Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
A. Phần trắc nghiệm (3 điểm) Hãy khoanh vào đáp án đúng trong các câu sau:

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm) Hãy khoanh vào đáp án đúng trong các câu sau:

Tải bản đầy đủ - 0trang

123 org.com

a, Giải phương trình với m = 3.

b, Tìm điều kiện của m để phương trình (1) ln có 2 nghiệm phân biệt.

Câu 9 (1,5 đ): Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài lớn hơn chiều rộng 17m và

diện tích của mảnh đất là 110m 2 . Tính các kích thước của mảnh đất đó.

Câu 10 (3 đ): Cho tứ giác ABCD nội tiếp nửa đường tròn đường kính AD. Hai đường

chéo AC và BD cắt nhau tai E. Kẻ EF  AD. Gọi M là trung điểm của AE. Chứng

minh rằng:

a. Tứ giác ABEF nội tiếp một đường tròn.

b. Tia BD là tia phân giác của góc CBF.

c. Tứ giác BMFC nội tiếp một đường tròn.

Câu 11 (0,5 đ): Tính diện tích xung quanh của một chiếc thùng phi hình trụ, biết

chiều cao của thùng phi là 1,2 m và đường kính của đường tròn đáy là 0,6m.BỘ ĐỀ THI THỬ TOÁN 9Page 2123 org.com

III. ĐÁP ÁN

I. Trắc nghiệm (3 điểm) Mỗi ý chọn đúng đáp án được 0,5 điểm.

Câu

1

2

3

4

5

Đáp án

C

B

A

B

D

I.

Tự luận (7 điểm)

II.

Bài

Nội dung6

A

Điểm

0,53x  2y  5

3x  2y  5

��

5x  y  17

10x  2y  34a, �

Câu

7Cộng theo từng vế 2 phương trình trên ta được:

13x = 39 � x = 3 thay vào PT tìm được y = 2

�x  3

�y  20,5Hệ có nghiệm duy nhất �Câu

8Câu

9Câu

10a, Với m = 3 phương trình (1) trở thành x 2  4x  3  0

Có 1 + (-4) + 3 = khơng nên PT có 2 nghiệm x1  1 và x 2  3

b, Ta có:  '  ( 2) 2  m  4  m

Để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt thì :

4-m>0 � m < 4

Gọi chiều rộng của mảnh đất đó là x(m), x>0

Suy ra chiều dài của mảnh đất đó là x+17 (m)

Vì diện tích của mảnh đất là 110m 2 nên ta có PT:

x(x+17) = 1100,50,5

0,5

0,5� x  17x  110  0

2Giải phương trình được x1  5 ( Thỏa mãn) và x 2  22 (loại)

Vậy chiều dài mảnh đất đó là 22 m, chiều rộng mảnh đất là 5

Hình vẽ:0,5

0,25B

12C

EM11

AFD�  900 suy ra ABE

�  900

a.Chỉ ra ABD

�  900

EF  AD suy ra EFA

� Tứ giác ABEF có tổng hai góc đối bằng 900 nội tiếp được đường

tròn

� A

� ( góc nội tiếp cùng chắn � )

b. Tứ giác ABEF nội tiếp suy ra B

EF

1

1

Mà A  B ( nội tiếp cùng chắn cung CD)

12� B

� suy ra BD là tia phân giác của góc CBF.

Suy ra B

1

2BỘ ĐỀ THI THỬ TOÁN 90,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,5Page 3123 org.com

c. Chỉ ra tam giác AEF vng tại F có trung tuyến FM � AMF cân

�  2Atại M suy ra M

1

1

�  2A

� suy ra M

�  CBFChỉ ra CBF

1Câu

1110,25

0,25Suy ra B và M cùng nhìn đoạn CF dưới một góc bằng nhau và chúng

cùng phía đối với CF nên suy ra tứ giác BMFC nội tiếp một đường tròn 0,5

Diện tích xung quanh của thùng phi đó là:

Sxq  2Rh  dh  0,6.1, 2  0,72 (m2)

0,5Chú ý: Nếu học sinh làm cách khác mà đúng thì vẫn cho điểm tối đa theo từng phần.

ĐỀ 2ĐỀ THI HỌC KỲ II

Mơn Tốn Lớp 9

Thời gian: 90 phútA. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm).Câu 1. Phương trình x 2  6x  1  0 có tổng hai nghiệm bằng

A. -6

B. 6

C. 1

D. -1

3x  y  2Câu 2. Hệ phương trình �

có nghiệm bằng

xy

6A. (x;y)=(-1;5)B. (x;y)=(1;5)C. (x;y)=(-1;-5)D. (x;y)=(1;-5)Câu 3. Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn tâm O, biết. Khi đóbằng

A.B.C.D.Câu 4. Phương trình x 4  3x 2  4  0 có tổng các nghiệm bằng.

A. 0B. 3C. 4D. -3B. PHẦN TỰ LUẬN (8,0 điểm).mx  y  3Câu 5. Cho hệ phương trình �

( m là tham số)

(*)

4x  my  7a, Giải hệ phương trình với m=1

b, Tìm m để hệ phương trình (*) có nghiệm duy nhất.

Câu 6. Cho phương trình bậc hai x 2  2x  3m  1  0 (m là tham số)

a, Giải phương trình với m=0

b, Tìm m để phương trình (**) có hai nghiệm phân biệt.BỘ ĐỀ THI THỬ TOÁN 9(**)Page 4123 org.com

Câu 7. Cho tam giác cân ABC có đáy BC và. Trên nửa mặt phẳng bờ ABkhông chứa điểm C lấy điểm D sao cho DA=DB và. Gọi E là giao điểmcủa AB và CD.

a, Chứng minh ACBD là tứ giác nội tiếp.

b, Tính.Câu 8. Cho a,b,c là các số thực, không âm đôi một khác nhau. Chứng minh rằng:

� 1

1

1 �

��4

 ab  bc  ca  .�

� a  b  2  b  c  2  c  a  2 �

-------------------- Hết -------------------(Cán bộ coi thi khơng giải thích gì thêm)

Họ và tên học sinh.…….......……………........................................SBD:…....................…ĐÁP ÁN

A.PHẦN TRẮC NGHIỆM ( Mỗi cấu đúng 0,5 điểm)Câu

1

Đáp án

B

B. PHẦN TỰ LUẬN

C.

Câu

5

2,5đ2

C3

A4

ANội dung

a, Thay m=1 vào HPT ta đượcĐiểm

1,5Vậy nghiệm của HPT là (x;y)=(2;-1)

1b, HPT có nghiệm duy nhất khi

6

2,5đa, Thay m=0 vào PT ta được1,5=01b, ĐK để phương trình có hai nghiệm phân biệt là

7C2,0đ

BE

ADBỘ ĐỀ THI THỬ TOÁN 9Page 5123 org.com

1a, Từ tam giác ABC cân A, tính được

Từ tam giác cân ADB, tính được

Suy ra

b,

8. Do đó tứ giác ACBD nội tiếp

1Là góc có đỉnh bên trong đường trònGiả sử c=minkhi đó;

Ta cần chứng minh. Bằng cách biếnđổi tương đương ta đượcĐỀ 3ĐỀ THI HỌC KỲ II

Mơn Tốn Lớp 9

Thời gian: 90 phútI - LÝ THUYẾT: (2 điểm) Học sinh chọn một trong hai đề sau:

Đề 1: Viết công thức nghiệm của phương trình bậc hai.

Đề 2: Câu 1. Nêu tính chất góc nội tiếp.

Câu 2. Nêu định nghĩa số đo cung.

II - BÀI TẬP : (8 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Giải phương trình và hệ phương trình sau :

 4 x  5 y 3

a) x2 + 5x – 6 = 0

b) 2x4 + 3x2 – 2 = 0

c) 

 x  3 y 5

Bài 2: (2 điểm) Một xe khách và một xe du lịch khởi hành đồng thời từ Hà Tiên đi

Rạch Sỏi. Xe du lịch có vận tốc lớn hơn xe khách là 20 km/h do đó đến Rạch Sỏi

trước xe khách 50 phút. Tính vận tốc mỗi xe. Biết khoảng cách từ Hà Tiên đến Rạch

Sỏi là 100 km.

Bài 3: (3 điểm) Cho nửa đường tròn (O ; R) đường kính AB cố định. Qua A và B vẽ

các tiếp tuyến với nửa đường tròn tâm O. Từ một điểm M tùy ý trên nửa đường tròn

(M  A và B) vẽ tiếp tuyến thứ 3 với nửa đường tròn cắt các tiếp tuyến tại A và B

theo thứ tự là H và K.

a) Chứng minh tứ giác AHMO là tứ giác nội tiếp.

b) Chứng minh AH + BK = HK.

c) Chứng minh tam giác HAO đồng dạng với tam giác AMB và HO . MB = 2R2BỘ ĐỀ THI THỬ TOÁN 9Page 6123 org.com

Bài 4: (1 điểm) Khi quay tam giác ABC vuông ở A một vòng quanh cạnh góc vng

AC cố định, ta được một hình nón. Biết rằng BC = 4 cm, góc ACB bằng 30 0. Tính

diện tích xung quanh và thể tích hình nón.

+ ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM:

Câu

Nội dung

Điểm

LÝ THUYẾT

LT

Nêu đúng công thức nghiệm.

2

Đề 1

(2 điểm)

LT

Câu 1. Nêu đúng tính chất góc nội tiếp.

1

Đề 2

Câu 2. Nêu đúng định nghĩa số đo cung.

1

(2 điểm)

BÀI TẬP

2

a) x + 5x – 6 = 0 có a + b + c = 1 + 5+ (-6) = 0

0,25

Nên phương trình có 2 nghiệm là: x1 = 1 ; x2 = -6

0,25

4

2

b) 2x + 3x – 2 = 0 (b)

Đặt x2 = t (t �0) PT (b) trở thành 2t2 + 3t – 2 = 0 (b’)

 = 32 – 4 . 2 . (-2) = 25 > 0

0,25

�   25  5

Phương trình (b’) có hai nghiệm t1 = ½ (nhận) ; t2 = -2 (loại)

2

0,25

Với t1 = ½ � x1,2  �

2

Bài 1

2

0,25

(2 điểm) Vậy PT (b) có hai nghiệm x1,2  �

2

 4 x  5 y 3

 x  3 y 5

 4(5  3 y )  5 y 3

 

 x 5  3 y

17 y  17

 

 x 5  3 y

 y  1

 

 x 2c) Bài 2

Gọi vận tốc của xe khách là x (km/h); ĐK: x > 0

(2 điểm) Vận tốc xe du lịch là: x + 20 (km/h)

100

(h)

x

100

Thời gian xe du lịch đi hết quãng đường là:

(h)

x  20

5

Đổi 50 phút = h

6

100

5

100

Theo bài ta có phương trình :

=

x

6

x  20

 600(x + 20) – 5x(x + 20) = 600x0,25

0,25

0,25

0,25

0,25Thời gian xe khách đi hết quãng đường là:BỘ ĐỀ THI THỬ TOÁN 90,25Page 7123 org.com

 600x + 12 000 – 5x2 – 100x – 600x = 0

 5x2 + 100x – 12 000 = 0

 x2 + 20x – 2 400 = 0

' 102 + 2 400 = 2 500

 10  50

= 40

1

 10  50

� x2 =

= -60

1 ' = 50 � x1 =( loại)Vậy vận tốc xe khách là 40 km/h và vận tốc xe du lịch là 60

km/h

Vẽ hình ghi GT, KLa) Chứng minh tứ giác AHMO là tứ giác nội tiếp

Bài 3

Xét tứ giác AHMO có:

(3 điểm)

OAH

= OMH

= 900 (tính chất tiếp tuyến)

OAH

+ OMH

= 1800Nên tứ giác AHMO nội tiếp đường tròn.

b) Chứng minh AH + BK = HK

Theo tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau

Ta có: AH = MH và MK = KB

Mà HM + MK = HK (vì M nằm giữa H và K)

� AH + BK = HK

c) HAO ∽ AMB (g - g)

� HO . MB = AB . AO = 2R2

AB = 2 cm

AC = 2 3 cm

Bài 4

Sxq = 8  cm2

(1 điểm)

8 3

V=

cm

3BỘ ĐỀ THI THỬ TOÁN 90,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,50,5

0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

0,25

0,25

0,25

0,25Page 8123 org.comĐỀ 4ĐỀ THI HỌC KỲ II

Mơn Tốn Lớp 9

Thời gian: 90 phútA. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm).Câu 1. Phương trình x 2  6x  1  0 có tổng hai nghiệm bằng

B. -6

B. 6

C. 1

D. -1

3x  y  2Câu 2. Hệ phương trình �

có nghiệm bằng

�x  y  6

B. (x;y)=(-1;5)B. (x;y)=(1;5)C. (x;y)=(-1;-5)D. (x;y)=(1;-5)Câu 3. Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn tâm O, biết. Khi đóbằng

B.B.C.D.Câu 4. Phương trình x 4  3x 2  4  0 có tổng các nghiệm bằng.

B. 0B. 3C. 4D. -3B. PHẦN TỰ LUẬN (8,0 điểm).mx  y  3Câu 5. Cho hệ phương trình �

( m là tham số)

4x  my  7

(*)a, Giải hệ phương trình với m=1

b, Tìm m để hệ phương trình (*) có nghiệm duy nhất.

Câu 6. Cho phương trình bậc hai x 2  2x  3m  1  0 (m là tham số)

a, Giải phương trình với m=0

b, Tìm m để phương trình (**) có hai nghiệm phân biệt.

Câu 7. Cho tam giác cân ABC có đáy BC và

khơng chứa điểm C lấy điểm D sao cho DA=DB và(**). Trên nửa mặt phẳng bờ AB

. Gọi E là giao điểmcủa AB và CD.

a, Chứng minh ACBD là tứ giác nội tiếp.

b, Tính.BỘ ĐỀ THI THỬ TỐN 9Page 9123 org.com

Câu 8. Cho a,b,c là các số thực, không âm đôi một khác nhau. Chứng minh rằng:

� 1

1

1 �

abbcca

.

�4

�

2

2

2 �ab

bc

ca

 

 

 �

�

-------------------- Hết -------------------(Cán bộ coi thi khơng giải thích gì thêm)

Họ và tên học sinh.…….......……………........................................SBD:…....................…ĐÁP ÁN

D.PHẦN TRẮC NGHIỆM ( Mỗi cấu đúng 0,5 điểm)Câu

1

Đáp án

B

E. PHẦN TỰ LUẬN

F.

Câu

5

2,5đ2

C3

A4

ANội dung

a, Thay m=1 vào HPT ta đượcĐiểm

1,5Vậy nghiệm của HPT là (x;y)=(2;-1)

1b, HPT có nghiệm duy nhất khi

6

2,5đa, Thay m=0 vào PT ta được1,5=01b, ĐK để phương trình có hai nghiệm phân biệt là

7C2,0đ

EBADa, Từ tam giác ABC cân A, tính được1Từ tam giác cân ADB, tính được

Suy ra

b,. Do đó tứ giác ACBD nội tiếp

Là góc có đỉnh bên trong đường trònBỘ ĐỀ THI THỬ TỐN 91Page 10123 org.com

8Giả sử c=minkhi đó;

Ta cần chứng minh. Bằng cách biếnđổi tương đương ta đượcĐỀ 5ĐỀ THI HỌC KỲ II

Mơn Tốn Lớp 9

Thời gian: 90 phútI. TRẮC NGHIỆM : (3 điểm)Chọn câu trả lời em cho là đúng nhất:

Câu 1: Trong các cặp số sau đây, cặp số nào là nghiệm của phương trình 3x + 5y = –

3?

A. (–2; 1)

B. (0; –1)

C. (–1; 0)

D. (1; 0)

0

Câu 2. Cho đường tròn (O; 2cm), độ dài cung 60 của đường tròn này là:

A.

cm.

3B.3

cm

2C.

cm

2D.2

cm.

3�2 x  3 y  3Câu 3: Nghiệm của hệ phương trình �

là:

�x  3 y  6

A.(2;1)

B.( 3;1)

C(1;3)D.(3; -1)Câu 4: Đường kính vng góc với một dây cung thì:

A. Đi qua trung điểm của dây cung ấy.

B. không đi qua trung điểm của

dây cung ấy

Câu 5: Phương trình x2 - 7x – 8 = 0. có tổng hai nghiệm là:

A.8

B.-7

C.7

D.3,5

0

0

$Câu 6: Cho hình vẽ: P  35 ; IMK  25

� bằng:

Số đo của cung MaN

m

i

p25aA. 600B. 700C. 1200D.1300o35knCâu 7:

Phương trình của parabol có đỉnh tại gốc tọa độ và đi qua điểm ( - 1 ; 3 ) là:

BỘ ĐỀ THI THỬ TOÁN 9Page 11123 org.com

A. y = x2

B. y = - x2

C. y = -3x2

D. y = 3x2

Câu 8:

� bằng:

Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn có �A = 500; B� = 700 . Khi đó C� - D

0

0

0

A. 30

B . 20

C . 120

D . 1400

II. Điền đúng (Đ) hoặc sai (S) vào ô vuông ở cuối mỗi câu sau: (1 điểm)

1. Phương trình 7x2 – 12x + 5 = 0 có hai nghiệm là x1 = 1; x2 =5

.

72. x2 + 2x = mx + m là một phương trình bậc hai một ẩn số với mọi m � R.

3. Trong một đường tròn hai cung bị chắn giữa hai dây song song thì bằng nhau.

4. Số đo của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung bằng số đo của góc nội tiếp.

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1. (2 điểm)

2x  3y  1�x  4 y  7a. Giải hệ phương trình sau: �b. Giải phương trình: x4 – 5x2 + 4 = 0

Bài 2. (1 điểm)

Tìm các giá trị của m để phương trình 2x 2 – (4m + 3)x + 2m2 –1 = 0 có

nghiệm ?

Bài 3.(1 điểm)

Một xe khách và một xe du lịch khởi hành cùng một lúc từ A đến B. Xe du lịch

có vận tốc lớn hơn vận tốc của xe khách là 20 km/h, do đó nó đến B trước xe khách

25 phút. Tính vận tốc của mỗi xe, biết khoảng cách AB là 100 km.

Bài 4. (3 điểm)

Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O. Gọi E, D lần lượt là giao điểm

của các tia phân giác trong và ngồi của hai góc B và C. Đường thẳng ED cắt BC tại

I, cắt cung nhỏ BC ở M. Chứng minh:

a. Ba điểm A, E, D thẳng hàng.

b.Tứ giác BECD nội tiếp được trong đường tròn.

c. BI. IC = ID. IEĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

MƠN TỐN 9 - HỌC KÌ II

I/ TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm):- Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.Câu

Đáp án1

C2

D3

B4

A5

CII. Điền Đ hoặc S vào chỗ trống:

1- Sai

2 - Đúng6

C7

D

3 - Đúng8

A

4 - SaiII. TỰ LUẬN: (7 điểm).

CâuBỘ ĐỀ THI THỬ TOÁN 9Lời giảiĐiểmPage 12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm) Hãy khoanh vào đáp án đúng trong các câu sau:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×