1. Trang chủ >
  2. Thể loại khác >
  3. Tài liệu khác >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÓ

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÓ

Tải bản đầy đủ - 0trang

7Tiểu luận Kinh tế lượngthế nào. Cũng dựa trên lý thuyết kiểm soát xã hội, Udry& Billy (1987) thêm vào các

yếu tố ảnh hưởng từ những người ngang hàng, từ bạn bè cùng thế hệ đến việc kiểm

sốt thói quen tình dục của thanh thiếu niên.

2.1.2. Social learning theory -Thuyết học tập xã hội

Nhà tâm lý học Albern Bandura đã đề xuất học thuyết học tập xã hội, và cho rằng

quan sát, bắt chước, và hình mẫu hóa đóng một vài trò quan trọng trong việc quyết

định hành vi của con người. Trong một con người, sẽ không bao giờ tồn tại những ý

định bẩm sinh về việc họ sẽ thực hiện một hành vi phạm tội mà đó là kết quả từ

những biến đổi của quá trình xã hội hóa, ở đây nói đến những yếu tố xã hội có tác

động khơng nhỏ đến hành vi.

Việc thực hiện hành vi của con người phụ thuộc vào phần thưởng và hình phạt có

thể có, và những kỳ vọng vào kết quả qua quan sát những người đã thực hiện trước

đó, dẫn đến một ý định bắt chước. Khơng có một khuynh hướng bẩm sinh hay tự

nhiên để giải thích cho hành vi của con người, mà những điều đó là được học và làm

theo.

Nói đến những quan điểm về tình dục, gia đình là yếu tố chính trong hình mẫu

quan niệm và hành vi tình dục. Quan điểm của xã hội về tình dục và việc con người

học theo những nguyên tắc chuẩn mực xã hội bị ảnh hưởng bởi mơi trường gia đình,

thơng qua thái độ và sự dạy dỗ của bố mẹ. Áp đặt của gia đình tác động đến thái độ

và hành vi của thanh thiếu niên, đặc biệt trong các vấn đề nhạy cảm liên quan đến

quan hệ tình dục.

Những nghiên cứu dựa trên kinh nghiệm và những học thuyết về vấn đề tình dục

trong giới trẻ hay việc “ăn cơm trước kẻng” đều cho thấy tác động ảnh hưởng rất

lớn của yếu tố sự kiểm sốt của bố mẹ và gia đình. Những quan điểm cũng như sự

chấp thuận của bố mẹ về việc thanh thiếu niên quan hệ tình dục trước hơn nhân

khơng thể phụ nhận có ảnh hưởng một cách rõ ràng tới việc thực hiện hành vi đó.

Peer pressure-Tiếp theo, các mối quan hệ bạn bè ngang hàng cũng được coi là

yếu tố tác động chính đến thái độ và quan điểm về tình dục của thanh thiếu niên.

Như vừa nhắc đến về việc học theo và bắt chước thông qua gia đình hay quan sát từ8Tiểu luận Kinh tế lượngcác mối quan hệ xã hội, thì khơng thể bỏ qua yếu tố bạn bè, những người tác động

trực tiếp đến nhận thức, thái độ của giới trẻ, đặc biệt đối với những vấn đề nhạy

cảm như tình dục khi mà gia đình khơng thể chia sẻ được, thì áp lực ngang hàng

được đẩy lên, hay ảnh hưởng từ thái độ, hành vi của bạn bè xung quanh là rất lớn.2.2.Các nghiên cứu đề tài tương tự trước đóIra Leonard Reiss, một nhà xã hội học nghiên cứu những ảnh hưởng của xã hội

đến thái độ và các hành vi tình dục của con người, ông cũng hứng thú với những đề

tài nghiên cứu về giới tính, gia đình đặc biệt có liên quan đến vấn đề tình dục. Các

cơng trình nghiên cứu về sexuality của Reiss được giới chuyên môn đánh giá cao,

công nhận, bằng chứng là việc Reiss đã đạt nhiều giải thưởng lớn cho các nghiên cứu

về khoa học giới tính và tình dục, và các lý thuyết ơng đưa ra. Reiss đã được bầu làm

chủ tịch của Học viện quốc tế về các nghiên cứu tình dục và khoa học nghiên cứu về

tình dục. Một vài cơng trình nghiên cứu của Reiss tiêu biểu phải kể đến như :

2.2.1.

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc ngoại tình, hay các mối quan hệ tình dục

ngồi hơn nhân.

Năm 1980, Reiss và 2 người đồng nghiệp của ông tiến hành một cuộc nghiên cứu

quy mô về các yếu tố ảnh hưởng đến việc con người có xu hướng ngoại tình và các

quan hệ tình dục ngồi hơn nhân. Nghiên cứu sau đó đã dành giải thưởng Reuben

Hill 1980 ở hạng mục các học thuyết và phương thức nghiên cứu về gia đình. Bài

nghiên cứu của Reiss được tiến hành trên các số liệu khảo sát 4 mẫu đại diện quốc

gia của Mỹ lấy từ Trung tâm dữ liệu quốc gia. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng tính linh

hoạt của nhận thức con người và sự tiếp nhận của thế hệ với các quan điểm về tình

dục khi coi nó là một phần quan trọng của cuộc sống, đã quyết định trực tiếp đến

thái độ chấp nhận các quan hệ tình dục ngồi hơn nhân và xu hướng ngoại tình. Chất

lượng của các mối quan hệ vợ chồng, gia đình, tuy ít ảnh hưởng hơn nhưng cũng

tác động đến nảy sinh các mối quan hệ tình dục bên ngồi. Reiss đã công bố phương9Tiểu luận Kinh tế lượngthức đo lường mức độ chấp nhận tình dục ngồi hơn nhân trong bài nghiên cứu của

ông.

2.2.2. Ảnh hưởng chéo nhau của các nên văn hóa

Có thể nói đây là cơng trình nghiên cứu khó khăn và thách thức nhất của Reiss

khi tìm ra lời giải thích sự ảnh hưởng từ các nền văn hóa khác nhau lên các khia cạnh

mang tính tồn cầu mà có thể tác động tới đời sống tình dục của xã hội, tìm hiểu

xem tình dục đã dệt lên bức tranh xã hội như thế nào. Sự mê hoặc và khao khát tìm

ra lời giải thích đã khiến Reiss dành trọn 5 năm tìm kiếm dữ liệu từ các bài nghiên

cứu liên quan đến tình dục ở các hình thái và cấu trúc xã hội khác nhau, xã hội phát

triển và đang phát triển. Reiss đã sử dụng dữ liệu chéo của các nền văn hóa từ 186

bài nghiên cứu tốt nhất về xã hội phi công nghiệp trên thế giới và các nghiên cứu về

xã hội công nghiệp ngày nay. Ơng đã cơng bố cơng trình nghiên cứu và giải thích lý

thuyết trong cuốn sách của mình năm 1986. Tính ảnh hưởng tồn cầu đến tình dục

mà Reiss phát hiện trong các xã hội khác nhau chia ra làm 3 phân khúc ảnh hưởng:

sự khác nhau về quyền lực giới, ý thức hệ về những điều được coi là bình thường, và

mức độ ghen tng trong quan hệ tình dục hơn nhân. Ba thành phần làm nên tảng

và là các yếu tố căn bản trong học thuyết Liên kết chéo của Reiss giải thích cho sự

khác nhau và giống nhau trong các xã hội, chúng được xem là những ảnh hưởng

quan trọng nhất đến tập quán tình dục khi mỗi yếu tố đều ảnh hưởng nhất định đến

2 yếu tố còn lại.

2.3.Rút ra từ các học thuyết và các nghiên cứu của Reiss

Có thể thấy được những đóng góp vơ cùng to lớn và sức ảnh hưởng của các học

thuyết cũng như những nghiên cứu chuyên nghiệp của những học giả và nhà xã hội

học, đặc biệt phải kể đến là Ira Leonard Reiss trong việc tìm ra những yếu tố căn bản

tác động đến xu hướng và hành vi tình dục của con người. Đặc biệt rút ra được từ

đây, phải kể đến những yếu tố đặc biệt quan trọng từ gia đình, bạn bè và xã hội.

Năm bắt được điều đó, nhóm đã có những tiền đề nhất định và nhất quán hơn trong10Tiểu luận Kinh tế lượngquyết định thực hiện bài nghiên cứu “ Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng

“ăn cơm trước kẻng” của giới trẻ Hà Nội”CHƯƠNG 3.

3.1.XÂY DỰNG MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNGPhương pháp luận của nghiên cứuBài tiểu luận được tiến hành theo hai phương pháp luận chủ yếu là phương pháp

định lượng và mô tả thống kê. Sau khi thu thập được một cơ sở dữ liệu, nhóm tiến

hành mơ tả thống kê để nắm được những đặc điểm của các biến (ví dụ như giá trị

trung bình, giá trị lớn nhất/nhỏ nhất, độ lệch chuẩn,…). Dựa trên kết quả mơ tả,

nhóm tiến hành phân tích dữ liệu với sự hỗ trợ của phần mềm Stata để khảo sát và

đưa ra kết luận về những yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề “ ăn cơm trước kẻng” của

giới trẻ HN

Cụ thể, quá trình triển khai tiểu luận được diễn ra như sau:

• Bước 1: Xây dựng cơ sở lý thuyết, các học thuyết liên quan và các đề tài3.2.nghiên cứu tương tự trước đó

Bước 2: Xác định, giải thích các biến sử dụng trong mơ hình

Bước 3: Thu thập và xử lý số liệu

Bước 4: Xây dựng mơ hình nghiên cứu kinh tế lượng

Bước 5: Mô tả các số liệu thống kê

Bước 6: Ước lượng mơ hình và giải thích thơng số của mơ hình.

Bước 7: Kiểm định mơ hình và các hệ số hồi quy

Bước 8 : Kiểm định các khuyết tật của mơ hình và biện pháp khắc phục

Bước 9: Bình luận

Giải thích các biến sử dụng, thước đo3.2.1. Biến phụ thuộc

 Biến “ăn cơm trước kẻng”

Tên biến sử dụng : PS ( Premarital Sex – quan hệ tình dục trước hôn nhân ).11Tiểu luận Kinh tế lượngBiến phụ thuộc của bài nghiên cứu này là biến “ăn cơm trước kẻng” hay trả lời cho

câu hỏi “đã quan hệ tình dục trước hôn nhân hay chưa?”. Đây là một biến nhị phân

nhận 2 giá trị:

• 1- thay thế cho câu trả lời Có cho câu hỏi trên hay đã có quan hệ tình dục

trước hơn nhân.

• 0- thay thế cho câu trả lời Không cho câu hỏi trên hay chưa quan hệ tình

dục trước hơn nhân.3.2.2. Biến độc lập

Dựa trên các học thuyết và các bài nghiên cứu trước đó về các yếu tố ảnh hưởng

đến việc giới trẻ quan hệ tình dục trước hơn nhân, có rất nhiều yếu tố tác động, chủ

yếu được chia ra làm 3 nhóm : nhóm các yếu tố đặc tính cá nhân ( giới tính, trình độ

học vấn, hiểu biết về sức khỏe sinh sản và tình dục, ..), nhóm các yếu tố từ gia đình

( trình độ học vấn của cha mẹ, sống chung với gia đình hay ở riêng, sự chia sẻ, quan

tâm giữa cha mẹ và con cái về các vấn đề sinh sản và tình dục..), nhóm các yếu tố

ảnh hưởng từ bạn bè,…

Tuy nhiên, bài nghiên cứu của nhóm tập trung nghiên cứu ảnh hưởng của 4 yếu tố

sau đến việc giới trẻ “ăn cơm trước kẻng”

 Giới tính

Tên biến : MALE

Biến MALE là một biến nhị phân nhận 2 giá trị:

• 1- Giới tính là nam

• 0- Giới tính là nữ

 Sự giám sát của cha mẹ

Tên biến sử dụng : PM (Parental monitoring )

Biến độc lập PM là biến số không thể đo lường trực tiếp, nên trong bài nghiên cứu

nhóm đã đo lương gián tiếp PM dưới hình thức chấm điểm trắc nghiệm cho 4 câu

hỏi xoay quanh sự giám sát của cha mẹ đối với thanh thiếu niên, đặc biệt trong việcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÓ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×