1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. TIẾP XÚC GIÁN TIẾP VÀO ĐIỆN

II. TIẾP XÚC GIÁN TIẾP VÀO ĐIỆN

Tải bản đầy đủ - 0trang

II. TIẾPXÚCGIÁNTIẾP VÀIỆN2. Phương pháp làm giảm điện áptiếp xúc(Utx) vàđiện ápbước (Ub)

a. Nối đất trung tính nguồn qua điện trở R hoặc cuộn kháng L

A

AB

BC

N

CL

NRRnđHTRnđHTIđ=U pha

R nđHT + R nđTB + Rdây + R27II. TIẾPXÚCGIÁNTIẾP VÀIỆN

2. Phương pháp làm giảm điện áptiếp xúc(Utx) vàđiện ápbước (Ub)

b. Nếu cónhiều máy phát hoặc máy biến áplàm việc song cóthể cắt bớt trung tính của một vài MF hay MBAAB

220/380V

CcắtRnđHT = 4ΩRnđHT = 4ΩcắtRnđHT = 4ΩRnđll= 10Ω28II. TIẾPXÚCGIÁNTIẾP VÀIỆN

2. Phương pháp làm giảm điện áptiếp xúc(Utx) vàđiện ápbước (Ub)

b. Nếu cónhiều máy phát hoặc máy biến áplàm việc song cóthể cắt bớt trung tính của một vài MF hay MBA

Ví dụ:

Lúcchưa cắt:

Vẽsơ đồtương đươngI220V220V220V4Ω4Ω10ΩđII. TIẾPXÚCGIÁN TIẾP VÀIỆN

2. Phương pháp làm giảm điện áptiếp xúc(Utx) vàđiện ápbước (Ub)

b. Nếu cónhiều máy phát hoặc máy biến áplàm việc song cóthể cắt bớt trung tính của một vài MF hay MBA

Ví dụ:

Lúccắt 2 trung tính:

Vẽsơ đồtương đương220V10Ω4Ω30II. TIẾPXÚCGIÁNTIẾP VÀIỆN

2. Phương pháp làm giảm điện áptiếp xúc (Utx) vàđiện ápbước (Ub)

c. Tăng chiều dài vàsốlượng cọc nối đất hoặc dùng hóa chất GEM đểgiảm Rnđ

Dây nối đấtCọc nối đất Hóa chất GEM

đất31II. TIẾPXÚCGIÁNTIẾP VÀIỆN

2. Phương pháp làm giảm điện áptiếp xúc(Utx) vàđiện ápbước (Ub)

d. Sửdụng lưới đẳng thế nối đất (earthing grids)

Trường hợp phạm vi ảnh hưởng của sự phân bố điện thế

lớn do Ichạm vỏ = Iđất rất lớn. Ví dụ các sân phân phối

Lưới đẳngthiết bò của trạm biến áphoặc nhà máy điệnthếất=0

Sửdụng lưới nối đất nhằm san phẳng độtăng điện ápđất của toàn

khuônviên khi cóIđ đi vào lưới.32Chương 3:CÁCBIỆN PHÁPBẢOVỆAN TOÀN1I. BẢOVỆCHỐNGCHẠM TIẾPXÚCTRỰC TIẾP

1. Tiếp xúctrực tiếp

Chạm vào thanh cáiIs : dòng chạm2I. BẢOVỆCHỐNG CHẠM TIẾPXÚCTRỰC TIẾP2. Biện pháp bảovệchống chạm điện trực tiếp

- Ngăn ngừa kiểu vật ylùchống tiếp xúctrực tiếp vớiphần tử mang

điện bằng rào chắn , bọc cách điện v.v.;-Bảo vệ phụ khi xảy ra chạm điện trực tiếp, mặc dùđã có các biện pháp cách điện trên. Bảo vệ phụ này dựa trên các rơle tác động

nhanh, độnhạy cao làm việc dựa trên dòng rò(residual-current). Các rờle này đạt hiệu quảcao trong các trường hợp chủ yếu khi

cóxảy ra chạm điện trực tiếp.-Các biện pháp bảo vệ đặc biệt : Bảo vệ bằng cách sửdụng điện áplưới cực thấp SELV (Safety Extra Low Voltage). Biện pháp này

chỉđược sửdụng trong mạch công suấtthấp vàtrong các trường hợpđặc biệt.3II. BẢOVỆCHỐNGCHẠM TIẾPXÚCGIÁN TIẾP

1. Tiếp xúcgián tiếpIs : dòng chạm Id: dòng chạm

vỏ4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. TIẾP XÚC GIÁN TIẾP VÀO ĐIỆN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×