1. Trang chủ >
  2. Khoa học tự nhiên >
  3. Sinh học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 3.16 Dữ liệu quan trắc tỉnh Khánh Hòa

Hình 3.16 Dữ liệu quan trắc tỉnh Khánh Hòa

Tải bản đầy đủ - 0trang

69Bảng 3.1. Khung cơ sở dữ liệu Đa dạng sinh học Vườn quốc gia Cơn ĐảoSTTTÊN NHĨM LỚP,

LỚP THƠNG TINĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU

KHƠNG GIAN

MƠ TẢ

ĐiểmACAC NHĨM LỚP THƠNG TIN NỀN ĐỊA LÝI

I.1BIÊN GIỚI QUỐC GIA, ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH

Đường biên giới

Đường biên giới quốc gia

trên đất liền và trên biển

Đường địa giới

Địa giới hành chính các cấp

trên đất liền và trên biển

Địa phận hành chính

Địa phận hành chính các

cấp

Ủy ban nhân dân

Ủy ban nhân dân các cấp

x

CƠ SỞ ĐO ĐẠC

Điểm đo đạc cơ sở

x

quốc gia

Điểm gốc đo đạc quốc

x

giaI.2

I.3

I.4

II

II.1

II.2Đườn

gVùngx

xĐỊNH DẠNG

DỮ LIỆU PHI

KHƠNG GIAN

Khơng

Có cấu

có cấu

trúc

trúcx

xxxx

xGHI CHÚ70III

III.1ĐỊA HÌNH

Địa hình Điểm độ caoIII.2

III.3

IV

IV.1

IV.2

IV.3

V

V.1Địa hình hang động

Đường đẳng sâu

THỦY HỆ

Đường bờ nước

Biển

Công trình thủy lợi

GIAO THÔNG

Đường bộĐiểm độ cao trên bề mặt địa x

hìnhĐường bờ nước ven biển

Các vùng biển tiếp giáp

Công trình thủy lợi khácCác tuyến giao thông đường

bộ

V.2 Đường thủy

Các tuyến giao thông đường

thủy

VI

DÂN CƯ VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG

VI.1 Khu dân cư

Khu dân cư thành thị, nông x

thôn

VI.2 Cơ sở hạ tầng khác

Các loại cơ sở hạ tầng khác x

(đài truyền hình, trạm biến

thế, chợ, bưu điện, …)xx

xxx

x

xx

xxxxxx

x71VII

VII.

1

B

I

I.1.I..2I.3II

II.1

II.2LỚP PHỦ BỀ MẶT

Phủ bề mặtCấu trúc lớp phủ bề mặtCÁC NHÓM LỚP THÔNG TIN ĐA DẠNG SINH HỌC

ĐA DẠNG HỆ SINH THÁI

Hệ sinh thái trên cạn

Tài liệu về các hệ sinh thái

trên rừng, HST cồn cát, và

các HST trên cạn khác

Hệ sinh thái đất ngập Tài liệu về Hệ sinh thái

nước

rừng ngập mặn, HST vùng

triều, và các HST đất ngập

nước khác

Hệ sinh thái biển

Tài liệu về Hệ sinh thái cỏ

biển, Hệ sinh thái rạn san

hô, và các Hệ sinh thái biển

khác.

ĐA DẠNG LỒI

Nguồn gen các loài Tên loài, vị trí, hiện trạng,

động vật

sớ lượng loài,..

Nguồn gen các loài Tên loài, vị trí, hiện trạng,

thực vật

số lượng loài,..xxxKiểu dữ liệu

bảng biểuxKiểu dữ liệu

bảng biểuxKiểu dữ liệu

bảng biểuxKiểu dữ liệu

bảng biểu

Kiểu dữ liệu

bảng biểux72II.3Nguồn gen các loài vi Tên loài, vị trí, hiện trạng,

sinh vật

số lượng loài,..xKiểu dữ liệu

bảng biểuIIIĐA DẠNG GENIII.1Nguồn gen các loài Tên, mã gen, vị trí, hiện

động vật

trạng, sớ lượng,..xKiểu dữ liệu

bảng biểuIII.2Nguồn gen các loài Tên, mã gen, vị trí, hiện

thực vật

trạng, sớ lượng,..xKiểu dữ liệu

bảng biểuIII.3Nguồn gen các loài vi Tên, mã gen, vị trí, hiện

sinh vật

trạng, sớ lượng,..xKiểu dữ liệu

bảng biểuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 3.16 Dữ liệu quan trắc tỉnh Khánh Hòa

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×