1. Trang chủ >
  2. Công nghệ thông tin >
  3. Web >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giao diện trang quản lý đơn hàng

Giao diện trang quản lý đơn hàng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 4.35 Hình ảnh giao diện quản lý sản phẩm

Đây là trang quản lý sản phẩm dành cho người Admin của cửa hàng. Người quản

trị có thể quản lý sản phẩm của cửa hàng, cập nhật sản phẩm, thêm, sửa, xóa sản

phẩm...

 Giao diện quản lý tin tứcHình 4.36 Hình ảnh giao diện trang quản lý tin tức

 Giao diện trang đổi mật khẩu

52Hình 4.37 Hình ảnh giao diện trang thay đổi mật khẩuCHƯƠNG 5: KẾT LUẬN

535.1 Nhận xét bản thân

Trong quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp, em đã củng cố lại được nhiều kiến

thức cơ bản về cơ sở dữ liệu, về phương pháp phân tích thiết kế hệ thống.

Đồ án được hồn thành có thế vẫn còn những thiếu xót do thời gian khơng có

nhiều và trình độ chun mơn của em còn chưa cao, nên em rất mong được sự chỉ bảo

giúp đỡ của các thầy cơ và sự góp ý của các bạn để bài báo cáo của em ngày một hoàn

thiện hơn.

5.2 Kết quả đạt được

Khảo sát được thực trạng, từ đó đưa ra được giải pháp cho bài toán, thiết kế hệ

thống và thiết kế cơ sở dữ liệu cho bài toán quản lý, làm cơ sở, nền tảng cho quá trình

cài đặt, nhằm giúp cho người quản lý có thể giải quyết các công việc một cách thuận

lợi và dễ dàng hơn là quản lý trên giấy tờ, giảm chi phí nhân công và thời gian, giúp

cho khách hàng mua hàng một cách nhanh chóng và thuận tiện hơn.

5.3 Những hạn chế

Do có nhiều hạn chế về thời gian và trình độ chuyên môn, nên em chưa giải

quyết được trọn vẹn những vấn đề nảy sinh trong thực tế.

Phần xử lý dữ liệu vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn.

5.4 Hướng phát triển của đề tài

Giao diện thân thiện và hoàn hảo hơn, chuyên nghiệp hơn, giải quyết được

nhiều công việc nảy sinh trong thực tế, xây dựng bảo mật và sao lưu dữ liệu một cách

tốt nhất.

Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn cô Th.S Bùi Thị Thùy người trực tiếp

hướng dẫn em thực hiện đồ án này, thầy đã giúp em rất nhiều trong suốt quá trình tìm

hiểu, thiết kế hệ thống và thiết kế cơ sở dữ liệu cũng như thiết kế chương trình cho bài

tốn, ngồi ra em cũng xin gửi lời cảm ơn đến các thầy, cô trong khoa Công nghệ

thông tin cũng đã góp phần giúp đỡ em, để em có thể hoàn thành đúng thời gian quy

định.

TÀI LIỆU THAM KHẢO54Trong đồ án tốt nghiệp của mình, em có sử dụng một số tài liệu như:Một số trang web:

http://www.qhonline.info/

http://www.uet.vnu.edu.vn/tltk/Learning

http://www.tailieu.vn/Công Nghệ Thông Tin

http://www.clbtinhoc.dntu.edu.vn

http://www.itstudent.net/vi/

http://doc.edu.vn/tai-lieu/giao-trinh-phan-tich-thiet-ke-he-thong-thong-tin-5798/

Một số sách tham khảo:

 Tiếng Việt

[1] Nguyễn Văn Ba (2004), Phân tích và thiết kế hệ thống thơng tin, Nhà xuất

bản đại học Quốc Gia Hà Nội.

[2] Phạm Hữu Khang (2009), SQL Server 2008 – Lập trình T-SQL, Nhà xuất

bản lao động xã hội.

[3] Phạm Cơng Ngơ (2010), Lập trình C# từ cơ bản đến nâng cao, Nhà xuất

bản giáo dục Việt Nam.

[4] Nguyễn Xuân Thịnh (2011, 2012), Kỹ thuật và thủ thuật lập trình Visual C#

2010 – 2012 tập 1 và tập 2, Nhà xuất bản Hồng Đức

[5] GV. Nguyễn Hoàng Nhung (2007), Cơ sở dữ liệu I, II, III , Trường Đại Học

Thủy Lợi

 Tiếng Anh:

[6] Rattz, Joseph, Apress.LINQ.for.Visual.C.Sharp.2008.june.2008

[7] Rattz, Joseph, C. Pro LINQ: Language Integrated Query in C# 200,

[8] Rattz, Joseph, C. Pro LINQ: Object Relational Mapping in C# 200855Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giao diện trang quản lý đơn hàng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×