1. Trang chủ >
  2. Thể loại khác >
  3. Tài liệu khác >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kết quả mô hình hồi quy:

Kết quả mô hình hồi quy:

Tải bản đầy đủ - 0trang

26Tiểu luận Kinh tế lượngthực tế khi khi sự giám sát, quan tâm của cha mẹ đối với con cái, đặc biệt ở

tuổi vị thành niên có ảnh hưởng trực tiếp tới hành vi tình dục của giới trẻ, khi

mức độ giám sát của cha mẹ càng lớn, suy nghĩ, thái độ và hành vi của các bạn

trẻ về việc “ăn cơm trước kẻng” càng hẹp và hạn chế, và ngược lại. Khi có

người ở bên quan tâm, chia sẻ, thấu hiểu đặc biệt là trong mối quan hệ khác

giới của con cái, sự gắn kết giữa cha mẹ và con cái tác động lớn đến việc hình

thành nhân cách của giới trẻ. Bởi khi được sự quan tâm của cha mẹ, được

truyền đặt dạy dỗ đúng cách, đúng hướng, sẽ giúp con trẻ nhận thức đúng về

việc quan hệ trước hơn nhân, để biết phòng tránh khơng dẫn đến những hậu

quả khơng mong muốn.

• Kết quả của biến ME-Ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông” thuận

chiều với biến PS. Kết quả nghiên cứa từ mơ hình hồn tồn hợp lý bởi ngày

nay, giới trẻ đã có lối sống thoáng, nhận thức cởi mở hơn bởi những tư tưởng

được du nhập từ các nước phương Tây, khi Việt Nam mở cánh cửa hội nhập

với thế giới. Xu hướng sống thử đang ảnh hưởng mạnh mẽ tới suy nghĩ của

một bộ phận giới trẻ hiện nay.

• Kết quả của biến : “Tác động từ các mối quan hệ bạn bè cùng trang lứa, áp lực

ngang hàng” cùng chiều với biến PS. Việc tiếp cận nguồn thông tin về sinh sản

và tình dục qua sự chia sẻ, tâm sự của bạn bè với các mối quan hệ khác giới

của họ, dẫn đến áp lực tâm lý bắt chước, học theo các thói quen, hành vi tình

dục cùng với sự hiểu biết sai lệch của giới trẻ dẫn đến tình trạng quan hệ tình

dục trước hơn nhân ngày càng tăng cao.6.1.2. Hạn chế của nghiên cứu

Trong q trình nghiên cứu, nhóm nghiên cứu đã gặp một số hạn chế như:

• Số liệu thu thập được chưa phong phú, một phần do để nắm bắt được hết

thực trạng của giới trẻ toàn Hà Nội vê vấn đề “ăn cơm trước kẻng” nghiên cứu27Tiểu luận Kinh tế lượngcần phải được thực hiện trong một khoảng thời gian dài và có sự hỗ trợ từ

nhiều phía.

• Biến MALE- Giới tính khơng có ý nghĩa về mặt thống kê, việc một biến khơng

có ý nghĩa về mặt thống kê có thể được giải thích bởi rất nhiêù lý do, một

trong những lý do có thể đề cập đến trong bài nghiên cứu này là do số lượng

các quan sát chưa đủ lớn.

• Do thời gian hạn hẹp cũng như khả năng, kiến thức còn hạn chế, tiểu luận

nghiên cứu khơng tránh được những thiếu xót nhất định. Nhóm rất mong

nhận được sự nhận xét, đóng góp để có thể rút kinh nghiệm và cải thiện đề tài

nghiên cứu này.6.1.3. Lời cảm ơn

Sau cùng, nhóm xin gửi lời cảm ơn đến giáo viên hướng dẫn TS. Vũ Thị Phương

Mai đã hướng dẫn chúng em từng bước chi tiết, cẩn thận và tỉ mỉ qua những giờ

học bổ ích môn Kinh tế lượng trên lớp, giúp chúng em có những kiến thức và nhìn

nhận tổng quan nhất về bộ mơn cũng như phát triển niềm u thích với cơng việc

phân tích kinh tế lượng, chúng em cảm ơn cơ đã tận tình giải đáp những thắc mắc về

bộ mơn và về bài tiểu luận của nhóm.6.2.Tài liệu tham khảo1. https://jasonago.wordpress.com/2012/11/17/premarital-sex-and-the-theoryof-planned-behavior-empirical-findings-and-future-directions/

2. https://www.jstor.org/stable/pdf/2096124.pdf?

seq=1#page_scan_tab_contents3. https://en.wikipedia.org/wiki/Ira_Reiss

4. “The factors affecting Premarital Sex among in-school adolescents in

Mongolia” was submitted to the Faculty of Graduate Studies, Mahidol28Tiểu luận Kinh tế lượngUniversity for the degree of Master of Arts (Population and Reproductive

Health Research) , Solongo Algaa on August 24, 2000.

5. “The impact of parents and peers on teenage sexual behavior” Barbara Ann

Henderson Kennedy-Lowa State University.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kết quả mô hình hồi quy:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×