1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV. CÁÙC THÔNG SỐÁ LIÊN QUAN ĐẾÁN TÁCÙC HẠIÏI INGƯỜIØI

IV. CÁÙC THÔNG SỐÁ LIÊN QUAN ĐẾÁN TÁCÙC HẠIÏI INGƯỜIØI

Tải bản đầy đủ - 0trang

IV. CÁÙC THÔNGO

SÁÁ LIÊNQUAN ĐẾÁN T

A

Ù

CÙC HẠIÏI INGƯỜIØI

2. Tổång trởû ngườiøi(Zng ):R

/R1R32X C2

X C1X C3

R2Z daZ phânZ datrong cơ thểZda >>> Z phần trong cơ thể : da cólớp sừng f = 50 – 60HZ : XC → ∞ => Zng ≈

RngThông thường:15IV. CÁÙC THÔNGO

SÁÁ LIÊNQUAN ĐẾÁN T

A

Ù

CÙC HẠIÏI INGƯỜIØI

2. Tổång trởû ngườiøi (Zng ):Rng phụthuộc vào:- Tình trạng sức khỏe

- Môi trường xung quanh

- Độẩmcủalớpda tại chỗ tiếp xúcvới điện

- Thời gian tồn tại

- Điện áptiếp xúc

- Ápsuất tiếp xúc

-…..16IV. CÁÙC THÔNGO

SÁÁ LIÊNQUAN ĐẾÁN T

A

Ù

CÙC HẠIÏI INGƯỜIØI

2. Tổång trởû ngườiøi(Zng ):Sự phụ thuộc của Rng vào U tiếp xúc theo báocáo trong IEC 479

Utx (V)R người(Ω)

da mỏng & rất ẩmda ẩmbình thườngda khô251750325061005014502625437575125022003500100120018753200125112516252875220100013502125700750110015501000 V70010501500Cácgiá trò khác6507508505% dân số50% dân số45% dân số

17IV. CÁÙC THÔNGO

SÁÁ LIÊNQUAN ĐẾÁN T

A

Ù

CÙC HẠIÏI INGƯỜIØI

3. ẢÛnh hưởnûngcủûườøng đi dòøngđiệänqua ngườiøi:

- Đây là yếu tố có mức độ ảnh hưởng đến sự nguy hiểm của nạn nhân nhiều nhất vì nóquyết đònh lượïng dòng điện đi qua tim hay cơ

quan tuần hoàn của nạn nhân.- Đường đi của Ingười Tay – thân – tay

Tay phải – thân – chân Tay trái – thân –

chân Chân – thân – chân% Ingười đi qua tim

3,3%

3,7%

6,7%

0,4%18IV. CÁÙC THÔNGO

SÁÁ LIÊNQUAN ĐẾÁN T

A

Ù

CÙC HẠIÏI INGƯỜIØI

DO THI Igioihannguyhiem = f(F)4. ẢÛnh hưởnûngcủûatầàn osááĐồàthò I gơiùùihạïn nguy hiểåmtheo f90

8080I giohannguyhiem (mA)70

60

50505040

30

202020101210

0

11050601005001000Tan so F (Hz)Ơ

Û tần sốđiện công nghiệp (50-60 (Hz)) mức độphá hủy các tế bào, đặc biệt làcác tế bào cóliên quan đến tim vàhôhấp rất lớn, do đótrò

sốdòng nguy hiểm giới hạn bé nhất.

Vậy: Igiới hạn ≤ 10 mA.

19V. HIỆNTƯNG DÒNGĐI VÀO ĐẤT

Hiện tượng dòng điện đi trong đất (Iđất) vàsự tăng điện thế đất (GPR _ Ground Potential Rise) xảyra khi:Khi dây pha bò đứt rơi xuống đất .Khi thiết bò điện bò chạm vỏdo hư hỏng cách điện, vỏthiết bò được nối đất qua điện trở tiếp đất Rđ.=> Trong 2 trường hợp này, dòng điện sự cốsẽchạy giữa vò trí chạm đất hoặc điện cực nối đất, tỏa ra môi trường đất chung

quanh để trở về nguồn hoặc đi qua điện cực nối đất khác.Rnđ20V. HIỆNTƯNG DÒNGĐI VÀO ĐẤT

Độtăng điện áp(GPR) tại điểm cótọa độx ≠ ∞ so vớichỗ códòng Iđ đi vào đất :ấtmax

xSự phân bốđộ tăng điện thế đất chung quanh chỗ có Iđ

đi vào códạng như hình vẽĐường đẳngIđấtấtxxxthếVx4 < Vx3 < Vx2 < Vx1

x4 > x3 > x2 > x1

21VI. ĐIỆN ÁPTIẾPXÚC(Utx = Utouch)- Utx là điện áp giáng lên cơ thể người ởhai điểm khác nhau (taychân, tay-tay, v.v) khi người tiếp xúc vào vật xuất hiện điện ápbất

ngờ do hiện tượng hư hỏng cách điện của các phần tử cóliên quan

trong mạch điện.- Vậäy: Utx = Vtay – Vchân Utx =

Vtay – Vtay Utx = Vchaân –

Vchaân22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV. CÁÙC THÔNG SỐÁ LIÊN QUAN ĐẾÁN TÁCÙC HẠIÏI INGƯỜIØI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×