1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Với thị trường hiện có đang khai thác:

Với thị trường hiện có đang khai thác:

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Tăng cường quảng cáo, giới thiệu về công ty cũng như về các dịch vụ mà công ty

cung cấp cho khách hàng cùng với những lợi ích vật chất mà cơng ty có thể đem lại.

Các hình thức quảng cáo ngày nay đã phát triển tới một trình độ rất cao, có thể lựa

chọn một hoặc nhiều biện pháp thích hợp như: qua phương tiện thơng tin đại chúng,

qua mạng Internet, qua các đối tác liên doanh, qua hiệp hội giao nhận vận tải quốc

tế hoặc có thể qua các khách hàng quen thuộc của công ty.

- Thường xuyên cung cấp những dịch vụ phụ trợ cho khách hàng, có những chính

sách ưu đãi về giá cả đối với khách hàng thường xuyên của công ty.

- Và cuối cùng để công tác nghiên cứu thị trường được tiến hành một cách khoa học,

có quy củ và đạt hiệu quả cao thì cơng ty nhất định phải có những cán bộ chuyên

môn, am hiểu về công tác nghiên cứu thị trường đồng thời công ty phải trang bị cho

họ những phương tiện hiện đại trong qúa trình thu thập và xử lý thông tin.

3.2.3.3 Kết quả đạt được

Tăng mức thị phần với những thị trường hiện có, đảm bảo hoạt động để đáp

ứng đủ nhu cầu hiện có và những nhu cầu mới phát sinh mà khách hàng đặt ra với

môi trường không ngừng phát triển hiện nay.

Mở rộng thêm mạng lưới giao nhận cho những khu vực thị trường mới và

nguồn khách hàng ổn định cho hoạt động của cơng ty.

3.2.4 Hồn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và hệ thống công nghệ thông

tin

3.2.4.1 Cơ sở của giải pháp

Ngồi yếu tố sức lao động , cơng cụ lao động cũng là một yếu tố sản xuất

mang tính quyết định tới sức sản xuất xã hội. Do có sự phân công lao động xã hội,

hoạt động giao nhận hàng không ra đời và ngày càng trở nên chuyên mơn hố sâu

sắc. Trong những năm qua, vận tải hàng khơng đã có những bước tiến đáng kể,

khơng chỉ phương tiện vận chuyển là máy bay mà những cơ sở vật chất kỹ thuật

phục vụ cho vận tải hàng không cũng khơng ngừng được hiện đại hố

3.2.4.2 Điều kiện thực hiện

Cùng với sự phát triển của vận tải hàng không, Vinalink cũng không ngừng

đầu tư, mua sắm trang thiết bị hiện đại nhằm cung cấp cho khách hàng những dịch

vụ với chất lượng cao nhất. Thế nhưng những trang thiết bị của công ty vẫn chưa đủ

để đáp ứng yêu cầu hoạt động giao nhận kho vận ở trình độ hiện đại. Chính vì vậytrong thời gian tới, cơng ty cần phải đầu tư để hiện đại hoá các trang thiết bị hiện có

mua sắm các trang thiết bị mới để tạo điều kiện cho hoạt động quản lý cũng như

công tác giao nhận hàng không đạt hiệu quả tốt

Chẳng hạn như việc trang bị một mạng vi tính hiện đại trong phạm vi tồn

cơng ty. Khi đó qua mạng thông tin nội bộ, thông tin sẽ được trao đổi với cường độ

cao hơn, hiệu quả hơn sự phối hợp giữa các phòng ban nhờ đó mà nhịp nhàng hơn.

Còn đối với các cán bộ giao nhận, thường xuyên hoạt động ở bên ngồi, việc trang

bị các phương tiện thơng tin như nhắn tin, bộ đàm, điện thoại di động, máy tính

xách tay cũng hết sức cần thiết. Nó đảm bảo cho các cán bộ của cơng ty hồn thành

cơng việc được giao với hiệu quả hơn.

Dự kiến nguồn vốn hiện có để phân bổ hợp lí cho việc đầu tư mua thêm xe vận

tải, kết hợp hỗ trợ việc giao nhận hàng hóa cho khách hàng có yêu cầu giao nhận

hàng tại kho của doanh nghiệp thì cơng ty phải nhanh chóng điều xe vận tải giao

nhận đến địa điểm kịp thời đảm bảo thời gian làm hàng.

Việc đầu tư các trang thiết bị hiện đại ngoài việc giúp doanh nghiệp đạt được

các mục tiêu thuần túy về nghiệp vụ kinh doanh như : cải thiện điều kiện làm việc

cho người lao động, tăng tốc độ công việc, tăng tốc độ chính xác, tăng chất lượng

dịch vụ… còn có các hiệu quả dây chuyền khác như :

• Tăng năng suất lao động dẫn đến có điều kiện để tăng lương, cải thiện đời

sống cho cán bộ cơng nhân viên.

• Tăng chất lượng dịch vụ làm tăng tuy tín của cơng ty, tạo điều kiện để mở rộng

kinh doanh.…Có thể nói rằng, ngày nay trang thiết bị hiện đại là một trong

những chìa khố dẫn đến sự thành cơng của một doanh nghiệp.

Việc trang bị thêm trang thiết bị hiện đại ln gắn chặt với chính sách con

người. Nếu các cán bộ công nhân trong công ty không được đào tạo đủ trình độ để

sử dụng những phương tiện đó thì những trang thiết bị dù hiện đại đến đâu cũng

không thể phát huy được hết tác dụng và đôi khi nó chỉ giữ vai trò là vật trang trí.

Chính vì thế song song với việc hiện đại hố cơ sở vật chất, phải có biện pháp nâng

cao nghiệp vụ cho các cán bộ để tương xứng và phù hợp với tình hình mới.3.2.4.3 Kết quả đạt được

Giúp tăng năng lực cạnh tranh của Vinalink với các đối thủ cạnh tranh và tạo

chất lượng tốt về dịch vụ giao nhận.

Khi được trang bị máy móc thiết bị hiện đại thì giao nhận trình giao nhận sẽ

trơn tru hơn, giảm thiểu thời gian, chi phí. Giảm sức người nhưng vẫn đàm bảo

mang lại hiệu quả và ta có thể tận dụng nguồn nhân lực vào phát triển các công việc

khác.

3.3 Kiến nghị với Nhà Nước

Nhà nước và các doanh nghiệp là mối quan hệ hai chiều có sự gắn kết chặt chẽ

với nhau. Nhà nước phải trợ giúp, tạo môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp có

điều kiện phát huy khả năng, sức hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của doanh

nghiệp. Ngược lại, các doanh nghiệp nếu làm tốt sẽ tác động trở lại giúp Nhà nước

ổn định môi trường kinh doanh và thành công trong công tác quản lý vĩ mơ của nền

kinh tế nước nhà.

3.3.1 Hồn thiện về mặt chính sách kinh tế hướng mạnh xuất khẩu

Trong xu hướng phát triển hoạt động mua bán quôc tế thì hoạt động giao nhận

hàng khơng tất yếu sẽ phát triển. Muốn vậy bên cạnh sự nỗ lực không ngừng hồn

thiện nâng cao chất lượng dịch vụ của cơng ty thì Nhà nước cần tăng cường phát

triển các quan hệ kinh tế đối ngoại hợp tác phát triển quốc tế với chủ trương và

chính sách cụ thể. Thể hiện tinh thần hữu nghị, ổn định về chính trị và kinh tế, giữ

bầu khơng khí hòa bình trong khu vực và thế giới từ đó tạo mơi trường kinh doanh

thuận lợi hướng ngoại, mở đường cho hoạt động ngoại thương của đất nước phát

triển nói chung cũng như ngành giao nhận vận tải bằng đường hàng khơng có thêm

nhiều cơ hội. Đây là vấn đề mà Vinalink cũng như các Công ty giao nhận khác

ln mong muốn.

Chính sách kinh tế hướng ngoại khi tham gia các khối kinh tế ASEAN (Hiệp hội

các nước Đông Nam Á – 1995), APEC ( Hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình

Dương 1998) AFTA, WTO (Tổ chức Thương mại thế giới – 2007),…sẽ thúc đẩy

xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài khi đó sẽ góp phần thúc đẩy lượng hàng

giao nhận vận tải. Bên cạnh đó việc ký các hiệp định song phương và đa phương

với các nước và các tổ chức trong thời gian sắp tới chắc chắn đây là những cơ hội,

điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế nói chung và ngành giao nhận nói

riêng tại Việt Nam.3.3.2 Giảm thiểu quy trình thủ tục hành chính, hải quan

Trong hoạt động kinh tế nói chung và hoạt động giao nhận vận tải bằng đường

đường hàng không cũng không ngoại lệ, ta có thể được các thủ tục hành chính qua

nhiều khâu rườm rà là một trong những trở ngại cho sự phát triển. Vậy để tạo điều

kiện cho việc phát triển giao nhận vận tải hàng không quốc tế, mở rộng giao thương

thì Nhà nước và Cục Hàng Không dân dụng Việt Nam cần sớm ban hành các văn

bản pháp luật hướng dẫn để các ban ngành Hải quan, Hàng khơng các cấp có liên

quan hoạt động hiệu quả, thống nhất và gọn nhẹ, khắc phục sự chồng chéo trong

quản lý của các cơ quan có liên quan, đơn giản hóa các thủ tục xuất nhập khẩu.

Bên cạnh đó cần có những chính sách hỗ trợ, khuyến khích nhu cầu vận chuyển

bằng đường hàng không, giảm bớt các thủ tục khơng cần thiết, tạo điều kiện cho

hàng hóa lưu chuyển nhanh chóng và dễ dàng mà vẫn đảm bảo tuân thủ đúng theo

quy định của pháp luật. Đó là điều mà các doanh nghiệp giao nhận vận tải luôn

mong muốn Nhà nước quan tâm và hỗ trợ phát triển vì nền kinh tế của nước nhà.

3.3.3 Hỗ trợ về mặt tài chính

Từ khi Việt Nam gia nhập tổ chức WTO, các công ty giao nhận quốc tế được

quyền thành lập cơng ty 100% vốn nước ngồi hoặc liên doanh, các cơng ty giao

nhận này hay các tập đồn giao nhận quốc tế có tiềm lực lớn về nguồn tài chính, cơ

sỡ vật chất, hệ thống đại lý tồn cầu vì thế các cơng ty giao nhận Việt Nam phải đối

mặt với mức độ cạnh tranh gay gắt.

Các công ty giao nhận của Việt Nam nói chung và Vinalink nói riêng đang rất

cần sự trợ giúp của Nhà nước về mặt tài chính như ưu đãi thuế, các chính sách ưu

đãi về tài chính, cho vay với lãi suất thấp để cơng ty có điều kiện đầu tư trang bị cơ

sở vật chất kỹ thuật và đào tạo đội ngũ cán bộ. Đây cũng là một điều kiện để

Vinalink có thể nhanh chóng hội nhập vào sự phát triển chung của ngành giao nhận

quốc tế và có thể cạnh tranh được với các Cơng ty giao nhận nước ngồi với tiềm

lực kinh tế hùng hậu và một bề dày kinh nghiệm hàng trăm năm đang xâm nhập và

phát triển tại thị trường Việt Nam.3.3.4 Chính sách nâng cao cơ sở hạ tầng, đầu tư xây dựng để phục vụ công

tác giao nhận hàng không

Công Nghiệp hàng không là lĩnh vực đòi hỏi khoa học kỹ thuật cao, vốn đầu tư

lớn, Cơng Nghiệp hàng khơng Việt Nam còn tụt hậu khá xa so với thế giới và mới

chỉ ở giai đoạn đầu của sự phát triển. Nhận thấy được lĩnh vực thiết kế, chế tạo, sản

xuất trong Ngành hàng không Việt Nam hầu như chưa phát triển, mới chỉ hình thành

ở mức nhỏ lẻ. Lĩnh vực sửa chữa và bảo dưỡng đạt mức độ trung bình so với khu

vực nhưng chưa làm chủ được hồn tồn cơng nghệ bảo dưỡng, sửa chữa máy bay

và các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại. Cơ sở vật chất kỹ thuật của công nghiệp hàng

khơng Việt Nam còn nghèo nàn, nhỏ bé. Chưa có đội ngũ cán bộ phù hợp có trình

độ về thiết kế, chế tạo, sản xuất và quản lý công nghiệp hàng không ở các cấp độ.

Thực tế ở sân bay các nước khu vực như Singapore, Thailand, HongKong,.. đều có

khu vực dành riêng cho đại lý để xử lý hàng hóa trước khi xếp lên máy bay và khu

vực cảng ta cần hạn chế về nhiều mặt.

Xuất phát từ thực trạng như vậy việc đưa ra các biện pháp nâng cao cơ sở hạ

tầng, mở rộng nâng cấp hệ thống kho bãi, đầu tư xây dựng phát triển là một biện

pháp hỗ trợ mang tính chất căn bản ở tầm vĩ mơ. Điều đó khơng chỉ giúp cho sự

phát triển của dịch vụ giao nhận hàng khơng mà nó còn có tác dụng đối với tồn bộ

nền kinh tế quốc dân nói chung. Cụ thể hơn thì Nhà nước cần đầu tư thích đáng để

xây dựng cơ sở vật chất cho việc vận chuyển hàng hoá bằng đường hàng không như

xây dựng và mở rộng sân bay, hiện đại hoá thiết bị xếp dỡ vận chuyển hàng hoá,

các kho tàng ở sân bay, bến bãi đỗ..

Ngoài ra, Nhà nước cần đầu tư để mở rộng tuyến đường sắt sao cho đạt tiêu

chuẩn quốc tế, nâng cấp tu sửa hệ thống đường bộ, cầu cống… để cùng với vận tải

hàng khơng, người giao nhận có thể thực hiện vận tải hàng hoá đa phương thức một

cách thuận tiện, dễ dàng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Bên cạnh các cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ cho cơng tác giao

nhận hàng khơng thì việc xây dựng hệ thống quản lý tập trung hiện đại về một hệ

thống thông tin cơ sỡ dữ liệu, ứng dụng thương mại điện tử để cung cấp các thơng

tin về ngành nhận vận tải nói chung là điều thực sự cần thiết.3.3.5 Xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, nhất quán và phù hợp trong

nước và quốc tế

Như cở sở pháp lý nêu ra ở chương 1 thì hoạt động giao nhận vận tải vẫn chưa

được điều chỉnh bởi một bộ luật riêng nào mà được sự điều chỉnh phân tán của

nhiều bộ luật khác nhau. Như hoạt động giao nhận vận tải bằng đường hàng khơng

thì chịu sự chi phối chủ yếu từ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam 2006, đã được

Quốc Hội bổ sung, sửa đổi thơng qua và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015. Như đã

phân tích ở các phần trước, giao nhận hàng khơng có tính quốc tế và tồn cầu cao.

Chính vì thế, đòi hỏi Nhà nước ta cần xây dựng hệ thống quy định pháp luật về

hàng không dân dụng sao cho phù hợp với các Công Ước và Nghị định quốc tế.

Bên cạnh đó việc là thành viên của hiệp hội giao nhận quốc tế (FIATA), Hiệp

hội giao nhận kho vận (VIFFAS), đã phần nào giúp các doanh nghiệp giao nhận

Việt Nam nâng cao cơng tác tổ chức, trình độ chun mơn, uy tín và bảo vệ quyền

lợi của mình trên thương trường quốc tế vì vậy cần giữ mối quan hệ tốt và tuân thủ

các quy định của các Hiệp hội với cương vị là thành viên.TÓM TẮT CHƯƠNG 3

Để không ngừng phát triển và trở thành một cơng ty giao nhận vận tải đáng tin

cậy thì việc đề ra định hướng mục tiêu phát triển của Vinalink trong thời gian tới là

điều cần thiết. Chương 3 giới thiệu khái quát về định hướng phát triển kinh doanh

của công ty cổ phần logistics Vinalink và một số giải pháp, kiến nghị từ quan điểm

cá nhân trong thực trạng quy trình giao nhận hàng xuất khẩu bằng đường hàng

khơng mà cơng ty còn gặp phải với mong muốn rằng Vinalink phải ln có những

hướng đi và những biện pháp tối ưu nhất để giữ vững, nâng cao hiệu quả kinh

doanh trong ngành vận tải và giao nhận của mình. Giữ vững thị phần trên thị

trường, cố gắng hoàn thiện những sai sót còn đang mắc phải và khơng ngừng cải

tiến, nâng cao niềm tin, sự tin cậy đến với khách hàng là một trong những mục tiêu

mà Vinalink mong muốn hướng tới.KẾT LUẬN

Có thể nói rằng vận tải hàng không là chất xúc tác đặc biệt thúc đẩy nền kinh tế

phát triển và mở rộng hợp tác về chính trị, giao lưu văn hóa xã hội. Vì thế mà hoạt

động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường hàng khơng mặc dù còn rất

non trẻ song đã chứng tỏ được tầm quan trọng trong việc thúc đẩy thương mại quốc

tế giữa các quốc gia

Bên cạnh đó, hiện nay thị trường Việt Nam hết sức sơi động, với chính sách mở

cửa tồn cầu hóa kinh tế bên cạnh những cơ hội phát triển thì cũng mang đến mn

vàn khó khăn, thách thức cho các doanh nghiệp trong nước vậy vấn đề đặt ra cho

các doanh ngiệp trong lĩnh vực giao nhận nói chung và cơng ty cổ phần logistics

Vinalink nói riêng là làm thế nào để nâng cao quy trình nghiệp vụ, đàm bảo chất

lượng của hàng hóa cũng như thời gian làm thủ tục nhanh chóng, kịp tiến độ giao

hàng cho khách hàng. Để có thể tồn tại và phát triển, khộng ngừng mang lại nhiều

thắng lợi hơn trong tương lai, Vinalink đã phải đương đầu với nhiều khó khăn,

nhưng với sự sáng suốt của ban lãnh đạo và một đội ngũ nhân viên có trình độ

nghiệp vụ cao, có kinh nghiệm, sự hăng say với cơng việc và ln tích cực nghiên

cứu đổi mới, cộng với những thành tích mà Vinalink đã đạt được thì một điều chắc

chắn rằng Vinalink sẽ đạt được những thành công to lớn hơn nhiều so với hiện nay.

Với những kiến thức đã được trang bị ở trường Đại học cùng với một số kiến

thức được học hỏi trong thời gian thực tập tại công ty cổ phần logistics Vinalink,

em đã được nghiên cứu vào quy trình hoạt động giao nhận vận tải hàng xuất đường

hàng không và chủ động đưa ra một số giải pháp cá nhân với mong muốn góp phần

đẩy mạnh hoạt động nhận hàng hóa quốc tế bằng đường hàng khơng. Nhưng do

kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế, bài viết của em chắc chắn còn nhiều thiếu

sót. Em rất mong được sự đóng góp ý kiến, chỉ bảo của các thầy cô để bài viết của

em được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm những anh chị trong cơng ty Vinalink đã nhiệt tình chỉ

dẫn, giải đáp thắc thắc và cung cấp tài liệu giúp em hiểu rõ quy trình giao nhận hàng

xuất khẩu bằng đường hàng khơng và hồn thành kì thực tập của mình.

Cuối lời em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trường Đại học Công Nghệ đã

luôn dạy bảo em trong quãng thời gian 4 năm học tại đây và người đã ln tận tình

hướng dẫn chỉ bảo Ths. Nguyễn Thị Như Quỳnh để em có thể hồn thành khóa luận

tốt nghiệp. Em xin gửi lời kính chúc sức khỏe – thành công đến tất cả thầy cô.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Với thị trường hiện có đang khai thác:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×