1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Khoa học tự nhiên >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phản ứng màu của saponin

Phản ứng màu của saponin

Tải bản đầy đủ - 0trang

3. Phản ứng màu của saponin Phản ứng Liebermann – Burchard ( trong ớng no)

- Mẫu thử hòa với hỡn hợp CHCl3 + Ac2O  lọc lấy phần dung dịch cho vào ống

nghiệm khô (sao cho chiều cao lớp dịch lọc này khoảng 2 -3 cm).

- Đặt ống nghiệm nghiêng và cố định  nhỏ vài giọt axit sunfuric đặc (d=1,84) chảy

theo thành ống nghiệm chìm xuống đáy. Quan sát:

+ Vòng ngăn cách: màu nâu, đỏ, tím khuếch tán trong dd  saponin triterpenoid

+ Vòng ngăn cách: màu xanh dương – xanh lá khuếch tán trong dd  saponin steroid3. Phản ứng màu của saponin Phản ứng với các aldehyd thơm ( thường thực hiện trên bản mỏng)

Thuốc thử vaniliin – acid sulfuric thì

- Saponin spirostan sẽ cho 2 cực đại hấp thu trong vùng 445 – 460 nm.

- Saponin triterpen có nhóm –OH/ C23 sẽ cho cực đại hấp thu trong vùng 460 –

485nm.3. Phản ứng màu của saponin

Phản ứng đặc trưng đối với saponin triterpen Phản ứng Rosenhein

saponin triterpen /CHCl3 + vài giọt trichloraxetic 90%  màu tím, sau 20 phút  màu xanh

lơ. Phản ứng Noller

saponin triterpen + SnCl2  màu xanh đặc trưng và bền trong 1 giờ. Phản ứng Rosenthaler (trên bản mỏng sấy gió)

saponin triterpen/ EtOH + vanillin 1%/ EtOH + dung dịch HCl  màu tím hoa cà.3. Phản ứng màu của saponin

Phản ứng đặc trưng đối với saponin steroid Phản ứng với thuốc thử Sannies ( trên sắc kí lớp mỏng)

o

Phun dung dịch vanillin 1% EtOH lên bản mỏng sấy 120 C / 3 phút, phun tiếp hỗn

hợp Ac2O – H2SO4 (12:1); vết saponin steroid cho màu vàng.CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SAPONIN1.

2.

3.Xác định bằng quang phổ

Phân tích saponin bằng sắc ký lớp mỏng

Phân tích saponin bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao.Xác định bằng quang phổ  Các sapogenin triterpenoid trong H2SO4 đậm đặc có đỉnh hấp thu cực đại trong

vùng tử ngoại ở 310 nm. Cực đại này không thể hiện với các saponin steroid. Phổ hồng ngoại của các sapogenin steroid: có 4 pic đặc trưng của mạch nhánh

-spiroacetalpic thứ nhất ở 850 – 857 cm-1

Pic thứ hai ở gần 900 (894-905)

pic thứ ba ở gần 915 (915-923)

pic thứ tư ở gần 980 (980-987)Phân tích saponin bằng TLC Chất hấp phụ:

Thông dụng nhất lớp mỏng silicagel loại bản tráng trên nền nhơm, nền chất dẻo hay

nền kính.Phân tích saponin bằng TLC Mẫu thử:

- Chuẩn bị dịch chấm sắc ký lớp mỏng chứa sapogenin.

+ Bột dược liệu (hoặc saponin toàn phần) được đun hồi lưu với H2SO4 0,5M  để

nguội  lọc cả cặn và bã dược liệu đem sấy khô.

+ Chiết sapogenin bằng dung mơi hữu cơ nóng (hồi lưu hoặc soxlex với dung môi

CHCl3.

+ Dịch chiết đc làm khan với bột Na2SO4 khan. Cơ dịch CHCl3 đến khơ, Hòa cặn

khơ này với một ít CHCl3 – MeOH (1:1)  lọc thu lấy dịch trong chứa sapogenin

dùng để chấm sắc ký.Phân tích saponin bằng TLC Dung môi triển khai

- Đối với saponin nói chung dùng:

-Hệ: CHCl3 – MeOH – H2O (65:35:10)

Đối với các saponin phân cực dùng:

+ Hệ: nBuOH – AcOH – nước (4:1:5) hoặc

+ Hệ: CHCl3 – MeOH – AcOH băng – nước (15:8:3:2) hoặc-+ Hệ CHCl3 – MeOH – AcOH băng – nước (16:3:8:2)

Đối với các ginsenosid, dùng:Hệ nBuOH – EtOAc – nước (4:1:2)Phân tích saponin bằng TLCPhân tích saponin bằng TLCTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phản ứng màu của saponin

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×