1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Kỹ thuật - Công nghệ >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CÁC ĐỊNH LUẬT KHÍ

CÁC ĐỊNH LUẬT KHÍ

Tải bản đầy đủ - 0trang

CÁC ĐỊNH LUẬT KHÍĐònh luật Boyle-:ĐẲNG NHIỆTTích của áp suất tuyệt đối và

thể tích của khối khí luôn làP (bar)

(bar)

PP

(bar)hằng số nếu nhiệt độ của khí16

16

16không thay đổi.14

14

14

12

12

12

10

10

10

8

8

8

6

6

6

4

4

4

2

2

2

0

0

00

0

02

2

24

4

46

6

68

8

810

10

1012

12

1214

14

1416

16

16V

V

V Volume VBiểu đồ đẳng nhiệt

P1.V1

P1.V1 =

= P2.V2

P2.V2 =

= constant

constant

P1.V1 = P2.V2 = constantCÁC ĐỊNH LUẬT KHÍĐẲNG TÍCHTừ đònh luật Boyle và Charles

chúng ta có thể nhận thấyNhiệt

độđộ

Nhiệt

Nhiệt

Nhiệt độ

độ

Celsius

Celsius

Celsius

Celsiusrằng nếu thể tích của một100

100khối khí được giữ ở một giá80

80trò không đổi thì áp suất sẽ60

60tỷ lệ với nhiệt độ tuyệt đối40

40020

20

888

66600

-20

-2044412

12

1222214

14

14000-40

-40

-60

-6010

10

10bar

bar

bar5510

1015

15

15Đònh luật Gay-Lussac: Áp suất

tuyệt đối của khí tỷ lệ thuận16

16

16(bar)

PPP

(bar)

P (bar)

(bar)00K.với nhiệt độ tuyệt đối của

nó (thể tích khí không đổi V =20const).

P1

P1==

T1

(K)

T1(K)P2

P2

T2

T2(K)

(K)== cc0

0

0 C = 273 K.CÁC ĐỊNH LUẬT KHÍ

ĐẲNG ÁPĐònh luật Charles: Với một khối khí ở

áp suất không đổi thì thể tích sẽ tỷNhiệt độ (Celsius)

Nhiệt độ (Celsius)lệ với nhiệt độ tuyệt đối.100

100Như vậy theo đònh luật Charles: Thể366.25K80

80tích của khí trong bình chứa sẽ thay60

60đổi tỷ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt40

40đối (áp suất không thay đổi )293K293K20

20

00

-20

-20

-40

-40

-60

-60219.75K 219.75K

000.25

0.250.5

0.50.75

0.7511.25

1.251.5

1.51.75

1.752V Volume

VolumeBiểu đồ đẳng áp

V1=(K)

T1(K)V2

(K)

T2(K)=cCÁC ĐỊNH LUẬT KHÍĐỊNH LUẬT KHÍ TỔNG QUÁT

Đònh luật khí tổng quát là sự kết hợp giữa các đònh luật

Boyle và Charles với áp suất, thể tích và nhiệt độ có thể

thay đổi giữa các trạng thái khí và chúng có mối liên hệ

với giá trò hằng số.P1.V1 P2 .V2

=

= const

T1

T2Biểu đồ biểu diễn

đònh luật khí tổng quátCẤU TRÚC CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG

ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG KHÍ NÉNSơ đồ cấu tạo chức năng của hệ thống

điều khiển khí nén- điệnCÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN

TỰ ĐỘNG TRONG HỆ THỐNG KHÍ NÉNĐIỀU KHIỂN BẰNG KHÍ NÉNCác thiết bò xử lý, điều khiển,

Thông tin điều khiển,

Cơ cấu chấp hànhĐều dựa trên thông tin của dòng khí nén

để thực hiện các chuyển động thích hợp

theo yêu cầu.

Các loại mạch điều khiển hành trình:Mạch điều khiển tuần tự.

Mạch điều khiển theo tầng.

Mạch điều khiển theo nhòp.CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN

TỰ ĐỘNG TRONG HỆ THỐNG KHÍ NÉN

ĐIỀU KHIỂN BẰNG ĐIỆNSử dụng các van điện từ (solenoid)để điều khiển chuyển động của

các cơ cấu chấp hành bằng khí nénCơ sở thiết kế mạch điều khiểnhành trình là vò trí các phần tử

đưa tín hiệu vào

(công tắc, cảm biến...)Các loại mạch điều khiển hành trình:Mạch điều khiển tuần tự.

Mạch điều khiển theo tầng.

Mạch điều khiển theo nhòp.CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN

TỰ ĐỘNG TRONG HỆ THỐNG KHÍ NÉNCơ cấu chấp hànhPhần tử điều khiển

van điện từ (solenoid)Sơ đồ mạch điều khiển khí nénNhận tín hiệu

& xử lý tín hiệuphần tử đưa tín hiệu vào

(công tắc, cảm biến...)Thiết kế mạch điều khiển điện – khí nénCÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN

TỰ ĐỘNG TRONG HỆ THỐNG KHÍ NÉNĐIỀU KHIỂN BẰNG PLCNgun lý hệ điều khiển chương trình có nhớ

PLC: PLC kết hợp những phương thức điều

khiển sau:Logic (lý thuyết đại số Boole).Phương pháp đếm trong kỹ thuật.Rơle thời gian.Các bộ nhớ.CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN

TỰ ĐỘNG TRONG HỆ THỐNG KHÍ NÉNĐIỀU KHIỂN BẰNG IC SỐHệ thống bằng rơle được thay thế bằng các IC

số với kích thước nhỏ hơn và giá thành rẻ. Các

IC số là những mạch tích hợp với các cổng

logic để thực hiện các chức năng của hệ thống

điều khiển.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CÁC ĐỊNH LUẬT KHÍ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×