1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Kỹ thuật - Công nghệ >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
ĐƠN VỊ SỬ DỤNG

ĐƠN VỊ SỬ DỤNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

ÁP SUẤTÁp suất khí quyển: Đây là áp suất tạo ra trên bề mặt trái đất

bằng khối lượng không khí bao quanh trái đất là 14,7 psi (Pound/inch). Áp

suất khí quyển là áp suất không khí bao quanh chúng ta (1 bar)Áp suất dư (Áp suất tương đối): áp suất sẽ được đo với mức

chuẩn là áp suất khí quyển. Áp suất dư bằng 0 chính là áp suất khí

quyển.Áp suất tuyệt đối:

Áp suất tuyệt đối = Áp suất dư + Áp suất khí quyển.

Áp suất khí quyển có thể đo bằng chiều cao của cột dung dòch trong

chân không (1013 mbar = 1000 mbar)ÁP SUẤTÁp suất khí nén: áp suất khí nén là lực tác động trên

một đơn vò diện tích.F

P=

A2

(N/m )Chuyển đổi giữa các đơn vò đo áp suấtLỰCKhí nén tạo thành lực với giá trò bằng áp suất tác dụng lên

bề mặt nhân với diện tích tác dụng.Dung dòch trong bình được cung cấp áp suất và chuyển thành lực.DmF = P.A

Như vậy lực đẩy ra của piston sinh ra bởi áp suất khí

được tính bằng cách nhân diện tích hiệu dụng với áp

suất.

Với :π .D 2 .P

F=

4F : Lực đẩy ra của piston (N).

D : Đường kính piston (m).

2

P : Áp suất khí nén cấp lên xy lanh (N/m ).P barLƯU LƯNGLưu lượng được đo là một thể tích không khí tự do đi qua trong một đơn vò thời gian.

Đơn vò thường sử dụng:

3

3

Lít hoặc dm trên giây : l/s hoặc dm /s.

3

Thể tích trên phút : m /ph.

Thể tích đo trên đơn vò feet trên 1 phút : scfm.3

- 1 m /s = 35.31 scfm.

3

- 1 dm /s = 2.1 scfm.

- 1 scfm = 0.472 l/s.

3

- 1 scfm = 0.0283 m /phút.Lưu lượng thường được tính bằng

lít khí tự do trên một đơn vò thời gian.

Mối tương quan giữa áp suất và thể tích khíCÁC ĐỊNH LUẬT KHÍĐònh luật khí lý tưởng: Biểu diễn mối liên hệ giữa áp suất,

thể tích và nhiệt độ. Khi áp dụng các đònh luật này chúng ta chỉ

sử dụng áp suất và nhiệt độ tuyệt đối.PV

1 1T2 = PV

2 2T1

Đẳng áp :Đẳng

tích :Đẳng nhiệt :V

= const

T

P

= const

T

P.V = constCÁC ĐỊNH LUẬT KHÍĐònh luật Boyle-:ĐẲNG NHIỆTTích của áp suất tuyệt đối và

thể tích của khối khí luôn làP (bar)

(bar)

PP

(bar)hằng số nếu nhiệt độ của khí16

16

16không thay đổi.14

14

14

12

12

12

10

10

10

8

8

8

6

6

6

4

4

4

2

2

2

0

0

00

0

02

2

24

4

46

6

68

8

810

10

1012

12

1214

14

1416

16

16V

V

V Volume VBiểu đồ đẳng nhiệt

P1.V1

P1.V1 =

= P2.V2

P2.V2 =

= constant

constant

P1.V1 = P2.V2 = constantTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

ĐƠN VỊ SỬ DỤNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×