1. Trang chủ >
  2. Công nghệ thông tin >
  3. Web >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng HoaDonChiTiet: Dùng để lưu thông tin về giỏ hàng của khách hàng.

Bảng HoaDonChiTiet: Dùng để lưu thông tin về giỏ hàng của khách hàng.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Name

SP_ID

SP_Names

SP_Price

SP_ND

SP_Logo

SP_Images

SP_ImagesCT

Loai_IDTypeNull

No

No

No

NoInt()

nvarchar (255)

Decimal

nvarchar (255)

nvarchar (255)

nvarchar (255)

nvarchar (255)

Int()

Bảng 4.4 Bảng sanphamChú thích

Mã sản phẩm

Tên sản phẩm

Giá sản phẩm

Mô tả nội dung

H/a nhỏ ngoài trang chủ

h/a to trong phần chi tiết

h/a to trong phần chi tiết

Mã loại sản phẩmBảng nguoidung: Dùng để quản lý thành viên.

Name

ID_ND

TaiKhoan

Matkhau

Email

HoTen

DiaChi

SoDienThoaiTypeNull

int

No

Varchar(255)

No

Varchar(255)

No

Varchar(255)

No

nvarchar(255)

No

nvarchar(32)

No

Int(10)

No

Bảng 4.5 Bảng thanhvienChú thích

Mã người dùng

Tài khoản

Mật khẩu

Email

Tên người dùng

Địa chỉ

Số điện thoạiBảng quantri: Dùng để quản lý quản trị điều hành website.

Name

QT_ID

Account_Admin

Pass_AdminTypeNull

int

No

Varchar(255)

No

Varchar(255)

No

Bảng 4.6 Bảng quantri4.4 Sơ đồ mơ hình quan hệ42Chú thích

Mã quản trị

Tài khoản

Mật khẩuHình 4.21 Sơ đồ mơ hình quan hệ.

4.5 Thiết kế giao diện

4.5.1 Giao diện người dùng

Giao diện trang chủ4344Hình 4.22 Hình ảnh giao diện trang chủ.

Trang chủ“Default.aspx”: Là trang chính, chứa tất cả các mục để lựa chọn. Từ

trang chủ khách hàng có thể tìm thấy mọi thơng tin cần thiết:

-Thơng tin về các loại sản phẩm với giao diện gần gũi, thân thiện và dễ sửdụng... từ đó khách hàng có thể đặt mua cho mình những sản phẩm u thích, phù

hợp với túi tiền.

-Các bài viết hay về các loại sản phẩm, danh mục được quản trị hệ thống chọnlọc... và chia làm các mục chính: giầy nam, giầy nữ, boot nữ…..

Giao diện trang danh sách sản phẩmHình 4.23 hình ảnh giao diện trang list.45Trang chủ“cata.aspx”: Là list hiển thì các sản phẩm có trong danh mục cần xem

Giao diện trang chi tiếtHình 4.24 Hình ảnh giao diện trang chi tiết.

Trang “details-sp.aspx” là trang hiển thị thông tin chi tiết về sản phẩm: giá,

thông tin về sản phẩm …giúp cho khách hàng có cái nhìn tổng quan về sản phẩm. Là

cơ sở để khách hàng có quyết định mua sản phẩm hay khơng.46Giao diện Form đăng nhậpHình 4.25 Hình ảnh giao diện form đăng nhập.

Trang “dang-nhap.aspx” là trang mà khách hàng sẽ nhập User và Pass của

mình để đăng nhập vào website, nếu chưa có tài khoản khách hàng nhấn vào nút

Đăng ký để tạo cho mình một tài khoản mới.

Giao diện Form đăng ký thành viênHình 4.26 Hình ảnh giao diện form đăng ký.

Trang “dang-ky.aspx” Tại đây khách hàng sẽ điền đầy đủ thông tin cá nhân và

đăng ký cho mình một tài khoản, để dùng cho việc mua hàng tại website.47Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng HoaDonChiTiet: Dùng để lưu thông tin về giỏ hàng của khách hàng.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×