ ứng dụng- Tác dụng có ích:ví dụ: khi ta cân một vậtcủa dòng điện Fu –cơ.bằng cân nhạy, kim của cân thường dao độngb. Một vài ví dụ về trườngkhá lâu.hợp dòng Fu –cơ có hạihai cực của một nam châm. Vì- muốn khắc phục tình trạng đó bằng cáchdòng điện Fu-cơ chống lại daonào? Vì sao?động đó nên dao động cả kim sẽ tắt- GV giới thiệu về công tơ điện dùng trongkhá nhanh.gia đình (h.40.3.sgk)

- Khi cho dòng điện qua cuộn dây của cơngHS 7 trả lờitơ sẽ có hiện tượng gì xảy ra?HS 8 bổ sung và nhận xét câu trả- Đĩa kim loại quay trong từ trường sẽ sinh ralời của bạn.hiện tượng gì?

+ nhận xét:

Khi đĩa kim loại quay trong từ trường sẽ

sinh ra dòng điện Fu-cô và gay ra mô mem

cản tác dụng ên đĩa.

Khi mơmen cản bằng mơmen quay thì đĩa

quay đều.

- khi ngắt dòng điện thì hiện tượng gì xảy raHS 9 trả lời: khi ngắt điện đĩa vẫnđối với đĩa kim loại?quay do,q trình dòng Fu-cơ tác* Tác dụng có hại: Tr/h lõi sắt trong máy biếndụng cản làm cho đĩa ngừng quaythế ( ưu điểm của lõi sắt là tăng từ trường)một cách nhanh chóng.- Sự xuất hiện của dòng Fu-cơ trong tr/h này

vì sao lại có hại?HS 10 trả lời: vì dòng Fu-cơ toả+nhận xét: đối với động cơ điện nó chống lạinhiệt làm cho thỏi sắt nóng lên cósự quay của động cơ, làm giảm công suất củathể làm hỏng máy, mặt khác dòngmáy.Fu-cơ chống lại ngun nhân sinh- Để giảm tác hại của dòng Fu-cơ, người tara nó.khắc phục lõi sắt như thế nào?

- Muốn làm tăng điện trở của lõi sắt thì lõi

sắt đó phải được cấu tạo như thế nào?

-bổ sung và hoàn chỉnh : thay lõi sắt bằng

nhiều lá thép silic mỏng có sơn cách điện và

ghép sát với nhau. Những lá thép mỏng này

được đặt song song với đường sức từ, làmcho điệ trở của lõi săt sẽ tăng lên.

Hoạt động 3: Củng cố và giao BTVN

Hoạt động của HS

HS nghe câu hỏiHoạt động của GV

Nêu câu hỏi 1,2.sgkThảo luận theo nhómCho HS thảo luận theo nhóm và đưa ra câu trả lời.Đại diện các nhóm đưa ra các câu trả lờiBTVN: Câu hỏi 3; Bài tập 1.sgk/196Ghi BTVN vào vở.

IV..Rút kinh nghiệm………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………Bài 41 HIỆN TƯỢNG TỰ CẢMNgày soạn:

Ngày dạy:

Tiết dạy:I MỤC ĐÍCH

I.1 Về kin thc

Nêu đợc hiện tợng tự cảm là gì.

Nêu đợc độ tự cảm là gì và đơn vị đo độ tự cảm.

I.2 K nng

Tính đợc suất điện động tự cảm trong ống dây khi dòng điện chạy qua

nó có cờng ®é biÕn ®ỉi ®Ịu theo thêi gian.

II CHUẨN BỊ

II.1 Giáo viên

Chuẩn bị bộ TN 41.1 và 41.2.sgk/197II.2 Học sinh

Ôn lại định luật Len –xơ về xác định chiều của dòng điện cảm ứng.III PHƯƠNG PHÁP

Dạy học khám phá có hướng dẫn.

Diễn giảng, đàm thoại, thảo luận nhóm.

IV HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

IV.1 Dự kiến các tình huống

HĐ 1: Nhận thức vấn đề cần nghiên cứu.

HĐ 2: Tìm hiểu hiện tượng tự cảm.

HĐ 3: Tìm hiểu về suất điện động tự cảm.

HĐ 4: Củng cố được kiến thức nội dung bài học.

IV.2 Tiến trình dạy học

Hoạt động 1: Hiện tượng tự cảmHoạt động của HSHoạt động của GVHoạt đơng theo nhóm:TN1: Bố trí TN như sơ đồ 41.1-sgk1.Hiện tượng tự cảm:-Bố trí sơ đồ TN dưới sự hướng-Cho HS hoạt động theo nhóm: Hướng dẫna. TN1dẫn của GV à chú ý lắng nghe câuHS bố trí sơ đồ TN.b.TN2hỏi.-Lưu ý HS chọn hai bóng neon Đ1, Đ2c. Hiện tượng tự cảm:giống nhau và điện trở thuần hai nhánh làsgk/198như nhau.

-Vừa thực hành TN vừa quan sát .- Khi đóng khố K ta thấy hiện tượng sáng-Đại diện nhóm trả lờilên ở hai bóng đèn Đ1, Đ2 như thế nào?-Các nhóm khác có thể bổ sung,

nếu cần: đèn Đ1 sáng lên ngay, đèn

Đ2sáng từ từ (mặc dù điện trở thuần

ở hai nhánh là giống nhau).- Để khẳng định điều đó, GV gợi ý cho HS-Các nhóm đổi vị trí của hai bóngđổi vị trí của hai bóng đèn, rồi đóng khốđèn và thực hiện đóng khố K.K như trên.-Quan sát hiện tượng và đưa ra- Gọi HS nhận xét hiện tượng quan sátnhận xét cho trường hợp này: Bóngđượcđèn ở nhánh có ống dây sáng chậm

hơn bóng đèn ở nhánh kia.

HS lắng nghe và ghi nhớ.Kết luận: nghĩa là dòng điện ở nhánh đó

tăng lên chậm hơn ở nhánh kia.-Chú ý câu hỏi của GV, thảo luậnH: Nguyên nhân nào ngăn cản không chonhanh theo nhóm để ỳim ra ngundòng điện trong nhánh đó tăng lên nhanh?nhân.

- Đại diện nhóm trả lời.- GV nhận xét, đánh giá câu trả lời của HS- Các nhóm khác nhận xét và bổvà đưa ra kết luận: Ống dây chính làsung.ngun nhân khơng cho dòng điện trong

nhánh đó tăng lên nhanh chóng.

- Nêu câu C1.sgk- Thảo luận theo nhóm và đưa ra

câu trả lời.

- Nhóm 1: Sauk hi đóng khố K ít

lâu thì độ sáng của của 2 đèn Đ1 và

Đ2 lại như nhau.

- Nhóm 2: bổ sung: Hai bóng đèn

sáng như nhau chứng tỏ suất điện

động cảm ứng trong ống dây khi

đó bằng khơng. Vì khi dòng điệnGv tổng hợp và đánh giá câu trả lời củatrong các nhánh đạt đến giá trịcác nhómkhơng đổi thì từ thông qua ống dây*TN2: cho HS tiến hành TN2 theo sơ đồcũng có giá trị khơng đổi, nên suất41.2-sgkđiện động cảm ứng trong ống dây-H: Khi ngắt khoá K, bóng đèn sáng nhưbằng khơng. Do đó hai đèn có độthế nào?sáng như nhau.

* Lắp ráp và tiến hành TN theo

nhóm.- Để chứng tỏ điều đó, Gv gơịi ý cho HS- Quan sát hiện tượng xảy ra và trảthay ống dây bằng điện trở R1 có giá trịlời.bằng điện trở thuần của ống dây rồi ngắt K- Đại diện nhóm 1 trả lời:Khi ngắtnhư trên..khố K bóng đèn khơng tắt ngay

mà loé sáng lên rồi mới tắt.

- Các nhóm lần lượt thay ống dây- Đánh giá nhận xét của HS.bằng điện trở R1 và ngắt khoá K.- Căn cứ và TN trên, GV đưa ra kết luận về- Quan sát hiện tượng xảy ra và cácđịnh nghĩa hiện tượng tự cảm: sgk/198nhóm đưa ra nhận xét.- Gọi và HS đứng day đọc lại định nghĩa.- Nhận xét: Lúc này bóng đèn tắt

ngay mà không loé sáng lên rồi mới

tắt như khi trong mạch có ống dây.

- nghe lời dẫn của GV.

- Hs đứng tại chổ đọc định nghĩa

theo y/c của GV.

Hoạt động 2: Suất điện động tự cảm

Hoạt động của HSHoạt động của GV

ĐVĐ: Suất điện động xuất hiện do hiện2.Suất điện động tự cảmtượng tự cảm gọi là suất điện động tựa. Hệ số tự cảm:cảm.* Suất điện động xuất hiệnHS lên bảng ghi nhanh 2 CT:- Y/ cầu HS lên bảng viết các công thứcdo hiện tượng tự cảm đgl-Cảm ứng từ của dòng điện tròn:xác định cảm ứng từ của dòng điện tròn vàsuất điện động tự cảm.B= 2π .10-7 I/Rtrong ống dây.-Cảm ứng từ của dòng điện trong- Nhận xét gì về mối quan hệ giữa B và I(1)trong 2 CT trên?L: hệ số tự cảm ( độ tự cảm)_ Nhận xét thêm: Từ thôngΦ qua diện tíchi: cường độ dòng điện tronggiới bởi mạch điện cũng tie lệ với I: Φ =mạch đang xétLiΦ: từ thơng qua diện tích củaVới L: là hệ số tỉ lệ và đgl hệ số tự cảmmạch điện dang xét đó.(hay độ tự cảm).* Đơn vị độ tự cảm: trong hệGV lưu ý với HS : CT 41.1.sgk không chỉSI là H (đọc: Henri)ống dây:B=4π.10-7 n I_HS trả lời: B tỉ lệ với IΦ = LiHS chú ý lắng nghe và tự chép vàođúng cho hai trường hợp nêu trên mà còn* BT tính hệ số tự cảm củavở theo GV.đúng cho dòng điện có dạng khác nhau.một ống dây dài đặt trong- GV thông báo cho HS CT 42.2.sgk ( viếtkhơng khí là:lên bảng)7 2- Thơng báo tiếp đơn vị của L, đồng thờin: số vòng dây trên một đơngiải thích: n: số vòng dây trên một đơn vịvị chiều dài của ống* Hoạt động theo nhóm:chiều dài của ống; V: thể tích của ống.=N/l)- các nhóm thảo luận nhanh để đưa* Nêu câu C2: Cho HS h/động theo nhóm.V: thể tích của ống.HS tiếp thu và tự ghi vào vở.ra phương án trả lời (làm vào giấy

nháp).L = 4π.10-nV- Gợi ý: Từ 41.1 ⇒ L =Φ

(*)

i(nb. Suất điện động tự cảm:

* Định nghĩa: sgk/198- nhóm 1: một HS khá lên bảngNếu ống dây có N vòng và diện tích mỗitrình bàyvòng dây là S thì: Φ = NBS-Nhóm 2: bổ sungNếu gọi l là chiều dài ống dây thì: Φ=Các nhóm còn lại nhận xét, hoặc đưnlBS= nBVa ra p/a khác mà nhóm đã thảoTheo 29.3: B=4π.10-7 n i.Nên:luận.Thay các BT và * ⇒ CT(41.2).(2)*BT: từ (1) ⇒∆Φ= L∆i

ec = -∆Φ

∆t

etc = - L∆i

∆tGV kiểm tra câu trả lời của HS và đư ra

nhận xét.

HS thảo luận theo bànVận dụng: nêu câu C3HS trả lời câu C3

HS khác nhận xét và bổ sung.

Hs theo dõi kết luận của GV

Chú ý và ghi theo GV BT 41.3 vào

vở.GV kết luận sau khi nghe các nhóm trình

bày ý kiến của mình: chỉ áp dụng cho

trường hợp ống dây khơng có lõi sắt,

nghĩa là chỉ áp dụng cho hình 41.3a.

* GV thông báo nội dung suất điện động

tự cảm như SGK, y/cầu HS về nhà họcHi BT 41.3 lên bảng.

Hoạt động 3: Củng cố và giao BTVN

Hoạt động của HS

- thực hiện theo y/c của GVHoạt động của GV

- Nêu bài tập 1.( Tr.199.sgk)-Tất cả lấy vở gnháp ra làm bài.- Cho HS hoạt động đọc lập- HS đứng lên trả lời và giải thích.- Gọi HS đứng tại chổ nêu phương án trả lời và giảiHS khác bổ sungthích sự lựa chọn của mình.⇒ Đánh giá câu trả lời củaCả lớp chú ý lắng ngheHS

(GV có thể chuẩn bị thêm một số câu hỏi trace nghiệmChép BTVN vào vở.và trình chiếu lên máy cho HS dễ theo dõi).

* Giao BTVN: bài 2,3.sgk/199

Bàisbt/IV..Rút kinh nghiệm

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………Bài 42 NĂNG LƯỢNG TỪ TRƯỜNGNgày soạn:

Ngày dy:

Tit dy:I MC CH

I.1 V kin thc

Nêu đợc từ trờng trong lòng ống dây có dòng điện chạy qua và mọi từ trờng đều mang năng lợng.

Viết đợc công thức tính năng lợng của từ trờng trong lòng ống dây có dòng

điện chạy qua.

I.2 K nng

Tính đợc năng lợng từ trêng trong èng d©y.

II CHUẨN BỊ

II.1 Giáo viên

Chuẩn bị các TN hình 41.2/sgk.II.2 Học sinh

Ơn lại định luật Len-x ơ về xác định chiều của dòng điện cảm ứng.III PHƯƠNG PHÁP

Dạy học khám phá có hướng dẫn.

Diễn giảng, đàm thoại, thảo luận nhóm.

IV HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

IV.1 Dự kiến các tình huống

HĐ 1: Nhận thức vấn đề cần nghiên cứu.

HĐ 2: Tìm hiểu cách xác định năng lượng ống dây có dòng điện.

HĐ 3: Tìm hiểu về năng lượng từ trường.

HĐ 4: Củng cố được kiến thức nội dung bài học.

IV.2 Tiến trình dạy học

Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ.

Hoạt động của HSHoạt động của GV- Trả lời:

1.- Nêu câu hỏi:

L = 4π.10-7 n2V1. Hãy viết biểu thức xác định hệ số tự cảm của ốngL: hệ số tự cảm của ống dây dài đặt trong khơng khí.dây dài? Nêu rõ ý nghĩa của từng đại lượng trong biểun: số vòng dây trên một đơn vị chiều dài của ống.thức.V: thể tích ống dây.2. Suất điện động tự cảm là gì? viết BT xác định suất2. Suất điện động sinh ra do hiện tượng tự cảm gọi làđiện động tự cảm.suất điện động tự cảm.

etc = - L∆i

∆tHoạt động 2: Xác định cơng thức tính năng lượng của ống dây có dòng điện:

Hoạt động của HSHoạt động của

GVHS theo dõi và suy nghĩ những v ấn đNh ận xét:1. Năng lượng của ống dây cóề GV nh ận xét .Gv có thể àm lại TN 2, hoặc thơngdòng điện:Suy lu ận v ề n ăng l ư ợng l àm cho đqua TN đó để chứng tỏ trong ốnga. Nhận xétèn s áng l ên khi ng ắt kho á K trongdây có năng lượng.b. Cơng thức tính năng lượng củaTN 41.2/197Giúp HS suy luận ra rằng: năngống dây có dòng điệnlượng trong ống dây chính là năng

lượng từ trường.W=1 2

Li

2Công thức: GV thông báo công

HS vi ết c ông th ức v ào v ở.thức và viết lên bảng:

W=1 2

Li

2Hoạt động 3 .Năng lượng từ trường

Hoạt động của HS

Ho ạt đ ộng theo nh óm:Hoạt động của HS

GV nêu lên vấn đề hướng dẫn HS2. Năng lượng từ trườngsuy luận để rút ra kết luận rằng năngNăng lượng của ống dây chính làlượng trong ống dây chính là năng từnăng lượng từ trường trong ốngtrường.dây đó:Nêu câu hỏi C1

Tất cả Hs đều phải làm vào vở n áp

và thảo luận để đưa ra cơng thức.HS1: đại diện nhóm 1 lên bảng viết (

nên gọi các HS khá).

HS2: nhóm khác: nhận xét và bổGV gợi ý: thay 41.1 v ào 41.2⇒ W =

Hay1

ΦI (*).

2

Lập luận tương tự C2 bài 41.sgk ta

có: Φ = nBV

kết hợp (29.3) ⇒ i =sungB

107

4π .10nGV: kết luận hoặc sửa nêu HS viết

sai.

Sau đó ghi biểu thức 42.2 lên bảngHS ghi bi ểu th ức 42.3v ào v ở.Nếu gọi w là mật độ năng lượng từ

trường và coi từ trường trong ốngTh ảo lu ận theo nh óm đ ưa ra ph ư

ơng án tr ả l ời.

HS 3 tr ả l ời (đ ại di ện cho nh óm)

C ác nh óm kh ác bổ sung và nh ận x

ét.dây l à từ trường đều, ta có: ( thơng

báo)

GV ghi BT 42.3 lên bảng.

Khắc sâu: n êu C2:

Gợi ý: kết hợp CT (8.4).sgk

Tổng hợp các câu trả lời của HS, đưa

ra kết luận:1

107 B2V

w=1

107 B2

W = w.Vvới: w là mật độ năng lượng từ

trường trong ống dâyThay tất cả vào *, ta được (42.2)

HS ghi bi ểu th ức 42.2 v ào v ở.; vớiW=Mật độ năng lượng điện trường biểu

diễn qua bình phương của cường độ

HS khắc sâu điều Gv vừa nêu.điện trường, còn mật độ năng lượng

từ trường biểu diễn qua bình phương

của cảm ứng từ.

Nhắc l ại: Năng lượng điện trường:

ghi CT 8.4.sgk/39 và CT 42.2.sgk để

HS thấy rõ sự tượng tự đó.Hoạt động 4: Củng cố và vận dụng và giao BTVN

Hoạt động của HS

Hs nghe câu hỏi và đứng lên đọc đề bài theo yêu cầuHoạt động của HS

Nêu câu 1/201.sgkcủa GVGọi HS đứng t ại chổ đọc đề

Cho các HS làm độc lập và sau đó gọi lên bảng trả lời.Tất cả làm vào vở nhápTrong quá trình HS lên bảng làm, Gv kiểm tra bài làmHS4; lên bảng giải và đưa ra đáp án đúngcủa một số HS khác.Các Hs khác có thể bổ sung, nếu sai, nhận xét câu trảGọi HS nhận xét câu trả lời của bạn.lời.Kết luận: 1.DHs nghe câu hỏi và đứng lên đọc đề bài theo yêu cầuNêu câu 2.201.sgkcủa GV.Gọi HS đứng tại chổ đọc đề.HS thảo luận theo nhóm hoặc bàn, sau đó lên bảngcó thể cho HS thảo luận theo nhóm hoặc theo bàn, saulàm.đó gọi lên bảng tr ả l ời.các HS khác nhận xét và bổ sunggọi Hs nhận xét và bổ sung, nếu thiếu.HS ghi bài làm mà GV đã sửa vào vở BT.GV hoàn chỉnh và nhắc HS ghi vào vở BTHS ghi BTVN vào vở.

IV..Rút kinh nghiệmGiao BTVN: bài/.SBTTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nªu ®­îc t¸c dông cã lîi vµ c¸ch h¹n chÕ t¸c dông bÊt lîi cña dßng Fu-c«.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×