1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Khoa học tự nhiên >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phương pháp chuẩn độ iốt

Phương pháp chuẩn độ iốt

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Phương pháp chuân đô iôt

Nguyên tắc:

 Khi vitamin C còn hiên diên trong dung dịch

thì triiotdua được chuyển thành ion iotdua rất

nhanh chóng.

 Khi tồn bơ vitamin C đã bị oxi hóa, thì iot và

triiodua se hiên diên trong dung dịch và phản

ứng với tinh bôt tạo nên màu xanh đen. Màu

xanh đen là điểm dừng cho phản ứng chuẩn

đ ô.2. Phương pháp chuân đô iôt

Ưu điểm

 Dễ thực hiên, khơng tốn kém.

 Quy trình này thiwch hợp trong viêc kiểm tra

hàm lượng vitamin C trong viên thuốc, nước ép

quả, trái cây tươi đơng lạnh hoăc trái cây đóng

gói, rau quả.

Nhược điểm

 Chỉ thcíh hợp xác định hàm lượng Vitamin lớn.

 Kết quả dễ mắc sai số.3. Phương pháp huỳnh quang (B2,B1)

Xác định vitamin B2

Nguyên tắc:

 Vitamin B2 bền trong muối khống và phần

lớn tác nhân oxi hóa, nhưng lại khơng bền

trong dung dịch kiềm, nó rất nhạy cảm với tia

khả kiến và tia tử ngoại nên các thao tác được

thưucj hiên trong ánh sáng dịu hoăc trong các

dụng cụ thứi nghiêm thủy tinh có đơ quang

hóa thấp.3. Phương pháp huỳnh quang (B2,B1)

Đo đô huỳnh quang cua dịch chiết

 Bước sóng phát xạ và bước sóng kích thích

phải được xác định bằng máy đo quang phô

quét.

 Xác định cực đại của bước sóng phát xạ và

bước sóng kích thích của dung dịch chuẩn.

Giá trị cực đại kích thích: 450 nm.

Giá trị cực đại cho phát xạ: 530 nm.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phương pháp chuẩn độ iốt

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×