1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thẩm quyền của Tòa án

Thẩm quyền của Tòa án

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.1. Thẩm quyền theo vụ việc

(Điều 29)

• Tranh chấp phát sinh trong HĐKD, TM giữa cá nhân, tổ

chức có ĐKKD với nhau và đều có mục đích lợi nhuận;

• T/chấp về quyền SHTT, chuyển giao công nghệ giữa cá

nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận;

• Tranh chấp giữa CT với các t/viên của CT, giữa các

t.viên của CT với nhau liên quan đến việc thành lập,

hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách,

chuyển đổi hình thức tổ chức của CT;

• Các tranh chấp khác về KD, TM mà PL có quy định.1.2. Thẩm quyền theo cấp Tòa án

• TA nhân dân cấp huyện: Sơ thẩm các tranh chấp quy

định tại Khoản 1 Điều 29 BLTTDS.

• TA nhân dân cấp tỉnh:

+ Sơ thẩm;

+ Phúc thẩm;

+ Giám đốc thẩm, tái thẩm.

• TA nhân dân tối cao

+ Phúc thẩm;

+ Giám đốc thẩm, tái thẩm1.3. Thẩm quyền theo lãnh thổ

(Khoản 1 Điều 35)• Bị đơn là cá nhân  TA nơi cư trú hoặc nơi làm

việc của bị đơn có thẩm quyền

• Bị đơn là tổ chức  TA nơi bị đơn có trụ sở là TA

có thẩm quyền.

• Liên quan đến bất động sản  TA nơi có BĐS

• Các bên có thể thỏa thuận bằng văn bản lựa

chọn TA nơi cư trú, nơi làm việc (cá nhân) hoặc

nơi có trụ sở (tổ chức) của nguyên đơn.1.4. Thẩm quyền theo sự lựa chọn

của nguyên đơn (Điều 36)

• Nếu ko biết nơi cư trú, làm việc, trụ sở của bị đơn;

• Nếu bị đơn khơng có nơi cư trú, làm việc, trụ sở ở VN;

• Nếu t/chấp phát sinh từ h/động của chi nhánh tổ chức;

• Nếu tranh chấp phát sinh từ quan hệ hợp đồng;

• Nếu các bị đơn cư trú, làm việc, có trụ sở ở nhiều nơi khác

nhau;

• Nếu t/chấp BĐS mà BĐS có ở nhiều nơi khác nhau.2. Các nguyên tắc trong giải quyết

tranh chấp kinh doanh tại Tòa án

• Quyền quyết định và tự định đoạt của đương sự

(Điều 5)

• Cung cấp chứng cứ và chứng minh (Điều 6)

• Hòa giải trong tố tụng dân sự (Điều 10)

• Kiểm sốt việc tn theo pháp luật trong tố tụng

dân sự (Điều 21)3. Thủ tục tố tụng Tòa án

3.1. Thủ tục sơ thẩm

3.2. Thủ tục phúc thẩm

3.3. Thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm3.1. Thủ tục sơ thẩm

a/ Khởi kiện và thụ lý vụ án

b/ Hòa giải và chuẩn bị xét xử

c/ Phiên tòa sơ thẩmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thẩm quyền của Tòa án

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×